Search

• Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.081 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Опаріна Сергія Олександровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222«Медицина (спеціалізація «Хірургія»)
• Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.082 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Теплої Ірини Валеріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222«Медицина (спеціалізація «Акушерство та гінекологія»)
• Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.083 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шульги Олександра Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222«Медицина (спеціалізація «Дитяча хірургія»)
 Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.084 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Деркача Андрія Дмитровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222«Медицина (спеціалізація «Акушерство та гінекологія»)
 Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.091 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Пікуль Юлії Леонідівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія»)
 Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.088 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мосендз Олени Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія»)
 Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.090 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Тисельського Володимира Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222«Медицина (наукова спеціальність «Хірургія»)
 Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.087 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Костенка Володимира Васильовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222«Медицина (наукова спеціальність «Нервові хвороби»)
 Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.085 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Завертиленка Дмитра Сергійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222«Медицина (наукова спеціальність «Хірургія»)
 Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.086 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Зінченка Віктора Михайловича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія»)

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.081 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Опаріна Сергія Олександровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222«Медицина (спеціалізація «Хірургія»)

Створена відповідно до наказу Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика № 1339 від 25.04.2022 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Опаріна Сергія Олександровича «Лікування виразкових гастродуоденальних кровотеч з використанням високочастотного біологічного електрозварювання» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (спеціалізація «Хірургія»). Рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 20.04.2022 (протокол № 3).

Науковий керівник: Фелештинський Я. П., д.м.н., проф., завідувач кафедри хірургії та проктології.

Голова ради:

 1. Саволюк Сергій Іванович – доктор медичних наук, професор НУОЗ України імені П.Л. Шупика, завідувач кафедри хіругії та судинної хірургії;

Рецензенти:

 1. Біляєва Ольга Олександрівна - доктор медичних наук, професор кафедри загальної та невідкладної хірургії НУОЗ України імені П.Л. Шупика;
 2. Ватаманюк Володимир Федорович – кандидат медичних наук, доцент кафедри кафедри хірургії та проктології НУОЗ України імені П.Л. Шупика;

Опоненти:

 1. Колосович Ігор Володимирович - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії №2, НМУ ім.О.О.Богомольця;
 2. Лаврик Андрій Семенович - доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова» НАМН України.


Захист дисертації відбудеться: 13 червня 2022 року о 12:00

Захист відбудеться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України, ауд. 401.

Дисертація                   файл підпису

Відгук опонента 1         файл підпису

Відгук опонента 2         файл підпису

Рецензія рецензента 1   файл підпису

Рецензія рецензента 2   файл підпису

Трансляція офіційного захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Відеозапис трансляції захисту дисертації

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.082 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Теплої Ірини Валеріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222«Медицина (спеціалізація «Акушерство та гінекологія»)

Створена відповідно до наказу Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика № 1339 від 25.04.2022, зі змінами, відповідно до наказу Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика № 1709 від 19.05.2022 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Теплої Ірини Валеріївни «Оптимізація ведення вагітності та пологів у жінок із різностатевими двійнями» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (спеціалізація «Акушерство та гінекологія»). Рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 20.04.2022 (протокол № 3), від 18.05.2022 (протокол № 4).

Науковий керівник: Ткаченко А. В., д.м.н., доц., доцент кафедри акушерства та гінекології №1.

Голова ради:

 1. Голяновський Олег Володимировича, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології №1 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика МОЗ України.

Рецензенти:

 1. Вдовиченко Сергій Юрійович, доктор медичних наук, доцент, доцент кафедри акушерства, гінекології та медицини плода Національного університету охорони здоров’я України імені  П. Л. Шупика МОЗ України;
 2. Чайка Кирило Володимирович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика МОЗ України.

Опоненти:

 1. Загородня Олександра Сергіївна, доктор медичних наук, доцент, доцент кафедри акущерства та гінекології №1 Національного медичного університету імені О.О.Богомольця МОЗ України;

 2. Заболотнов Віталій Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри «Сестринська справа» КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради.Захист дисертації відбудеться: 30 червня 2022 року о 12.00.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Дисертація                   файл підпису

Відгук опонента 1         файл підпису

Відгук опонента 2         файл підпису

Рецензія рецензента 1   файл підпису

Рецензія рецензента 2   файл підпису

Трансляція офіційного захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Відеозапис трансляції захисту дисертації

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.083 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шульги Олександра Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222«Медицина (спеціалізація «Дитяча хірургія»)

Створена відповідно до наказу Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика № 1339 від 25.04.2022 зі змінами, відповідно до наказу Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика № 2770 від 23.06.2022 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шульги Олександра Володимировича «Комплексне лікування повздовжньої плоскостопості в дітей» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (спеціалізація «Дитяча хірургія»). Рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 20.04.2022 (протокол № 3).

Науковий керівник: Данилов О.А., д.м.н., проф., професор кафедри дитячої хірургії.

