Google search

Профіль ради: 14.02.03 «Соціальна медицина»

Наказ МОН України про створення ради: №1166 від 23.12.2022

Наказ МОН України про внесення змін до складу ради: №1309 від 25.10.2023

Дата початку повноважень ради: 23.12.2022

Дата закінчення повноважень ради: 23.12.2025

Email ради: [email protected]   

Контактний телефон: 050-850-00-70; 067-955-58-26  

Голова ради:

 1. Толстанов Олександр Костянтинович, доктор медичних наук, професор, проректор, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.02.03. 

Заступник голови:

 1. Процюк Ольга Вікторівна, доктор медичних наук, професор, декан, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.02.03. 

Вчений секретар:

 1. Бугро Валерій Іванович, доктор медичних наук,  професор, професор кафедри, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.02.03. 

Члени ради: 

 1. Вороненко Юрій Васильович, доктор медичних наук,  професор, радник ректора, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.02.03. 
 1. Гойда Ніна Григорівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.02.03
 1. Гульчій Олеся Петрівна, доктор медичних наук, професор, проректор, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.02.03
 1. Децик Орина Зенонівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Івано-Франківський національний медичний університет, МОЗ України, спеціальність 14.02.03
 1. Жилка Надія Яківна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.02.03 
 1. Корнацький Василь Михайлович, доктор медичних наук, професор, заступник генерального директора, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска НАМН України», НАМН України, спеціальність 14.02.03. 
 1. Михальчук Василь Миколайович, доктор медичних наук, професор, декан, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.02.03
 1. Моісеєнко Раїса Олександрівна, доктор медичних наук, професор, проректор, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.02.03
 1. Парій Валентин Дмитрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, МОЗ України, спеціальність 14.02.03. 
 1. Слабкий Геннадій Олексійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Ужгородський національний університет, МОН України, спеціальність 14.02.03. 
 1. Степаненко Алла Василівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри, Українська військово-медична академія, МО України, спеціальність 14.02.03
 1. Царенко Анатолій Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.02.03. 
 1. Шекера Олег Григорович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, спеціальність 14.02.03..

Документи прийнятих до захисту дисертаційних робіт
     Здобувач БРИЧ ВАЛЕРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
     Здобувач КРУТЬ АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ
     Здобувач ГАВЛОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ

ГАВЛОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧДокументи прийнятих до захисту дисертаційних робіт

Здобувач БРИЧ ВАЛЕРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ДОПОМОГИ ДОРОСЛОМУ НАСЕЛЕННЮ З НАСЛІДКАМИ ТРАВМ І ХВОРОБАМИ КІСТКОВО-М'ЯЗОВОЇ СИСТЕМИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Реферат
Дисертація
Висновок
Довідка
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3
Трансляція офіційного захисту
Відеозапис захисту

Здобувач КРУТЬ АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ

Реферат
Дисертація
Висновок
Довідка
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3
Трансляція офіційного захисту
Відеозапис захисту

Здобувач ГАВЛОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОСТРАЖДАЛИХ УНАСЛІДОК ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ ЗІ СТРЕС-АСОЦІЙОВАНИМИ РОЗЛАДАМИ

Реферат
Дисертація
Висновок
Довідка
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3
Трансляція офіційного захисту
Відеозапис захисту