Google search

 

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.104 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Козаченко Вікторії Валентинівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія») 

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 16.11.2022 (протокол № 8) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Козаченко Вікторії Валентинівни на тему «Профілактика передчасних пологів у жінок із ретрохоріальною гематомою в І триместрі вагітності» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія», науковий керівник – д.мед.н. Вдовиченко Ю.П., професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології НУОЗ України імені П. Л. Шупика) у складі:

Голова ради:

1) Романенко Тамара Григорівна – доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства і гінекології № 1 НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Суханова Ауріка Альбертівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології і репродуктології; НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Вітюк Алла Дмитрівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Заболотнов Віталій Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри «Сестринська справа» КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради;

5) Литвак Олена Олегівна, доктор медичних наук, професор, старший науковий співробітник., провідний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС.


Захист дисертації відбудеться: 13 січня 2023 року о 12:00

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                    файл підпису    .p7s     .pdf

Відгук опонента 1         файл підпису     .asice  .pdf

Відгук опонента 2         файл підпису

Рецензія рецензента 1   файл підпису

Рецензія рецензента 2  файл підпису  p7s

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.107 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Балана Ігоря Георгійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Хірургія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 21.12.2022 (протокол № 10) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Балана Ігоря Георгійовича на тему «Особливості хірургічного лікування рецидивної пілонідальної кісти крижово-куприкової ділянки» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Хірургія», науковий керівник – д.мед.н. Фелештинський Я. П., завідувач кафедри хірургії і проктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика) у складі:

Голова ради:

1) Саволюк Сергій Іванович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Сорокін Богдан Вікторович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри онкології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Ватаманюк Володимир Федорович, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри хірургії і проктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Лаврик Андрій Семенович, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» НАМН України;

5) Пойда Олександр Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії №1 Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця.


Захист дисертації відбудеться: 07 лютого 2023 року о 12:00

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                   файл підпису    .p7s     .pdf

Відгук опонента 1         файл підпису   .pdf

Відгук опонента 2         файл підпису  .pdf   .asice

Рецензія рецензента 1  файл підпису  pdf

Рецензія рецензента 2  файл підпису  asice

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.108 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мітюрєва Дмитра Сергійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Анестезіологія та інтенсивна терапія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 21.12.2022 (протокол № 10) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мітюрєва Дмитра Сергійовича на тему «Оптимізація тактики інтенсивної терапії при масивних післяпологових кровотечах» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Анестезіологія та інтенсивна терапія», науковий керівник – д. мед. н. професор Лоскутов О. А., завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України імені П. Л. Шупика; термін виконання 2018-2022 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Галушко Олександр Анатолійович – доктор медичних наук, професор, професор кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Недашківський Сергій Михайлович, кандидат медичних наук, доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Марков Юрій Іванович, кандидат медичних наук, доцент анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Лісний Іван Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач науково-дослідного відділення анестезіології та інтенсивної терапії Національного інституту раку;

5) Черній Володимир Ілліч, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини Державного управління справами».


Захист дисертації відбудеться: 23 січня 2023 року о 12:00.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                   файл підпису    .p7s     .pdf

Відгук опонента 1        файл підпису  asice

Відгук опонента 2        файл підпису .asice  .pdf

Рецензія рецензента 1  файл підпису  asice  pdf

Рецензія рецензента 2  файл підпису  asice  pdf

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.109 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Харенка Юрія Олександровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Серцево-судинна хірургія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 21.12.2022 (протокол № 10) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Харенка Юрія Олександровича на тему «Порівняння різних методів захисту міокарда при хірургічному лікуванні мітральних вад серця в умовах штучного кровообігу» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Серцево-судинна хірургія», науковий керівник – д. мед. н. професор Тодуров Б. М., завідувач кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій НУОЗ України імені П. Л. Шупика) у складі:

Голова ради:

1) Жарінов Олег Йосифович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри функціональної діагностики НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Вітовський Ростислав Мирославович, доктор медичних наук, професор кафедри хірургії серця та магістральних судин НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Лоскутов Олег Анатолійович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Руденко Констянтин Володимирович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургії № 4 НМУ ім. О.О.Богомольця;

5) Габрієлян Артур Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу трансплантації та хірургії серця ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України.


Захист дисертації відбудеться: 24 січня 2023 року о 12:00.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                   файл підпису    .p7s     .pdf

Відгук опонента 1         файл підпису   .pdf .asice

Відгук опонента 2         файл підпису

Рецензія рецензента 1   файл підпису   .pdf   .asice

Рецензія рецензента 2   файл підпису   .asice

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.110 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Боженко Олесі Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 18.01.2023 (протокол № 1) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Боженко Олесі Олександрівни на тему «Профілактика невиношування вагітності у жінок з дефіцитом маси тіла» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія», науковий керівник – д. мед. н. Вдовиченко Ю. П.; термін виконання 2019-2023 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Романенко Тамара Григорівна – доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства і гінекології № 1 НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Суханова Ауріка Альбертівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології і репродуктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Вітюк Алла Дмитрівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Заболотнов Віталій Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри «Сестринська справа» КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради;

5) Литвак Олена Олегівна, доктор медичних наук, професор, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС.


Захист дисертації відбудеться: 03 березня 2023 року о 10.00.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                   файл підпису    asice    pdf

Відгук опонента 1         файл підпису    .asice

Відгук опонента 2        файл підпису    pdf    asice

Рецензія рецензента 1   файл підпису    .asice

Рецензія рецензента 2   файл підпису    p7s 

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.111 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Куфльовського Дмитра Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 18.01.2023 (протокол № 1) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Куфльовського Дмитра Володимировича на тему «Оптимізація тактики переривання вагітності в ІІ триместрі» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія», науковий керівник – д. мед. н. Вдовиченко Ю. П..; термін виконання 2019-2023 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Романенко Тамара Григорівна – доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства і гінекології № 1 НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Суханова Ауріка Альбертівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології і репродуктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Вітюк Алла Дмитрівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Заболотнов Віталій Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри «Сестринська справа» КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради;

5) Литвак Олена Олегівна, доктор медичних наук, професор, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС.


Захист дисертації відбудеться: 03 березня 2023 року о 12.00.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                   файл підпису     pdf   p7s

Відгук опонента 1         файл підпису   .asice

Відгук опонента 2         файл підпису   .asice

Рецензія рецензента 1   файл підпису   .asice

Рецензія рецензента 2   файл підпису  p7s

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.112 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Алеєвої Наталії Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Офтальмологія»

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 08.02.2023 (протокол № 2) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Алеєвої Наталії Миколаївни на тему «Обґрунтування застосування контактної корекції для розвитку стану сенсорного та моторного апаратів бінокулярного зору у дітей шкільного віку з аметропіями» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Офтальмологія», науковий керівник – д. мед. н. Риков С. О.; термін виконання 2018-2022 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Панченко Юлія Олександрівна – доктор медичних наук, доцент кафедри офтальмології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Лаврик Наталія Семенівна, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри офтальмології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Лисенко Михайло Григорович, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри офтальмології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Бездітко Павло Андрійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри офтальмології Харківського національного медичного університету МОЗ України;

5) Бушуєва Наталія Миколаївна, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, співробітник лабораторії розладу бінокулярного зору ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В.П. Філатова НАМН України».


Захист дисертації відбудеться: 13 березня 2023 року о 17.00.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                  файл підпису     .pdf   .asice

Відгук опонента 1        файл підпису     .pdf   .xml

Відгук опонента 2        файл підпису     .pdf   .asice

Рецензія рецензента 1  файл підпису     .pdf   .asice

Рецензія рецензента 2   файл підпису     .pdf   .asice

Посилання для підключення: https://us02web.zoom.us/j/85138471133?pwd=YVpxNWVVZTlnYWpWREVwUjQyaWd0UT09 (ідентифікатор конференції - 851 3847 1133, код доступа 308951) 

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.113 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ганинця Павла Павловича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування» (наукова спеціальність «Медична та біологічна інформатика і кібернетика»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 08.02.2023 (протокол № 2) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ганинця Павла Павловича на тему «Інформаційне моделювання управління санаторієм в умовах державно-приватного партнерства» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування» (наукова спеціальність «Медична та біологічна інформатика і кібернетика», науковий керівник – д. мед. н. Мінцер О. П.; термін виконання 2018-2022 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Краснов Володимир Володимирович – доктор медичних наук, завідувач кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Владимиров Олександр Аркадійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Горачук Вікторія Валентинівна, доктор медичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Сельський Петро Романович, доктор медичних наук, професор, декан факультету iноземних студентів Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України;

5) Азрахов Олександр Юрійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біомедичної інженерії ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».


