Google search

Наукові фахові видання, співзасновником яких є НУОЗУ імені П. Л. Шупика, у Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії 

Наукові фахові видання, що індексуються міжнародною базою SCOPUS 

Український журнал серцево-судинної хірургії

Український журнал серцево-судинної хірургії розглядає та публікує всі види оригінальних наукових статей та огляди, що пов'язані з серцево-судинними захворюваннями.

Політика розділів: серцево-судинна хірургія, вроджені вади серця, ішемічна хворобо серця, інтервенційна кардіологія, дитяча кардіологія, порушення ритму серця, пухлини серця, патологія міокарда, механічна підтримка серця. 

ISSN: друковане - 2664-5963 електронне - 2664-5971

Галузь науки: медичні (10.10.2022)
Спецiальнiсть: 222 (10.10.2022)

Категорiя: А 

Сучасна педіатрія. Україна

На своїх сторінках журнал публікує у вигляді оригінальних статей дані наукових досліджень, результати яких можуть бути застосовані в практичній педіатрії, клінічні спостереження, а також спеціальні тематичні статті щодо проблем педіатрії; матеріали семінарів, конференцій, симпозіумів, конгресів, коментарі експертів, оглядові статті, що містять інноваційні ідеї та напрямки у клінічній і академічній педіатрії, пов’язані зі всіма аспектами здоров’я дітей. Журнал також публікує матеріали суміжних із педіатрією галузей, таких як харчування, дитяча хірургія, організація охорони здоров’я, фундаментальні науки, психологія, психіатрія, освіта, соціологія та догляд за хворими. Вся практична діяльність журналу та видавничий процес спрямований на підвищення якості медичної допомоги та покращення здоров’я дитячого населення України.  

ISSN: друковане - 2663-7553 електронне - 2706-6134

Галузь науки: медичні (23.12.2022)
Спецiальнiсть: 222 (23.12.2022) 228 (23.12.2022)
Категорiя: А 

Хірургія дитячого віку (Україна)

Журнал публікує оригінальні дослідження, клінічні спостереження, а також спеціальні статті щодо проблем у дитячій хірургії, матеріали семінарів, конференцій, симпозіумів, конгресів, коментарі експертів, оглядові статті, що містять інноваційні ідеї та напрямки в клінічній і академічній хірургії дитячого віку: хірургія (діти віком 0–18) за спеціалізаціями кардіологія, нейрохірургія, торакальна та абдомінальна хірургія, стоматологія, урологія, гінекологія, нефрологія, пульмонологія тощо. Зміст журналу також включає матеріали суміжних галузей, таких як ортопедія, анестезіологія, післяопераційний догляд і реабілітація, педагогіка тощо. Вся практична діяльність журналу та видавничий процес спрямовані на покращання якості медичної допомоги та здоров’я дитячої популяції України. 

ISSN: друковане - 2304-0041 електронне - 2521-1358

Галузь науки: медичні (20.02.2023)
Спецiальнiсть: 222 (20.02.2023)
Категорiя: А 

Репродуктивне здоров’я жінки

Науково-практичне видання «Репродуктивне здоров'я жінки» – це журнал з відкритим доступом, який забезпечує публікацію наукових досліджень у всіх галузях науки про здоров'я жінки за критеріями оригінальності, актуальності, міждисциплінарного інтересу.

Журнал є сучасною платформою для наукової комунікації, що охоплює всі аспекти науки і клінічних знань про жіноче здоров'я. У журналі публікуються матеріали з результатами наукових досліджень, звіти про клінічні випадки, статті, які висвітлюють всі аспекти тематики здоров'я жінок і включають не лише основні сфери репродуктивного та пострепродуктивного здоров’я, а й висвітлюють всі аспекти тематики здоров’я жінки. 

ISSN: друковане - 2708-8723 електронне - 2708-8731

Галузь науки: медичні (25.10.2023)
Спецiальнiсть: 222 (25.10.2023)
Категорiя: А 

Здоров’я чоловіка

Головна місія журналу «Здоров'я чоловіка» - поширення результатів наукових досліджень в області сексології, андрології та інших розділів медицини, що стосуються особливостей їх проявів у чоловіків різного вікового діапазону. Значне місце в журналі відведено результатам клінічних досліджень, що відносяться до оцінки ефективності різних методів лікування широкого колу сексологічних,  андрологічних,  урологічних патологій. Серед тем публікацій: питання чоловічого безпліддя, ЗПСШ (захворювання, що передаються статевим шляхом) та інші TORCH-інфекції, онкоурологія, діагностика, психіатрія, новини фармакотерапії. 

Спеціалізований науково-практичний журнал «Здоров’я чоловіка» призначений для лікарів сексопатологів, андрологів, урологів, дерматовенерологів, онкоурологов, ендокринологів, психіатрів та сімейних лікарів. 

ISSN: друковане - 2786-7323 електронне - 2786-7315

Галузь науки: медичні (28.12.2019)
Спецiальнiсть: 222 (28.12.2019)

Категорiя: Б 

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА. ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАКТИКИ

Журнал «Сімейна медицина. Європейські практики» — науковий медичний журнал із відкритим доступом до статей, який публікує дані наукових досліджень, огляди, клінічні випадки, навчально-методичні матеріали та інші відомості, що стосуються всіх аспектів діяльності первинної медичної допомоги.  

