Google search

221 Стоматологія

I.

1. Освітньо-наукова програма за спеціальністю 221 Стоматологія 2023
2. Навчальний план 2023

Робочі навчальні плани 2023

 • очна денна
 • очна вечірня
 • заочна

3. Рецензії на ОНП та навчальний план
4. Група забезпечення
5. Робочі програми нормативних дисциплін

 ОНП2022

ОНП2023


6. Робочі програми вибіркових дисциплін

    Цикл загальної підготовки

 • ВК 1. Соціальна медицина, громадське здоров’я та основи доказової медицини
 • ВК 2. Системна біомедицина
 • ВК 3. Економічні основи маркетингу послуг у сфері охорони здоров’я
 • ВК 4. Логіка наукового дослідження та сучасна філософія науки
 • ВК 5. Методологічні та етико-правові засади біомедичних досліджень
 • ВК 6. Особливості рентгенологічної діагностики у дітей
 • ВК 7. Основи підприємницької діяльності в галузі охорони здоров’я
 • ВК 8 Безпека життєдіяльності; основи біоетики та біобезпеки
 • ВК 9. Реєстрація та захист прав інтелектуальної власності
 • ВК 10. Теорія і практика державного управління охороною здоров’я
 • ВК 11. Математичне моделювання в охороні здоров1я та біології
 • ВК 12 Методологічні та етико-правові засади біомедичних досліджень
 • ВК 13. Методологічні засади експертно-аналітичної діяльності та прийняття управлінських рішень у сфері охорони здоров’я
 • ВК 14. Антикризове управління сферою охорони здоров’я
 • ВК 15. Європейська та євроатлантична інтеграція України
 • ВК 16. Технології наукової творчості. Основи академічного письма та риторики
 • ВК 17. Морально-етичні та соціокультурні виміри природничих наук і біотехнологій
 • ВК 18 Актуальні питання медичного права. Правове забезпечення досліджень в галузі охорони здоров’я та галузі біології
 • ВК 19. Психологічні та правові аспекти конфліктології
 • ВК 20. Інформаційні технології пошуку та структуризації інформації
 • ВК 21. Психологічні механізми науково-дослідної діяльності

    Професійна підготовка

 • ВК 22. Діагностика, лікування та профілактика проявів неінфекційних захворювань в порожнині рота у дітей
 • ВК 23 Сучасні методи стоматологічної профілактики та превентивної терапії у дітей та підлітків
 • ВК 24 Сучасні аспекти профілактики та лікування захворювань пародонта у дітей
 • ВК 25. Особливості фармакотерапії захворювань пародонта у дітей
 • ВК 26. Діагностика, лікування та профілактика проявів інфекційних захворювань в порожнині рота у дітей
 • ВК 27 Сучасні підходи до діагностики генералізованих захворювань пародонту з урахування класифікації EFP-AAP (Чикаго,2017)
 • ВК 28. Сучасні аспекти захворювань тканин пародонта: від діагностики до лікувакння
 • ВК 29. Методи зняття зубних відкладень: інструментальні, апаратні
 • ВК 30. Фармакотерапія захворювань тканин пародонта.
 • ВК 31. Актуальні методи діагностики та лікування найбільш поширенних захворювань слизової оболонки порожнини рота
 • ВК 32. Виразкові ураження слизової оболонки. Передраки. Профілактика, лікування, онконастороженість
 • ВК 33. Дентальна імплантація. Особливості проведення дентальної імплантації в складних клінічних випадках
 • ВК 34. Діагностика та лікування запальних процесів щелепно-лицевої ділянки
 • ВК 35. Комплексне лікування та етапи реабілітації дітей з вродженими вадами розвитку тканин ЩЛД
 • ВК 36. Сучасні методи діагностики та лікування травм щелепно-лицевої ділянки
 • ВК 37. Діагностика та лікування ускладнень запальних процесів, пухлин та пухлиноподібних утворень щелепно-лицевої ділянки у дітей
 • ВК 38. Діагностика та лікування пухлин та пухлиноподібних утворень щелепно-лицевої ділянки у дітей
 • ВК 39. Інноваційні підходи до Реконструктив-но-відновлю-вальних операцій в щелепно-лицевій ділянці
 • ВК 40. Сучасні комп’ютерні технології планування та виготовлення безметалевих конструкцій зубних протезів
 • ВК 41. Особливості клініко-лабораторних етапів виготовлення зубних протезів з опорою на дентальні імплантати
 • ВК 42. Використання CAD / CAM технологій в ортопедичній стоматології
 • ВК 43. Застосування цифрових технологій при плануванні дентальної імплантації в концепції від коронки до імплантату
 • ВК 44. Вплив загального фізичного розвитку та інших етіологічних чинників на формування зубощелепних аномалій, їх діагностика, профілактика та лікування
 • ВК 45. Міофункціональна та логопедична корекція в комплексному ортодонтичному лікуванні на різних етапах розвитку прикусу
 • ВК 46. Сучасні методи діагностики та лікування в ортодонтії
 • ВК 47. Цефалометричний метод діагностики в ортодонтії
 • ВК 48. Діагностика та ортодонтичне лікування пацієнтів з патологією тканин пародонту

ІІ. Акредитація

Відомості про самооцінювання освітніх програм

Накази про призначення експертних груп

Програми роботи експертних груп під час проведення акредитаційної експертизи

Відкриті зустрічі

Звіти експертних груп

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації освітніх програм