Захист дисертації відбудеться: 29 березня 2023 року о 10.00.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                   файл підпису     pdf

Відгук опонента 1         файл підпису

Відгук опонента 2         файл підпису

Рецензія рецензента 1   файл підпису

Рецензія рецензента 2  файл підпису

Трансляція офіційного захисту: https://us06web.zoom.us/j/87823734144?pwd=SGo0TzR6dGdPd0tkOWwyamZvMEV2dz09 (ідентифікатор конференції - 878 2373 4144, код доступа 965235)

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.114 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дранко Марини Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Офтальмологія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 08.02.2023 (протокол № 2) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дранко Марини Миколаївни на тему «Оптимізація лікування хворих з травмами допоміжного апарату ока» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина»  (наукова спеціальність «Офтальмологія», науковий керівник –  д.  мед.  н. Петренко О. В.; термін виконання 2019-2023 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Риков Сергій Олександрович, чл.-кор. НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри офтальмології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Шаргородська Ірина Василівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри офтальмології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Могілевський Сергій Юрійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри офтальмології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Ульянова Надія Анатоліївна, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу посттравматичної патології ока ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН України»;

5) Карлійчук Марина Аксентіївна, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри офтальмології ім. Б. Л. Радзіховського Буковинського державного медичного університету МОЗ України.


Захист дисертації відбудеться: 13 березня 2023 року о 9.00.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                  файл підпису     .pdf   .asice

Відгук опонента 1        файл підпису     .pdf  .asice

Відгук опонента 2        файл підпису     .pdf  .asice

Рецензія рецензента 1  файл підпису     .pdf  .asice

Рецензія рецензента 2  файл підпису     .pdf  .asice

Посилання для підключення: https://us02web.zoom.us/j/89108963742?pwd=eVR4dmYxQTJJbW5RVVZYTk9JVllNdz09 (ідентифікатор конференції - 891 0896 3742, код доступа 946725) 

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.115 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Коробова Костянтина Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Офтальмологія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 08.02.2023 (протокол № 2) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Коробова Костянтина Володимировича на тему «Діагностична значимість кінцевих продуктів глікування у розвитку діабетичної непроліферативної ретинопатії при цукровому діабеті 2 типу» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина»  (наукова спеціальність «Офтальмологія», науковий керівник –  д.  мед. н. Риков С. О.; термін виконання 2020-2024 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Шаргородська Ірина Василівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри офтальмології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Петренко Оксана Василівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри офтальмології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Панченко Юлія Олександрівна, доктор медичних наук, доцент кафедри офтальмології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Карлійчук Марина Аксентіївна, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри офтальмології ім. Б.Л.Радзіховського Буковинського державного медичного університету МОЗ України;

5) Цибульська Таміла Євгенівна, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри офтальмології Запорізького державного медичного університету МОЗ України.


Захист дисертації відбудеться: 13 березня 2023 року о 11:00.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                  файл підпису     .pdf  .asice

Відгук опонента 1        файл підпису     .pdf  .asice

Відгук опонента 2        файл підпису     .pdf  .asice

Рецензія рецензента 1  файл підпису     .pdf  .asice

Рецензія рецензента 2  файл підпису     .pdf  .asice

Посилання для підключення: https://us02web.zoom.us/j/82997695654?pwd=Vy80MDJRa09pSFVhTkZLZ0VnK3pRdz09 (ідентифікатор конференції - 829 9769 5654, код доступа 115918) 

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.116 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Литвиненка Сергія Сергійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Офтальмологія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 08.02.2023 (протокол № 2) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Литвиненка Сергія Сергійовича на тему «Прогнозування і профілактика гемофтальму після вітреоретинальних втручань у пацієнтів на діабетичну ретинопатію і цукровий діабет 2 типу» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина»  (наукова спеціальність «Офтальмологія», науковий керівник –  д.  мед.  н. Риков С. О.; термін виконання 2020-2024 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Петренко Оксана Василівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри офтальмології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Панченко Юлія Олександрівна, доктор медичних наук, доцент кафедри офтальмології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Лаврик Наталія Семенівна, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри офтальмології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Бездітко Павло Андрійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри офтальмології Харківського національного медичного університету МОЗ України;

5) Сакович Василь Микитович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри офтальмології Дніпровського державного медичного університету МОЗ України.


Захист дисертації відбудеться: 13 березня 2023 року о 15.00.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                  файл підпису     .pdf  .asice

Відгук опонента 1        файл підпису     .pdf  .xml

Відгук опонента 2        файл підпису     .pdf

Рецензія рецензента 1  файл підпису     .pdf  .asice

Рецензія рецензента 2  файл підпису     .pdf  .asice

Посилання для підключення: https://us02web.zoom.us/j/83128626270?pwd=aWZnd2NuNjIwb2NXeVU5bXZ3U1NkQT09 (ідентифікатор конференції - 831 2862 6270, код доступа 412598) 

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.117 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Саніна Володимира Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Офтальмологія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 08.02.2023 (протокол № 2) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Саніна Володимира Володимировича на тему «Оптимізація діагностики та лікування глаукоматозної оптичної нейропатії шляхом корекції оксидативного стресу та мітохондріальної дисфункції  (експериментально-клінічне дослідження)» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина»  (наукова спеціальність «Офтальмологія», науковий керівник –  д.  мед.  н. Риков С. О.; термін виконання 2018-2022 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Могілевський Сергій Юрійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри офтальмології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Петренко Оксана Василівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри офтальмології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Лаврик Наталія Семенівна, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри офтальмології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Сакович Василь Микитович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри офтальмології Дніпровського державного медичного університету МОЗ України;

5) Цибульська Таміла Євгенівна, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри офтальмології Запорізького державного медичного університету МОЗ України.


Захист дисертації відбудеться: 13 березня 2023 року о 13.00.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                  файл підпису     .pdf  .asice

Відгук опонента 1        файл підпису     .pdf

Відгук опонента 2        файл підпису     .pdf  .asice

Рецензія рецензента 1   файл підпису     .pdf  .asice

Рецензія рецензента 2  файл підпису     .pdf  .asice

Посилання для підключення: https://us02web.zoom.us/j/88940468344?pwd=dWpOM0xCa1Z3ZTZLbEtGbEg1cGl2Zz09 (ідентифікатор конференції - 889 4046 8344, код доступа 913649) 

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.118 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сарканича Олександра Васильовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування» (наукова спеціальність «Медична та біологічна інформатика і кібернетика»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 08.02.2023 (протокол № 2) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сарканича Олександра Васильовича на тему «Інформаційні аспекти забезпечення наступності в реабілітології» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування» (наукова спеціальність «Медична та біологічна інформатика і кібернетика», науковий керівник – д. мед. н. Мінцер О. П.; термін виконання 2018-2022 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Краснов Володимир Володимирович – доктор медичних наук, завідувач кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Владимиров Олександр Аркадійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Горачук Вікторія Валентинівна, доктор медичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Сельський Петро Романович, доктор медичних наук, професор, декан факультету iноземних студентів Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України;

5) Азрахов Олександр Юрійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біомедичної інженерії ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».