Голова ради:

 1. Горбатюк Ольга Михайлівна – доктор медичних наук, професор НУОЗ України імені П. Л. Шупика, завідувач кафедри дитячої хірургії;

Рецензенти:

 1. Рибальченко Василь Федорович - доктор медичних наук, професор кафедри дитячої хірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;
 2. Фелештинський Ярослав Петрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії та проктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Опоненти:

 1. Левицький Анатолій Федосійович - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячої хірургії 3-го медичного факультету НМУ імені О. О. Богомольця;
 2. Зима Андрій Миколайович - доктор медичних наук, старший науковий співробітник ДУ Інституту травматології і ортопедії НАМН України.


Захист дисертації відбудеться: 

Захист відбудеться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України, ауд. 401.

Дисертація                   файл підпису    файл підпису

Відгук опонента 1         файл підпису

Відгук опонента 2       файл підпису

Рецензія рецензента 1   файл підпису

Рецензія рецензента 2   файл підпису

Трансляція офіційного захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Відеозапис трансляції захисту дисертації

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.084 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Деркача Андрія Дмитровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222«Медицина (спеціалізація «Акушерство та гінекологія»)

Створена відповідно до наказу Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика № 1709 від 19.05.2022 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Деркача Андрія Дмитровича «Оптимізація тактики ведення вагітності та пологів при синдромі плацентарної дисфункції на фоні грипу» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (спеціалізація «Акушерство та гінекологія»). Рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 18.05.2022 (протокол № 4).

Науковий керівник: Камінський В. В., д.м.н., проф., завідувач кафедри акушерства, гінекології та репродуктології УДІР НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Голова ради:

 1. Суханова Ауріка Альбертівна – доктор медичних наук, професор кафедри акушерства, гінекології і репродуктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

 1. Савченко Сергій Євгенійович, доктор медичних наук, професор кафедри акушерства, гінекології і репродуктології УДІР НУОЗ України імені П. Л. Шупика;
 2. Вітюк Алла Дмитрівна, доцент, доктора медичних наук, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології УДІР НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

 1. Булавенко Ольга Василівна, доктор медичних наук, професор, заквідувач кафедри акушерства і гінекології №2 Вінницького національного медичний університет імені М. І. Пирогова;
 2. Загородня Олександра Сергіївна, доктора медичних наук, доцент Національний медичний університет імені О. О. Богомольця.


Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

 

Дисертація                   файл підпису

Відгук опонента 1         файл підпису

Відгук опонента 2         файл підпису

Рецензія рецензента 1   файл підпису

Рецензія рецензента 2   файл підпису

Трансляція офіційного захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.091 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Пікуль Юлії Леонідівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія»)

Створена відповідно до наказу Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика № 2770 від 23.06.2022 (рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 22.06.2022 (протокол № 5)) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Пікуль Юлії Леонідівни на тему «Оптимізація діагностики та лікування ургентних станів в гінекології з використанням ендоскопічних технологій» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія», науковий керівник – д. мед.н. Вдовиченко Ю. П.; термін виконання 2017-2022 рр.) у складі:

Голова ради:

 1. Романенко Тамара Григорівна, доктор медичних наук (акушерство та гінекологія), професор, професор кафедри акушерства, гінекології і репродуктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

 1. Суханова Ауріка Альбертівна – доктор медичних наук, професор кафедри акушерства, гінекології і репродуктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;
 2. Вітюк Алла Дмитрівна, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології УДІР НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

 1. Заболотнов Віталій Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри «Сестринська справа» Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради;
 2. Литвак Олена Олегівна, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС.


Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

 

Дисертація                   файл підпису

Відгук опонента 1         файл підпису

Відгук опонента 2         файл підпису

Рецензія рецензента 1   файл підпису

Рецензія рецензента 2   файл підпису

Трансляція офіційного захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.088 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мосендз Олени Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія»)

Створена відповідно до наказу Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика № 2770 від 23.06.2022 (рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 22.06.2022 (протокол № 5)) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мосендз Олени Володимирівни на тему «Оптимізація тактики ведення дуже ранніх передчасних пологів» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія», науковий керівник – д. мед.н. Вдовиченко Ю. П.; термін виконання 2017-2022 рр.) у складі:  

Голова ради:

 1. Романенко Тамара Григорівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології і репродуктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

 1. Суханова Ауріка Альбертівна – доктор медичних наук, професор кафедри акушерства, гінекології і репродуктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;
 2. Вітюк Алла Дмитрівна, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

 1. Заболотнов Віталій Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри «Сестринська справа» Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради;
 2. Литвак Олена Олегівна, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС.


Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

 

Дисертація                   файл підпису

Відгук опонента 1         файл підпису

Відгук опонента 2         файл підпису

Рецензія рецензента 1   файл підпису

Рецензія рецензента 2   файл підпису

Трансляція офіційного захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.090 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Тисельського Володимира Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222«Медицина (наукова спеціальність «Хірургія»)

Створена відповідно до наказу Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика № 2770 від 23.06.2022 (рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 22.06.2022 (протокол № 5))з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Тисельського Володимира Володимировича «Оптимізація хірургічної тактики лікування метаплазій стравоходу в поєднанні з грижами стравохідного отвору діафрагми» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Хірургія», науковий керівник – д. мед.н. Кебкало А. Б.; термін виконання 2017-2022 рр.) у складі:

Голова ради:

 1. Фелештинський Ярослав Петрович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії та проктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

 1. Саволюк Сергій Іванович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;
 2. Ватаманюк Володимир Федорович, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри хірургії і проктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

 1. Лісний Іван Іванович - доктор медичних наук, професор, завідувач науково-дослідного відділення анестезіології та інтенсивної терапії, Національний інститут раку, МОЗ України;
 2. Кравець Олександр Валерійович - кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри хірургії, травматології, ортопедії та фтизіатрії Сумського державного університету.


Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

 

Дисертація                   файл підпису

Відгук опонента 1         файл підпису

Відгук опонента 2         файл підпису

Рецензія рецензента 1   файл підпису

Рецензія рецензента 2   файл підпису

Трансляція офіційного захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.087 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Костенка Володимира Васильовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222«Медицина (наукова спеціальність «Нервові хвороби»)

Створена відповідно до наказу Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика № 2770 від 23.06.2022 (рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 22.06.2022 (протокол № 5)) правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Костенка Володимира Васильовича «Особливості диференціальної діагностики, перебігу та визначення важливості немоторних симптомів при хворобі рухового нейрона» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Нервові хвороби», науковий керівник – д. мед.н. Головченко Ю. І.; термін виконання 2018-2022 рр.) у складі:

Голова ради:

 1. Тріщинська Марина Анатоліївна – доктор медичних наук, професор, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

 1. Насонова Тетяна Іванівна, доктор медичних наук, професор кафедри неврології № 1 НУОЗ України імені П. Л. Шупика;
 2. Глоба Марина Василівна, доктор медичних наук, старший дослідник, доцент кафедри радіології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

 1. Копчак Оксана Олегівна, доктор медичних наук, старший дослідник, завідувач кафедри неврології, психіатрії та фізичної реабілітації ПВНЗ «Київського медичного університету»;
 2. Дельва Михайло Юрійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою Полтавського державного медичного університету.


Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

 

Дисертація                   файл підпису

Відгук опонента 1        файл підпису

Відгук опонента 2         файл підпису

Рецензія рецензента 1   файл підпису

Рецензія рецензента 2   файл підпису

Трансляція офіційного захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.085 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Завертиленка Дмитра Сергійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222«Медицина (наукова спеціальність «Хірургія»)

Створена відповідно до наказу Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика № 2770 від 23.06.2022 (рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 22.06.2022 (протокол № 5)) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Завертиленка Дмитра Сергійовича «Лапароскопічна гастроплікація в хірургічному лікуванні метаболічного синдрому» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Хірургія», науковий керівник – д. мед.н. Саволюк С. І.; термін виконання 2018-2022 рр.) у складі:

Голова ради:

 1. Фелештинський Ярослав Петрович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії та проктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

 1. Жернов Олександр Андрійович, доктора медичних наук, професор, професор кафедри комбустіології та пластичної хірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;
 2. Войтів Ярослав Юрійович, кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії та трансплантології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

 1. Сидюк Андрій Володимирович, доктор медичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу торако-абдомінальної хірургії НІХТ імені О. О. Шалімова НАМН України;
 2. Перехрестенко Олександр Васильович, доктор медичних наук, провідний науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Центру інноваційних медичних технологій НАН України.


Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

 

Дисертація                   файл підпису

Відгук опонента 1         файл підпису

Відгук опонента 2         файл підпису

Рецензія рецензента 1   файл підпису

Рецензія рецензента 2   файл підпису

Трансляція офіційного захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.086 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Зінченка Віктора Михайловича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія»)

Створена відповідно до наказу Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика № 2770 від 23.06.2022 (рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 20.04.2022 (протокол № 3)) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Зінченка Віктора Михайловича «Синдром полікістозних яєчників у дівчат-підлітків пубертатного періоду: діагностика та тактика лікування» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія», науковий керівник – д. мед.н. Вдовиченко Ю. П.; термін виконання 2017-2022 рр.) у складі:

Голова ради:

 1. Романенко Тамара Григорівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології і репродуктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

 1. Суханова Ауріка Альбертівна – доктор медичних наук, професор кафедри акушерства, гінекології і репродуктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;
 2. Вітюк Алла Дмитрівна, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології УДІР НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

 1. Заболотнов Віталій Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри «Сестринська справа» Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради;
 2. Литвак Олена Олегівна, доктор медичних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС.


Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

 

Дисертація                   файл підпису

Відгук опонента 1         файл підпису

Відгук опонента 2         файл підпису

Рецензія рецензента 1   файл підпису

Рецензія рецензента 2   файл підпису

Трансляція офіційного захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Архів спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії за 2022 рік

Архів спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії за 2021 рік

Архів спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії за 2020 рік