Search

АКРЕДИТАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА ОСВІТНЬО-НАУКОВИХ ПРОГРАМ

  • Відомості про самооцінювання освітніх програм

- ОНП "Медицина" за спеціальністю 222 Медицина

- ОНП "Педіатрія" за спеціальністю 228 Педіатрія

- ОНП "Стоматологія" за спеціальністю 221 Стоматологія

- ОНП "Технології медичної діагностики та лікування" за спеціальністю 224 Технології медичної діагностики та лікування

- ОНП "Фармація, промислова фармація" за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація

- ОНП "Біологія" за спеціальністю 091 Біологія

 

  • Накази про призначення експертних груп

- ОНП "Медицина" за спеціальністю 222 Медицина

- ОНП "Педіатрія" за спеціальністю 228 Педіатрія

- ОНП "Стоматологія" за спеціальністю 221 Стоматологія

- ОНП "Технології медичної діагностики та лікування" за спеціальністю 224 Технології медичної діагностики та лікування

- ОНП "Фармація, промислова фармація" за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація

- ОНП "Біологія" за спеціальністю 091 Біологія

 

  • Програми роботи експертних груп під час проведення акредитаційної експертизи

- ОНП "Медицина" за спеціальністю 222 Медицина

- ОНП "Педіатрія" за спеціальністю 228 Педіатрія

- ОНП "Стоматологія" за спеціальністю 221 Стоматологія

- ОНП "Технології медичної діагностики та лікування" за спеціальністю 224 Технології медичної діагностики та лікування

- ОНП "Фармація, промислова фармація" за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація

- ОНП "Біологія" за спеціальністю 091 Біологія

 

  • Відкриті зустрічі

- ОНП "Медицина" за спеціальністю 222 Медицина
- ОНП "Педіатрія" за спеціальністю 228 Педіатрія
- ОНП "Стоматологія" за спеціальністю 221 Стоматологія
- ОНП "Технології медичної діагностики та лікування" за спеціальністю 224 Технології медичної діагностики та лікування

Відбудеться 19 травня 2021 року на платформі Zoom, 1515 – 1615 (ауд. 407 (4 пов. терапевтичного корпусу).

Мета зустрічі: спілкування з усіма охочими учасниками освітнього процесу під час реалізації ОНП "Технології медичної діагностики та лікування" підготовки докторів філософії за спеціальністю 224 "Технології медичної діагностики та лікування" в НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Запрошуються стейкґолдери ОНП "Технології медичної діагностики та лікування" підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні.


- ОНП "Фармація, промислова фармація" за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація
- ОНП "Біологія" за спеціальністю 091 Біологія

Відбудеться 17 травня 2021 року на платформі Zoom, 1720 – 1800 (ауд. 407 (4 пов. терапевтичного корпусу).

Мета зустрічі: спілкування з усіма охочими учасниками освітнього процесу під час реалізації ОНП "Біологія" підготовки докторів філософії за спеціальністю 091 Біологія в НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Запрошуються стейкґолдери ОНП "Біологія" підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні.

 

  • Звіти експертних груп

- ОНП "Медицина" за спеціальністю 222 Медицина

- ОНП "Педіатрія" за спеціальністю 228 Педіатрія  

- ОНП "Стоматологія" за спеціальністю 221 Стоматологія  

- ОНП "Технології медичної діагностики та лікування" за спеціальністю 224 Технології медичної діагностики та лікування
  Звіт ЕГ
  Експертний висновок ГЕР

- ОНП "Фармація, промислова фармація" за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація

- ОНП "Біологія" за спеціальністю 091 Біологія
  Звіт ЕГ
  Експертний висновок ГЕР

 

  • Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо акредитації освітніх програм

- ОНП "Медицина" за спеціальністю 222 Медицина

- ОНП "Педіатрія" за спеціальністю 228 Педіатрія  

- ОНП "Стоматологія" за спеціальністю 221 Стоматологія  

- ОНП "Технології медичної діагностики та лікування" за спеціальністю 224 Технології медичної діагностики та лікування

- ОНП "Фармація, промислова фармація" за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація

- ОНП "Біологія" за спеціальністю 091 Біологія