Захист дисертації відбудеться: 29 березня 2023 року о 12.30.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                   файл підпису     pdf

Відгук опонента 1         файл підпису

Відгук опонента 2        файл підпису

Рецензія рецензента 1   файл підпису

Рецензія рецензента 2    файл підпису

Трансляція офіційного захисту: https://us06web.zoom.us/j/87823734144?pwd=SGo0TzR6dGdPd0tkOWwyamZvMEV2dz09 (ідентифікатор конференції - 878 2373 4144, код доступа 965235)

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.119 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гайдук Анастасії Дмитрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 15.03.2023 (протокол № 3) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гайдук Анастасії Дмитрівни на тему «Прегравідарна підготовка у жінок з хронічним ендометритом в анамнезі перед проведенням програм допоміжних репродуктивних технологій» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологіяя», науковий керівник – д. мед. н. Романенко Т .Г.; термін виконання 2019-2023 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Вдовиченко Сергій Юрійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології та медицини плода НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Суханова Ауріка Альбертівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології і репродуктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Вітюк Алла Дмитрівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Заболотнов Віталій Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри «Сестринська справа» КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради;

5) Литвак Олена Олегівна, доктор медичних наук, професор, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС


Захист дисертації відбудеться: 26 травня 2023 року об 11:00.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                   файл підпису     pdf     asice

Відгук опонента 1         файл підпису

Відгук опонента 2        файл підпису     pdf     asice

Рецензія рецензента 1   файл підпису     pdf     asice

Рецензія рецензента 2    файл підпису     pdf     p7s

Трансляція офіційного захисту: ідентифікатор Zoom конференції - 628 610 7886, код доступа - 4L5bHE, 11:45/13:30

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.120 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кошової Ілони Михайлівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 15.03.2023 (протокол № 3) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кошової Ілони Михайлівни на тему «Плацентарна дисфункція у жінок із ретрохоріальними гематомами у І триместрі вагітності: діагностика та тактика ведення» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія», науковий керівник – д. мед. н. Вдовиченко Ю. П.; термін виконання 2019-2023 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Вдовиченко Сергій Юрійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології та медицини плода НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Суханова Ауріка Альбертівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології і репродуктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Вітюк Алла Дмитрівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Заболотнов Віталій Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри «Сестринська справа» КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради;

5) Литвак Олена Олегівна, доктор медичних наук, професор, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС


Захист дисертації відбудеться: 26 травня 2023 року об 12:00.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                  файл підпису     pdf     p7s

Відгук опонента 1         файл підпису     pdf     asice

Відгук опонента 2       файл підпису     pdf     asice

Рецензія рецензента 1   файл підпису     pdf     asice

Рецензія рецензента 2    файл підпису     pdf     p7s

Трансляція офіційного захисту: ідентифікатор Zoom конференції - 628 610 7886, код доступа - 4L5bHE, 13:30/15:00

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.121 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кундіної Вікторії Валеріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування» (наукова спеціальність «Променева діагностика та променева терапія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 15.03.2023 (протокол № 3) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кундіної Вікторії Валеріївни на тему «Оцінка ефективності реваскуляризації міокарда методом міокардіосцинтиграфії при дисфункції лівого шлуночка» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування» (наукова спеціальність «Променева діагностика та променева терапія», науковий керівник – д. мед. н. Бабкіна Т. М.; термін виконання 2016-2022 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Король Павло Олександрович – доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензент:

2) Щербіна Олег Володимирович – доктор медичних наук, професор, професор кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

3) Макєєв Сергій Сергійович – доктор медичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділення радіонуклідної діагностики ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України»;

4) Солодяннікова Оксана Іванівна – доктор медичних наук, професор, завідувач науково-дослідного відділення ядерної медицини ДНП " Національний інститут раку ";

5) Вороньжев Ігор Олександрович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри рентгенології та радіології Навчально-наукового інституту післядипломної освіти ХНМУ.


Захист дисертації відбудеться: 17 квітня 2023 року об 11:00.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                   файл підпису     pdf     p7s

Відгук опонента 1         файл підпису     pdf     p7s

Відгук опонента 2       файл підпису     pdf     p7s

Відгук опонента 3       файл підпису     p7s

Рецензія рецензента 1   файл підпису     pdf     p7s

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.122 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Суліменко Ольги Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 15.03.2023 (протокол № 3) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Суліменко Ольги Миколаївни на тему «Прогнозування і профілактика прееклампсії при багатоплідній вагітності після допоміжних репродуктивних технологій» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологіяя», науковий керівник – д. мед. н. Романенко Т .Г.; термін виконання 2019-2023 рр.) у складі

Голова ради:

1) Вдовиченко Сергій Юрійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології та медицини плода НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Суханова Ауріка Альбертівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології і репродуктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Вітюк Алла Дмитрівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Заболотнов Віталій Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри «Сестринська справа» КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради;

5) Литвак Олена Олегівна, доктор медичних наук, професор, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС


Захист дисертації відбудеться: 26 травня 2023 року об 10:00.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                  файл підпису     pdf     asice

Відгук опонента 1        файл підпису     pdf     asice

Відгук опонента 2       файл підпису     pdf     asice

Рецензія рецензента 1   файл підпису     pdf     asice

Рецензія рецензента 2    файл підпису

Трансляція офіційного захисту: ідентифікатор Zoom конференції - 878 2373 4144, код доступа - 4L5bHE, 10:00/11:45

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.123 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Клименка Ігоря Анатолієвича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Соціальна медицина»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 12.04.2023 (протокол № 4) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Клименка Ігоря Анатолієвича на тему «Медико-соціальне обґрунтування удосконаленої функціонально-організаційної моделі хірургічної допомоги хворим із патологією щитоподібної залози» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Соціальна медицина», науковий керівник – чл.-кор. НАМН України, д.мед.н. Толстанов О. К.; термін виконання 2019-2023 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Михальчук Василь Миколайович – доктор медичних наук, професор, в. о. декана фармацевтичного та медико-профілактичного факультету НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Горачук Вікторія Валентинівна, доктор медичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Голубчиков Михайло Васильович, доктор медичних наук, професор, в. о. завідувача кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Голованова Ірина Анатоліївна, доктор медичних наук професор, завідувачка кафедри громадського здоров’я з лікарсько-трудовою експертизою Полтавський державний медичний університет;

5) Орлова Наталія Михайлівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова.


Захист дисертації відбудеться: 23 травня 2023 року об 11:00.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                  файл підпису     pdf      p7s

Відгук опонента 1         файл підпису      p7s

Відгук опонента 2       файл підпису     pdf      p7s

Рецензія рецензента 1   файл підпису     pdf      asice

Рецензія рецензента 2    файл підпису     pdf      p7s

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.127 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Чайки Володимира Володимировича на тему «Комбіноване лікування безпліддя у жінок з синдромом полікістозних яєчників та ожиріння» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 17.05.2023 (протокол № 5) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Чайки Володимира Володимировича на тему «Комбіноване лікування безпліддя у жінок з синдромом полікістозних яєчників та ожиріння» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія», науковий керівник – академік НАМН України, д. мед. н., професор, завідувач кафедрою акушерства, гінекології і репродуктології НУОЗ України імені П.Л. Шупика, В.о. Ректора НУОЗ України імені П.Л. Шупика Камінський В.В.; термін виконання 2018-2023 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Суслікова Лідія Вікторівна – доктор медичних наук, професор кафедри акушерства, гінекології і репродуктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Карлова Олена Олександрівна, доктор медичних наук, професор кафедри акушерства, гінекології і репродуктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Сербенюк Анастасія Валеріївна, кандидат медичних наук, асистент кафедри акушерства, гінекології і репродуктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Корнієнко Світлана Михайлівна, доктор медичних наук, професор кафедри акушерства та гінекології Одеського національного медичного університету;

5) Лакатош Володимир Павлович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства і гінекології №1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.


Захист дисертації відбудеться: 26 червня 2023 року о 12:00

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                 файл підпису

Відгук опонента 1        файл підпису      pdf      p7s

Відгук опонента 2       файл підпису       asice

Рецензія рецензента 1   файл підпису      pdf      p7s

Рецензія рецензента 2   файл підпису      pdf      p7s

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.126 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шевченка Ярослава Олександровича на тему «Технологічні аспекти динамічної ідентифікації станів людини в задачах мобільної медицини» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 09 «Біологія» за спеціальністю 091 «Біологія» (наукова спеціальність «Медична та біологічна інформатика і кібернетика»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 17.05.2023 (протокол № 5) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шевченка Ярослава Олександровича на тему «Технологічні аспекти динамічної ідентифікації станів людини в задачах мобільної медицини» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 091 «Біологія» (наукова спеціальність «Медична та біологічна інформатика і кібернетика», науковий керівник – д. мед. н. професор Мінцер О. П.; строки виконання 2016-2023 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Бабінцева Лариса Юріївна – доктор біологічних наук професор, професор кафедри інформатики, інформаційних технологій і трансдисциплінарного навчання НУОЗ України імені П.Л. Шупика;

Рецензент:

2) Соловйов Сергій Олександрович, доктор фармацевтичних, кандидат біологічних наук доцент, професор кафедри мікробіології та вірусології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

3) Вакуленко Дмитро Вікторович, доктор біологічних наук професор, завідувач кафедри медичної інформатики Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України;

4) Коробейніков Георгій Валерійович, доктор біологічних наук професор, завідувач кафедри спортивних єдиноборств та силових видів спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України;

5) Лях Юрій Єремійович, доктор біологічних наук професор, професор кафедри громадського здоров’я та фізичного виховання Національного університету "Острозька академія".


Захист дисертації відбудеться: 27 червня 2023 року об 11:00

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                  файл підпису       pdf

Відгук опонента 1         файл підпису

Відгук опонента 2     файл підпису     p7s

Відгук опонента 3       файл підпису

Рецензія рецензента   файл підпису

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.124 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дядюна Дмитра Миколайовича на тему «Діагностика та хірургічне лікування первинних неміксомних пухлин серця» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Серцево-судинна хірургія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 17.05.2023 (протокол № 5) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дядюна Дмитра Миколайовича на тему «Діагностика та хірургічне лікування первинних неміксомних пухлин серця» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Серцево-судинна хірургія», науковий керівник – д. мед. н., професор Вітовський Р. М.; термін виконання 2018-2022 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Романюк Олександр Миколайович – доктор медичних наук, професор, професор кафедри дитячої кардіохірургії та кардіології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Сморжевський Валентин Йосипович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургії та трансплантології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Зеленчук Олег Валерійович, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Демянчук Віталій Богданович, кандидат медичних наук, заступник генерального директора з хірургії ДУ «Інститут серця МОЗ України;

5) Руденко Костянтин Володимирович, доктор медичних наук, професор, заступник директора з лікувально-координаційної роботи ДУ "Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України".


Захист дисертації відбудеться: 4 липня 2023 року об 11.00

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                  файл підпису       pdf       asice

Відгук опонента 1         файл підпису    asice

Відгук опонента 2     файл підпису    p7s

Рецензія рецензента 1   файл підпису        asice

Рецензія рецензента 2    файл підпису       pdf       asice

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.125 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Марунчин Тетяни Андріївни на тему «Оптимізація тактики ведення дітей з первинними та вторинними гіпогамаглобулінеміями» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 228 «Педіатрія» (наукова спеціальність «Педіатрія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 17.05.2023 (протокол № 5) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Марунчин Тетяни Андріївни на тему «Оптимізація тактики ведення дітей з первинними та вторинними гіпогамаглобулінеміями» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 228 «Педіатрія» (наукова спеціальність «Педіатрія», науковий керівник – д. мед. н. Волоха А. П.; термін виконання 2017-2022 рр.) у складі

Голова ради:

1) Маменко Марина Євгеніївна – доктор медичних наук, професор, декан педіатричного факультету НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Охотнікова Олена Миколаївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри педіатрії, дитячих інфекційних хвороб, імунології та алергології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Чернишова Людмила Іванівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри педіатрії, дитячих інфекційних хвороб, імунології та алергології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Боярчук О.Р., доктор медичних наук, завідувачка кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського;

5) Шадрін О.Г., доктор медичних наук, професор, завідувач відділення проблем харчування та соматичних захворювань ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені академіка НАМН України О.М. Лук’янової».


Захист дисертації відбудеться: 24 червня 2023 року о 14:00

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                  файл підпису       pdf       asice

Відгук опонента 1        файл підпису       pdf       asice

Відгук опонента 2       файл підпису       pdf       asice

Рецензія рецензента 1   файл підпису  asice

Рецензія рецензента 2   файл підпису  asice

Трансляція офіційного захисту: ідентифікатор Zoom конференції - 837 2727 4821, код доступа - 278134, 14:00

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.128 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Августинович Ярослави Ігорівни тему «Медико-соціальне обґрунтування удосконаленої моделі центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Соціальна медицина»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 22.11.2023 (протокол № 9) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Августинович Ярослави Ігорівни на тему «Медико-соціальне обґрунтування удосконаленої моделі центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Соціальна медицина»), науковий керівник – д. мед. н., проф. Михальчук В. М.; термін виконання 2016-2023 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Бугро Валерій Іванович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Гойда Ніна Григорівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Процюк Ольга Вікторівна, доктор медичних наук, професор, в.о. декана медичного факультету НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Грузєва Тетяна Степанівна, доктор медичних наук професор, академік Національної академії вищої освіти України, завідувач кафедри соціальної медицини та громадського здоров’я Національного медичного університету імені О. О. Богомольця;

5) Орлова Наталія Михайлівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова.


Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація             файл підпису        p7s

Відгук опонента 1        файл підпису       pdf       asice

Відгук опонента 2       файл підпису       p7s

Рецензія рецензента 1   файл підпису  asice

Рецензія рецензента 2   файл підпису  asice

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.129 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Даценко Ірини Сергіївни на тему «Науково-методичні підходи до удосконалення фармацевтичного забезпечення хворих на легеневу гіпертензію» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» (наукова спеціальність «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 10.06.2023 (протокол № 6) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Даценко Ірини Сергіївни на тему «Науково-методичні підходи до удосконалення фармацевтичного забезпечення хворих на легеневу гіпертензію» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» (наукова спеціальність «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація», науковий керівник – к. фарм. н. Гульпа В. С.; термін виконання 2019-2023 рр.) у складі: 

Голова ради:

1) Трохимчук Віктор Васильович – доктор фармацевтичних наук, професор, професор кафедри фармації НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Соловйов Сергій Олександрович, доктор фармацевтичних наук, доцент, професор кафедри вірусології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Власенко Ірина Олексіївна, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри фармацевтичної технології і біофармації НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Немченко Алла Семенівна, доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри фармацевтичних технологій та менеджменту Національного фармацевтичного університету України;

5) Шматенко Олександр Петрович, доктора фармацевтичних наук, начальника кафедри військової фармації Української військово-медичної академії.


Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                 файл підпису        asice

Відгук опонента 1        файл підпису       pdf       asice

Відгук опонента 2       файл підпису       pdf       asice

Рецензія рецензента 1   файл підпису  asice

Рецензія рецензента 2   файл підпису  asice

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.130 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Зацаринного Романа Андрійовича на тему «Ефективність і безпечність безперервного внутрішньовенного введення лідокаїну як компонента інтраопераційного знеболення та післяопераційної інтенсивної терапії при обширних резекціях печінки» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Анестезіологія та інтенсивна терапія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 14.09.2023 (протокол № 7) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Зацаринного Романа Андрійовича на тему «Ефективність і безпечність безперервного внутрішньовенного введення лідокаїну як компонента інтраопераційного знеболення та післяопераційної інтенсивної терапії при обширних резекціях печінки» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Анестезіологія та інтенсивна терапія», науковий керівник – д. мед. н. професор Біляєв А. В.; термін виконання 2018-2022 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Лоскутов Олег Анатолійович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Ткаченко Руслан Опанасович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології та репродуктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

3) Лісний Іван Іванович, доктор медичних наук, завідувач відділенням анестезіології. Національний інститут раку;

4) Кучин Юрій Леонідович, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

5) Галушко Олександр Анатолійович, доктор медичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та безперервного професійного медичного розвитку Київського медичного університету.


Захист дисертації відбудеться: 28 листопада 2023 о 10.00.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                 файл підпису      pdf      p7s

Облікова картка дисертації

Відгук опонента 1       файл підпису      asice

Відгук опонента 2       файл підпису      pdf      p7s

Рецензія рецензента 1   файл підпису      pdf      p7s

Рецензія рецензента 2   файл підпису      pdf      p7s

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.131 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Максимчука Дмитра Володимировича на тему «Шляхи підвищення ефективності хірургічного лікування поєднаних ускладнень дуоденальних виразок» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Хірургія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 10.06.2023 (протокол № 6) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Максимчука Дмитра Володимировича на тему «Шляхи підвищення ефективності хірургічного лікування поєднаних ускладнень дуоденальних виразок» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Хірургія», науковий керівник – д. мед. н. Мамчич В.І.; термін виконання 2019-2023 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Фелештинський Ярослав Петрович– доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії і проктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Біляєва Ольга Олександрівна, доктор медичних наук, професор кафедри загальної та невідкладної хірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Кебкало Андрій Борисович, доктор медичних наук, професор кафедри хірургії і проктології. НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Слонецький Борис Іванович, доктор медичних наук, професор кафедри хірургії стоматологічного факультету Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

5) Лаврик Андрій Семенович, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» НАМН України.


Захист дисертації відбудеться: 23 жовтня 2023 року о 13:00

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                 файл підпису      pdf       asice

Відгук опонента 1       файл підпису       pdf       asice

Відгук опонента 2      файл підпису       pdf      asice

Рецензія рецензента 1   файл підпису   p7s

Рецензія рецензента 2  файл підпису  asice

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.132 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мостепан Тетяни Володимирівни тему «Медико-соціальне обґрунтування удосконаленої функціонально-організаційної моделі реабілітаційної допомоги пацієнтам зі стабільною ішемічною хворобою серця» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Соціальна медицина»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 10.06.2023 (протокол № 6) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мостепан Тетяни Володимирівни тему «Медико-соціальне обґрунтування удосконаленої функціонально-організаційної моделі реабілітаційної допомоги пацієнтам зі стабільною ішемічною хворобою серця» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Соціальна медицина», науковий керівник – д. мед. н. Горачук В. В.,  д. мед. н. Долженко М. М.; термін виконання 2019-2023 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Михальчук Василь Миколайович – доктор медичних наук, професор, в. о. декана фармацевтичного та медико-профілактичного факультету НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Толстанов Олександр Костянтинович, чл.-кор. НАМН України, доктор медичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Владимиров Олександр Аркадійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Бабій Ліана Миколаївна, доктор медичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу інфакту міокарда та кардіореабілітації  ДУ ННЦ «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Стражеска НАМН України;

5) Нестерак Роксолана Вікторівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізичної та реабілітаційної медицини Івано-Франківського національного медичного університету.


Захист дисертації відбудеться: 29 вересня 2023 року о 10:00

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                  файл підпису 

Відгук опонента 1      файл підпису       p7s

Відгук опонента 2       файл підпису       p7s

Рецензія рецензента 1       файл підпису       p7s

Рецензія рецензента 2  файл підпису  asice

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.133 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Овсієнко Тетяни Вікторівни на тему «Оптимізація мультимодальної анестезії лапароскопічних оперативних втручань на нирках» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Анестезіологія та інтенсивна терапія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 13.09.2023 (протокол № 7) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Овсієнко Тетяни Вікторівни на тему «Оптимізація мультимодальної анестезії лапароскопічних оперативних втручань на нирках» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Анестезіологія та інтенсивна терапія», науковий керівник – к. мед. н. Бондар М. В.; термін виконання 2018-2022 рр.) у складі: 

Голова ради:

1) Ткаченко Руслан Опанасович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології та репродуктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Марков Юрій Іванович, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

3) Лісний Іван Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач науково-дослідного відділення анестезіології та інтенсивної терапії Національного інституту раку;

4) Галушко Олександр Анатолійович, доктор медичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та безперервного професійного медичного розвитку, ПВНЗ "Київський медичний університет";

5) Черній Володимир Ілліч, член-кор. НАМН України, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами.


Захист дисертації відбудеться: 20 жовтня 2023 року о 13:00

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                  файл підпису       p7s

Відгук опонента 1       файл підпису      asice 

Відгук опонента 2       файл підпису       p7s

Відгук опонента 3      файл підпису    p7s

Рецензія рецензента   файл підпису   p7s

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.134 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Семьонової Олександри Володимирівни на тему «Вікові особливості когнітивних порушень при хворобі малих судин головного мозку» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Нервові хвороби»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 10.06.2023 (протокол № 6) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Семьонової Олександри Володимирівни на тему «Вікові особливості когнітивних порушень при хворобі малих судин головного мозку» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Нервові хвороби», науковий керівник – д. мед. н. Головченко Ю.І.; термін виконання 2018-2022 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Тріщинська Марина Анатоліївна – доктор медичних наук, професор, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Насонова Тетяна Іванівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри неврології № 1 НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Глоба Марина Василівна, доктор медичних наук, доцент, доцент кафедри радіології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Копчак Оксана Олегівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри неврології, психіатрії та фізичної реабілітації ПВНЗ «Київський медичний університет»;

5) Мельник Володимир Степанович, доктор медичних наук, професор, декан медичного факультету № 1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.


Захист дисертації відбудеться: 12 вересня 2023 року об 11:30

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                  файл підпису      p7s

Відгук опонента 1       файл підпису      p7s

Відгук опонента 2       файл підпису      asice

Рецензія рецензента 1  файл підпису  asice

Рецензія опонента 2       файл підпису      asice

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.135 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Оліфіренка Олексія Івановича на тему «Використання регенеративних технологій в лікуванні остеоартриту» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність 14.01.21 «Травматологія та ортопедія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 13.09.2023 (протокол № 7) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Оліфіренка Олексія Івановича на тему «Використання регенеративних технологій в лікуванні остеоартриту» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність 14.01.21 «Травматологія та ортопедія», науковий керівник – д. мед. н. Мовчан О. С.; термін виконання 2018-2022 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Анкін Микола Львович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ортопедії і травматології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Радомський Олександр Анатолійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри ортопедії і травматології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Шуба Володимир Йосипович, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри ортопедії і травматології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Страфун Олександр Сергійович, доктор медичних наук, старший науковий співробітник відділення мікрохірургії та реконструктивно-відновної хірургії верхньої кінцівки «ДУ Інститут травматології та ортопедії НАМН України»;

5) Кваша Володимир Петрович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри травматології та ортопедії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.


Захист дисертації відбудеться:  25 жовтня 2023 року об 11:00

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація              файл підпису     asice

Облікова картка дисертації

Відгук опонента 1       файл підпису     asice

Відгук опонента 2      файл підпису      p7s

Рецензія рецензента 1 файл підпису  p7s

Рецензія опонента 2       файл підпису      p7s

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.136 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Абу Сулейман Мохаммед Садек на тему «Оцінка впливу функціональних апаратів на зміну об’єму верхніх дихальних шляхів у пацієнтів з дистальною оклюзією» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 221 «Стоматологія» (наукова спеціальність 14.01.21 «Стоматологія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 11.10.2023 (протокол № 8) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Абу Сулейман Мохаммед Садек на тему «Оцінка впливу функціональних апаратів на зміну об’єму верхніх дихальних шляхів у пацієнтів з дистальною оклюзією» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 221 «Стоматологія» (наукова спеціальність «Стоматологія», науковий керівник – д. мед. н. Дрогомирецька М. С.; термін виконання 2019-2023 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Трубка Ірина Олександрінвна, доктор медичних наук, професор, декан стоматологічного факультету НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Лихота Костянтин Миколайович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри стоматології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Дорошенко Олена Миколаївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри ортопедичної стоматології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Смаглюк Любов Вікентівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ортодонтії Полтавського державного медичного університету;

5) Дорошенко Світлана Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології і ортодонтії Київського медичного університету.


Захист дисертації відбудеться: 24 листопада 2023 о 13.00.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Дисертація             файл підпису    asice

Відгук опонента 1      файл підпису      asice

Відгук опонента 2      файл підпису      asice

Рецензія рецензента 1      файл підпису     asice

Рецензія рецензента 2       файл підпису    asice

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.137 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бондарчука Сергія Анатолійовича на тему «Модифікуючий вплив фіксованої комбінованої антигіпертензивної терапії антагоністу кальція (амлодипін) з блокаторами ренін-ангіотензинової системи (лізиноприл, валсартан) на клініко-гемодинамічний стан хворих на артеріальну гіпертензію та ІХС, постінфарктний кардіосклероз» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність 14.01.11 «Кардіологія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 11.10.2023 (протокол № 8) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бондарчука Сергія Анатолійовича на тему «Модифікуючий вплив фіксованої комбінованої антигіпертензивної терапії антагоністу кальція (амлодипін) з блокаторами ренін-ангіотензинової системи (лізиноприл, валсартан) на клініко-гемодинамічний стан хворих на артеріальну гіпертензію та ІХС, постінфарктний кардіосклероз» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Кардіологія», науковий керівник – д. мед. н. Долженко  М. М.; термін виконання 2019-2023 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Жарінов Олег Йосифович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри функціональної діагностики НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Руденко Надія Миколаївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячої кардіології та кардіохірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Хіміон Людмила Вікторівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапії, сімейної медицини, гематології і трансфузіології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Ілащук Тетяна Олександрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб Буковинського державного медичного університету;

5) Колесник Тетяна Володимирівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Дніпровського державного медичного університету.


Захист дисертації відбудеться: 29 листопада 2023 о 10.00.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України. 

Кардіологія НУОЗ запрошує на заплановану зустріч у Zoom.
Тема: Захист дисертації. Бондарчук С.А.
Час: 29 листопада 2023 10:00 Київ
Приєднуйтесь до Zoom Meeting
Ідентифікатор зустрічі: 828 0546 0917
Пароль: 395835

Дисертація             файл підпису    asice

Відгук опонента 1       файл підпису     p7s

Відгук опонента 2     файл підпису      p7s

Рецензія рецензента 1       файл підпису     asice

Рецензія рецензента 2       файл підпису     asice

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.138 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Грязова Андрія Андрійовича на тему «Радіохірургічне лікування з діагностичним супроводом гліобластом з урахуванням молекулярно-генетичної структури пухлини» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування» (наукова спеціальність 14.01.23 «Променева діагностика та променева терапія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 11.10.2023 (протокол № 8) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Грязова Андрія Андрійовича на тему «Радіохірургічне лікування з діагностичним супроводом гліобластом з урахуванням молекулярно-генетичної структури пухлини» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування» (наукова спеціальність 14.01.23 «Променева діагностика та променева терапія»), науковий керівник – д. мед. н. Макеєв С. С.; термін виконання 2018-2023 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Король Павло Олександрович – доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Козаренко Тетяна Маратівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри радіології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Івчук Володимир Павлович, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Старенький Віктор Петрович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділення радіології та радіаційної медицини Харківського національного медичного університету;

5) Солодянникова Оксана Іванівна, доктор медичних наук, професор, керівник науково-клінічного відділення радіонуклідної діагностики і терапії ДНП «Національний інститут раку».


Захист дисертації відбудеться: 27 листопада 2023 року о 13:00.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Дисертація             файл підпису     p7s

Відгук опонента 1       файл підпису     p7s

Відгук опонента 2     файл підпису      xml

Рецензія рецензента 1       файл підпису     xml

Рецензія рецензента 2       файл підпису    xml

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.139 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ісмаілова Романа Ідаретдіновича на тему «Інноваційні підходи до лікування звичного невиношування вагітності при істміко-цервікальній недостатності шляхом накладання інтракорпорального шва» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 11.10.2023 (протокол № 8) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ісмаілова Романа Ідаретдіновича на тему «Інноваційні підходи до лікування звичного невиношування вагітності при істміко-цервікальній недостатності шляхом накладання інтракорпорального шва» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія», науковий керівник – д. мед. н. Камінський А. В.; термін виконання 2019-2023 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Суханова Ауріка Альбертівна, доктор медичних наук, професор кафедри акушерства, гінекології і репродуктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Вітюк Алла Дмитрівна, доктор медичних наук, професор, директор центру симуляційних методів навчання НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Савченко Сергій Євгенійович, доктор медичних наук, професор кафедри акушерства, гінекології і репродуктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Жабченко Ірина Анатоліївна, доктор медичних наук, професор, завідувач відділенням патології вагітності та пологів ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук'янової НАМН України";

5) Загородня Олександра Сергіївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства і гінекології №1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.


Захист дисертації відбудеться: 22 листопада 2023 року о 12:00.

Захист відбудеться за адресою: 04210 Україна, м. Київ, просп. Володимира Івасюка, 16, КНП «Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини».

Дисертація             файл підпису    p7s

Відгук опонента 1       файл підпису     p7s

Відгук опонента 2     файл підпису      p7s

Рецензія рецензента 1       файл підпису     p7s

Рецензія рецензента 2       файл підпису    p7s

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.140 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Коваль Оксани Володимирівни на тему «Оптимізація ранньої діагностики пухлинних захворювань кишківника з застосуванням ультразвукових досліджень, КТ-колонграфії та інвазивних методів обстеження» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностика та лікування» (наукова спеціальність 14.01.23 «Променева діагностики та променева терапія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 11.10.2023 (протокол № 8) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Коваль Оксани Володимирівни на тему «Оптимізація ранньої діагностики пухлинних захворювань кишківника з застосуванням ультразвукових досліджень, КТ-колонграфії та інвазивних методів обстеження» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностика та лікування» (наукова спеціальність 14.01.23 «Променева діагностики та променева терапія»), науковий керівник – д. мед. н. Щербіна О. В.; термін виконання 2020-2024 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Король Павло Олександрович – доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Козаренко Тетяна Маратівна, д.мед.н., професор, в.о.завідувача кафедри радіології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

3) Абдуллаєв Різван Якуб огли, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ультразвукової та функціональної діагностики Харківського національного медичного університету;

4) Головко Тетяна Сергіївна, д.мед.н., професор, головний науковий співробітник науково-клінічного відділення променевої діагностики з рентгенівськими кабінетами клініки радіології ДНП «Національний інститут раку»;

5) Кулікова Фаїна Йосипівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри клінічних дисциплін Приватного закладу вищої освіти (ПЗВО) «Дніпровський інститут медицини та громадського здоров’я».


Захист дисертації відбудеться: 24 листопада 2023 року о 10:00.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Дисертація             файл підпису    p7s

Відгук опонента 1       файл підпису     p7s

Відгук опонента 2      файл підпису      p7s

Рецензія рецензента 1      файл підпису     p7s

Рецензія рецензента 2       файл підпису    asice

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.141 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Михайловської Лариси Олександрівни на тему «Удосконалення методів профілактики та лікування дистального прикусу у дітей з порушенням функції змикання губ» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 221 «Стоматологія» (наукова спеціальність 14.01.21 «Стоматологія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 11.10.2023 (протокол № 8) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Михайловської Лариси Олександрівни на тему «Удосконалення методів профілактики та лікування дистального прикусу у дітей з порушенням функції змикання губ» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 221 «Стоматологія» (наукова спеціальність «Стоматологія», науковий керівник – д. мед. н. Лихота К. М.; термін виконання 2019-2023 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Дрогомирецька Мирослава Стефанівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ортодонтії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Дорошенко Олена Миколаївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри ортопедичної стоматології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Трубка Ірина Олександрінвна, доктор медичних наук, професор, декан стоматологічного факультету НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Смаглюк Любов Вікентіївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ортодонтії Полтавського державного медичного університету;

5) Фліс Петро Семенович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри ортодонтії та пропедевтики ортопедичної стоматології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.


Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Дисертація             файл підпису    asice

Відгук опонента 1       файл підпису     p7s

Відгук опонента 2    файл підпису      asice

Рецензія рецензента 1     файл підпису      p7s

Рецензія рецензента 2       файл підпису    asice

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.142 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ноєса Андрія Джимі на тему «Оптимізація хірургічного лікування хронічного геморою та анальної тріщини з використанням трансанальної гемороїдальної деартеріалізації» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність 14.01.03 «Хірургія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 11.10.2023 (протокол № 8) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ноєса Андрія Джимі на тему «Оптимізація хірургічного лікування хронічного геморою та анальної тріщини з використанням трансанальної гемороїдальної деартеріалізації» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Хірургія», науковий керівник – д. мед. н. Фелештинський Я. П.; термін виконання 2017-2023 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Саволюк Сергій Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Біляєва Ольга Олександрівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри загальної та невідкладної хірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Ватаманюк В. Ф., кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії та проктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика; 

Опоненти:

4) Іоффе Олександр Юлійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії №2 Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця;

5) Лаврик Андрій Семенович, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова» НАМН України.


Захист дисертації відбудеться: 20 листопада 2023 о 13:00

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Дисертація             файл підпису    p7s

Відгук опонента 1      файл підпису      p7s

Відгук опонента 2     файл підпису      asice

Рецензія рецензента 1       файл підпису     p7s

Рецензія рецензента 2       файл підпису    asice

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.143 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Самусєвої Анастасії Андріївни на тему «Індивідуалізація тактики лікування хворих на тричі негативний рак молочної залози» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність 14.01.07 «Онкологія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 11.10.2023 (протокол № 8) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Самусєвої Анастасії Андріївни на тему «Індивідуалізація тактики лікування хворих на тричі негативний рак молочної залози» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Онкологія», науковий керівник – к. мед. н. Пономарьова О. В.; термін виконання 2018-2023 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Козаренко Тетяна Маратівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри радіології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Щербіна Олег Володимирович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

3) Сивак Любов Андріївна, доктор медичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділення радіаційної онкогематології та трансплантації стовбурових клітин ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»;

4) Коноваленко Володимир Федорович, доктор медичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу моніторингу пухлинного процесу та дизайну терапії Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р. Є. Кавецького НАН України;

5) Лялькін Сергій Анатолійович, доктор медичних наук, завідувач відділення хіміотерапії №1 ДНП «Національний інститут раку».


Захист дисертації відбудеться: 08 грудня 2023 року о 14:00.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Дисертація             файл підпису    p7s

Відгук опонента 1      файл підпису      p7s

Відгук опонента 2      файл підпису      p7s

Відгук опонента 3      файл підпису      asice

Рецензія рецензента 1      файл підпису    p7s

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.144 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Скибчика Ярослава Васильовича на тему «Предиктори відновлення та збереження синусового ритму у пацієнтів з тривалими епізодами персистентної фібриляції передсердь неклапанного генезу» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність 14.01.11 «Кардіологія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 11.10.2023 (протокол № 8) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Скибчика Ярослава Васильовича на тему «Предиктори відновлення та збереження синусового ритму у пацієнтів з тривалими епізодами персистентної фібриляції передсердь неклапанного генезу» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Кардіологія», науковий керівник – д. мед. н. Жарінов О. Й.; термін виконання 2019-2023 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Лоскутов Олег Анатолійович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Долженко Марина Миколаївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри кардіології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Вітовський Ростислав Мирославович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургії серця і магістральних судин НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Целуйко Віра Йосипівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри кардіології, лабораторної та функціональної діагностики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна»;

5) Сичов Олег Сергійович, доктор медичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи ДУ «Національний науковий центр «Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка М. Д. Стражеска НАМН України».


Захист дисертації відбудеться: 27 листопада 2023 о 10.00

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Дисертація              файл підпису     p7s

Відгук опонента 1       файл підпису     asice

Відгук опонента 2     файл підпису      asice

Рецензія рецензента 1       файл підпису     p7s

Рецензія рецензента 2       файл підпису    p7s

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.145 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Федосюк Катерини Вікторівни на тему «Оптимізація лікування жінок з аномальними матковими кровотечами в стані хронічного психоемоційного стресу» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність 14.01.01 «Акушерство та гінекологія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 11.10.2023 (протокол № 8) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Федосюк Катерини Вікторівни на тему «Оптимізація лікування жінок з аномальними матковими кровотечами в стані хронічного психоемоційного стресу» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія», науковий керівник – д.мед. н. , професор, професор кафедри акушерства, гінекології та репродуктології Чайка К. В.; термін виконання 2017-2023 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Савченко Сергій Євгенович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології та репродуктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Романенко Тамара Григорівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства і гінекології №1 НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Сербенюк Анастасія Валеріївна, кандидат медичних наук, асистент кафедри акушерства, гінекології та репродуктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Сенчук Анатолій Якович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри акушерства і гінекології Київського медичного університету;

5) Загородня Олександра Сергіївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства і гінекології №1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.


Захист дисертації відбудеться: 23 листопада 2023 року о 14:00

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Дисертація             файл підпису    p7s

Відгук опонента 1       файл підпису     asice

Відгук опонента 2     файл підпису      asice

Рецензія рецензента 1       файл підпису    p7s

Рецензія рецензента 2       файл підпису    p7s

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.146 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Багро Таїсії Олександрівни на тему «Оптимізація надання первинної медичної допомоги пацієнтам основного працездатного віку з ожирінням шляхом використання пацієнторієнтованого підходу» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Загальна практика – сімейна медицина»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 22.11.2023 (протокол № 9) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Багро Таїсії Олександрівни на тему «Оптимізація надання первинної медичної допомоги пацієнтам основного працездатного віку з ожирінням шляхом використання пацієнторієнтованого підходу» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Загальна практика – сімейна медицина»), науковий керівник – д. мед. н., проф. Ткаченко В. І.; термін виконання 2019-2023 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Бенца Тетяна Михайлівна – доктор медичних наук, професор, професор кафедри терапії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Кебкало Андрій Борисович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургії та проктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Маньковський Борис Микитович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри діабетології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Величко Валентина Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри сімейної медицини та загальної практики Одеського національного медичного університету;

5) Бабінець Лілія Степанівна, доктор медичних наук, професор, завідувачка кафедри первинної медико-санітарної допомоги та сімейної медицини Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.


Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Дисертація             файл підпису   asice

Відгук опонента 1       файл підпису     asice

Відгук опонента 2     файл підпису      asice

Рецензія рецензента 1       файл підпису    p7s

Рецензія рецензента 2       файл підпису    p7s

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.147 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Башинського Олександра Олександровича на тему «Структурно-динамічні прояви саморуйнівної поведінки у хворих на психотичні розлади шизофренічного спектру» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Психіатрія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 22.11.2023 (протокол № 9) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Башинського Олександра Олександровича на тему «Структурно-динамічні прояви саморуйнівної поведінки у хворих на психотичні розлади шизофренічного спектру» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Психіатрія»), науковий керівник – д. мед. н., проф. Пилягіна Г. Я.; термін виконання 2018-2022 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Михайлов Борис Володимирович – доктор медичних наук, професор, професор кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Гриневич Євгенія Геннадіївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

3) Хаустова Олена Олександрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії НМУ ім О.О.Богомольця;

4) Омелянович Віталій Юрійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії. НМУ ім О.О.Богомольця;

5) Дзеружинська Наталія Олександрівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри психіатрії та наркології. НМУ ім О.О.Богомольця.


Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Дисертація            файл підпису    p7s

Відгук опонента 1       файл підпису     asice

Відгук опонента 2     файл підпису      asice

Рецензія рецензента 1       файл підпису    p7s

Рецензія рецензента 2       файл підпису    p7s

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.148 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гуркало Юлії Зіновіївни на тему «Ураження кишечника у хворих з цукровим діабетом 2-го типу: особливості розвитку, перебігу та лікування» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Внутрішні хвороби»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 22.11.2023 (протокол № 9) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гуркало Юлії Зіновіївни на тему «Ураження кишечника у хворих з цукровим діабетом 2-го типу: особливості розвитку, перебігу та лікування» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Внутрішні хвороби»), науковий керівник – д. мед. н., проф. Швець Н. І.; д. мед. н., проф. Дорофєєв А. Е. (термін виконання 2018-2022 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Кушніренко Стелла Вікторівна, доктор медичних наук, завідувач кафедри нефрології і нирковозамісної терапії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Дядик Олена Олександрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри патологічної анатомії та судової медицин НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Харченко Вячеслав Вікторович, доктор медичних наук, професор кафедри професор кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопі НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Соколова Любов Костянтинівна, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу діабетології Державної установи «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка Національної академії медичних наук України»;

5) Юзвенко Тетяна Юріївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри ендокринології  Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.


Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Дисертація             файл підпису   p7s

Відгук опонента 1       файл підпису     asice

Відгук опонента 2     файл підпису      asice

Рецензія рецензента 1       файл підпису    p7s

Рецензія рецензента 2       файл підпису    p7s

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.149 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дембіцького Андрія Руслановича на тему «Тактика комплексного хірургічного лікування хронічної венозної недостатності С6 клінічних класів» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Хірургія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 22.11.2023 (протокол № 9) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дембіцького Андрія Руслановича на тему «Тактика комплексного хірургічного лікування хронічної венозної недостатності С6 клінічних класів» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Хірургія»), науковий керівник – д. мед. н., проф. Саволюк С. І.; термін виконання 2019-2023 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Фелештинський Ярослав Петрович – доктор медичних наук, професор, завідувача кафедри хірургії та проктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Сморжевський Валентин Йосипович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри кафедри хірургії та трансплантології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Присяжна Наталія Романівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії та трансплантології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Колосович Ігор Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії №2 НМУ імені О.О. Богомольця;

5) Василюк Сергій Михайлович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії №1 Івано-Франківського національного медичного університету.


Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Дисертація             файл підпису   p7s

Відгук опонента 1       файл підпису     asice

Відгук опонента 2     файл підпису      asice

Рецензія рецензента 1       файл підпису    p7s

Рецензія рецензента 2       файл підпису    p7s

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.150 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Деркач Кристіни Дмитрівни на тему «Ускладнення імплантації сіток після алогерніопластики, лікування та профілактика» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Хірургія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 22.11.2023 (протокол № 9) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Деркач Кристіни Дмитрівни на тему «Ускладнення імплантації сіток після алогерніопластики, лікування та профілактика» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Хірургія»), науковий керівник – д. мед. н., проф. Фелештинський Я. П.; термін виконання 2019-2023 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Саволюк Сергій Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Ватаманюк Володимир Федорович, кандидат медичних наук, доцент, професор кафедри комбустіології та пластичної хірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Войтів Ярослав Юрійович, кандидат медичних наук, професор, доцент кафедри хірургії та трансплантологіїНУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Шапринський Володимир Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії №1 Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова;

5) Іоффе Олександр Юлійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії №2 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.


Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Дисертація             файл підпису     asice

Відгук опонента 1       файл підпису     asice

Відгук опонента 2     файл підпису      asice

Рецензія рецензента 1       файл підпису    p7s

Рецензія рецензента 2       файл підпису    p7s

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.151 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кульчицької Єви-Емілії Богданівни на тему «Клініко-діагностичне значення дисліпідемій у дітей для прогнозування серцево-судинних уражень» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 228 «Педіатрія» (наукова спеціальність «Педіатрія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 22.11.2023 (протокол № 9) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кульчицької Єви-Емілії Богданівни на тему «Клініко-діагностичне значення дисліпідемій у дітей для прогнозування серцево-судинних уражень» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 228 «Педіатрія» (наукова спеціальність «Педіатрія»), науковий керівник – д. мед. н., проф. Марушко Т. В.; термін виконання 2019-2024 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Маменко Марина Євгенівна, доктор медичних наук, професор, декан   педіатричного факультету НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Бекетова Галина Володимирівна, доктор медичних наук, професор, професора кафедри педіатрії, дитячої неврології та медичної реабілітації НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

3) Мітченко Олена Іванівна, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу ендокринної кардіології та дисліпідемій ДУ «Національний науковий центр" Інститут кардіології імені академіка МД Стражеска" НАМН України»;

4) Чуріліна Аліна Василівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри педіатрії №4 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця;

5) Няньковський Сергій Леонідович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії №1 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.


Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Дисертація             файл підпису   asice

Відгук опонента 1       файл підпису     asice

Відгук опонента 2     файл підпису      asice

Рецензія рецензента 1       файл підпису    p7s

Рецензія рецензента 2       файл підпису    p7s

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.152 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Линник Олександри Миколаївни на тему «Трансфузійна корекція ендотеліальної дисфункції та розвитку запальної реакції при хірургічному лікуванні опікових ран» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Хірургія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 22.11.2023 (протокол № 9) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Линник Олександри Миколаївни на тему «Трансфузійна корекція ендотеліальної дисфункції та розвитку запальної реакції при хірургічному лікуванні опікових ран» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Хірургія»), науковий керівник – д. мед. н., проф. Козинець Г. П.; термін виконання 2019-2023 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Біляєва Ольга Олександрівна, доктор медичних наук, професор, професора  кафедри загальної та невідкладної хірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Войтів Ярослав Юрійович, кандидат медичних наук, професор, доцент кафедри хірургії та трансплантології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

3) Кравцов Олексій Віталійович, кандидат медичних наук, завідувач відділення опіків ДУ "Інститут загальної та невідкладної хірургії ім. В.Т. Зайцева НАМН України";

4) Петренко Олег Миколайович, доктор медичних наук, доцент кафедри хірургії № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

5) Запорожан Степан Йосипович, доктор медичних наук, професор кафедри загальної хірургії Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України.


Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Дисертація             файл підпису         p7s

Відгук опонента 1       файл підпису     asice

Відгук опонента 2     файл підпису      asice

Рецензія рецензента 1       файл підпису    p7s

Рецензія рецензента 2       файл підпису    p7s

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.153 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Марштупи Олега Сергійовича на тему «Оптимізація вибору методики роз’єднання анатомічних компонентів черевної стінки при післяопераційних вентральних грижах гігантських розмірів» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Хірургія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 22.11.2023 (протокол № 9) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Марштупи Олега Сергійовича на тему «Оптимізація вибору методики роз’єднання анатомічних компонентів черевної стінки при післяопераційних вентральних грижах гігантських розмірів» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Хірургія»), науковий керівник – д. мед. н., проф. Фелештинський Я. П.; термін виконання 2019-2023 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Саволюк Сергій Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Жернов ОлександрАндрійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри комбустіології та пластичної хірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Войтів Ярослав Юрійович, кандидат медичних наук, професор, доцент кафедри хірургії та трансплантологіїНУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Шапринський Володимир Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії №1 Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова;

5) Іоффе Олександр Юлійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної хірургії №2 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.


Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Дисертація             файл підпису   p7s

Відгук опонента 1       файл підпису     asice

Відгук опонента 2     файл підпису      asice

Рецензія рецензента 1       файл підпису    p7s

Рецензія рецензента 2       файл підпису    p7s

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.154 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сергійчука Романа Володимировича на тему «Малоінвазивна перкутанна нефролітотрипсія без нефростомії» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Урологія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 22.11.2023 (протокол № 9) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сергійчука Романа Володимировича на тему «Малоінвазивна перкутанна нефролітотрипсія без нефростомії» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Урологія»), науковий керівник – д. мед. н., проф. Сагалевич А. І.; термін виконання 2016-2023 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Кушніренко Стелла Вікторівна, доктор медичних наук, професор, завідувач  кафедри нефрології і нирковозамісної терапії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Гайсенюк Федір Зіновійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри урології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Соснін Микола Дмитрович, кандидат медичних наук, доцент кафедри урології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Черненко Дмитро Васильович, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник 2-го урологічного відділення ДУ Інститут урології імені академіка О. Ф. Возіанова НАМН України;

5) Нікітін Олег Дмитрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри урології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.


Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Дисертація             файл підпису  asice

Відгук опонента 1       файл підпису     asice

Відгук опонента 2     файл підпису      asice

Рецензія рецензента 1       файл підпису    p7s

Рецензія рецензента 2       файл підпису    p7s

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.155 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сікаленка Євгенія Сергійовича на тему «Хірургічне лікування атеросклеротичного ураження черевного відділу аорти та її парних гілок» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Хірургія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 22.11.2023 (протокол № 9) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сікаленка Євгенія Сергійовича на тему «Хірургічне лікування атеросклеротичного ураження черевного відділу аорти та її парних гілок» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Хірургія»), науковий керівник – д. мед. н., проф. Сморжевський В. Й.; термін виконання 2019-2023 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Саволюк Сергій Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Біляєва Ольга Олександрівна – доктор медичних наук, професор, професор кафедри загальної та невідкладної хірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Ходос Валентин Андрійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургії та судинної хірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Черняк Віктор Анатолійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії Національного медичного університету імені О. О. Богомольця;

5) Нікульніков Павло Іванович, доктор медичних наук, професор, Завідувач відділу хірургії магістральних судин ННЦ хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова.


Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Дисертація             файл підпису        asice

Відгук опонента 1       файл підпису     asice

Відгук опонента 2     файл підпису      asice

Рецензія рецензента 1       файл підпису    p7s

Рецензія рецензента 2       файл підпису    p7s

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.156 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Турянської Наталії Ігорівни на тему «Визначення генних поліморфізмів в діагностиці та прогнозуванні хвороб твердих тканин зубів на тлі захворювань тканин пародонту в осіб молодого віку» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 221 «Стоматологія» (наукова спеціальність «Стоматологія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 22.11.2023 (протокол № 9) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Турянської Наталії Ігорівни на тему «Визначення генних поліморфізмів в діагностиці та прогнозуванні хвороб твердих тканин зубів на тлі захворювань тканин пародонту в осіб молодого віку» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 221 «Стоматологія» (наукова спеціальність «Стоматологія»), науковий керівник – д. мед. н., проф. Білоклицька Г. Ф.; термін виконання 2017-2023 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Трубка Ірина Олександрівна, доктор медичних наук, професор, декан   стоматологічного факультету НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Мазур Ірина Петрівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри стоматології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Волосовець Тетяна Миколаївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри стоматології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Борисенко Анатолій Васильович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри стоматології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця;

5) Копчак Оксана Вікторівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапевтичної стоматології та пародонтології ПВНЗ «Київський медичний університет».


Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Дисертація             файл підпису       asice

Відгук опонента 1       файл підпису     asice

Відгук опонента 2     файл підпису      asice

Рецензія рецензента 1       файл підпису    p7s

Рецензія рецензента 2       файл підпису    p7s

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Архів спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії за 2022 рік

Архів спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії за 2021 рік

Архів спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії за 2020 рік