ISSN: друковане - 2786-720X електронне - 2786-7218

Галузь науки: медичні (28.12.2019)
Спецiальнiсть: 222 (28.12.2019) 228 (28.12.2019) 229 (28.12.2019)
Категорiя: Б 

Офтальмологія Східна Європа / переєстрація

ISSN: друковане - 2226-0803 електронне - 2414-3642

Галузь науки: медичні (02.07.2020)
Спецiальнiсть: 222 (02.07.2020)
Категорiя: А 

КАТЕГОРІЯ Б

Архів офтальмології України

ISSN: друковане - 2309-8147 електронне - 2311-2999

Галузь науки: медичні (17.03.2020)
Спецiальнiсть: 222 (17.03.2020)
Категорiя: Б 

Діабет. Ожиріння. Метаболічний синдром

Проблема цукрового діабету тісно пов’язана з ожирінням. 
Ожиріння є важливою самостійною медичною проблемою, що вимагає пильної уваги і вивчення. Крім того, діабет асоційований з цілим рядом інших клінічних і патофізіологічних феноменів, часто об’єднується під терміном «метаболічний синдром». Виходячи з цих міркувань, в журналі «Діабет Ожиріння Метаболічний синдром» обговорюються актуальні проблеми та підходи до лікування даних патологічних станів. 

ISSN: друковане - 2304-6090,2415-7252

Галузь науки: медичні (23.12.2022)
Спецiальнiсть: 222 (23.12.2022)
Категорiя: Б 

Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України

Видання має мету інформувати читачів з широкого кола питань акушерства, гінекології, перинатології та репродуктології й суміжних дисциплін (імунології, генетики, біохімії, патоморфології, мікробіології і т.д.). 

ISSN: друковане - 2664-0767 електронне - 2707-1677

Галузь науки: медичні (02.07.2020)
Спецiальнiсть: 222 (02.07.2020)
Категорiя: Б 

Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія

Публікація науково-практичних матеріалів найвищої якості щодо всіх аспектів серцево-судинної хірургії та кардіологічних втручань. Серед них – оригінальні статті, випадки з практики, огляди, публікації про сучасний стан проблеми, інформація про наукові форуми, новини кардіології та кардіохірургії. Видається українською, російською й англійською мовами періодичністю до 4 чисел на рік. Усі статті, надіслані до журналу, проходять рецензування. 

ISSN: друковане - 2305-3127 електронне - 2664-3790

Галузь науки: медичні (15.10.2019)
Спецiальнiсть: 222 (15.10.2019)
Категорiя: Б 

Лікарська справа

Журнал об'єднує практично всі напрямки медицини, а також публікує статті по організації охорони здоров'я та історії медицини, гігієни, біології та клінічної біохімії, терапевтичної ортопедії та стоматології, офтальмології, радіології, фізіо- та фітотерапії, генетиці, неонатології та ін. З розвитком медичної науки відкриваються і нові розділи, наприклад наномедицина. 

ISSN: друковане - 1019-5297 електронне - 2706-8803

Галузь науки: медичні (24.09.2020)
Спецiальнiсть: 221 (24.09.2020) 222 (24.09.2020) 224 (24.09.2020) 225 (24.09.2020) 226 (24.09.2020) 227 (24.09.2020)
Категорiя: Б 

Медична інформатика та інженерія

Науково-практичне видання спрямоване на iнформування працiвникiв галузi охорони здоров'я України, науковцiв, викладачiв медичних вищих навчальних закладiв, спiвробiтникiв науково-дослiдних iнститутiв медичного профiлю та громадськостi про результати наукових дослiджень з медичної iнформатики та iнженерiї, про сучаснi тенденцiї й процеси iнформатизацiї, що вiдбуваються в медичнiй галузi. Виходить 4 рази на рiк. Мова видання: українська, росiйська, англiйська. 

ISSN: друковане - 1996-1960

Галузь науки: медичні (11.07.2019) біологічні (15.10.2019)
Спецiальнiсть: 222 (11.07.2019) 224 (11.07.2019) 091 (15.10.2019)
Категорiя: Б

Медична Освіта

У журналі «Медична освіта» публікуються статті про оригінальні дослідження; аналітичні огляди з сучасних проблем медичної освіти; сучасні підходи до навчання майбутніх медичних працівників; обмін науково-практичним досвідом; короткі повідомлення, замітки з практики, рецензії, звіти, історичні довідки. Оригінальні статті  можуть супроводжуються коментарями членів редколегії, редакційної ради або авторитетних фахівців у даній галузі. 

ISSN: друковане - 1681-2751 електронне - 2414-5998

Галузь науки: педагогічні (28.12.2019)
Спецiальнiсть: 011 (28.12.2019) 015 (28.12.2019) 016 (28.12.2019)
Категорiя: Б 

Нирки Kidneys

Журнал Нирки — це професійне науково-практичне фахове рецензоване видання для лікарів, що займаються лікуванням пацієнтів із захворюваннями нирок та їх ускладненнями, яке висвітлює досягнення в галузі сучасної нефрології, урології. Журнал внесено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Журнал публікує оригінальні статті, огляди, дискусії для практикуючих лікарів і дослідників, діяльність яких пов'язана з нефрологией і урологией. Статті відображають передовий досвід і результати наукових досліджень, що стосуються захворювань нирок, сечовидільної системи і їх лікування. 

ISSN: друковане - 2307-1257 електронне - 2307-1265

Галузь науки: медичні (11.07.2019)
Спецiальнiсть: 222 (11.07.2019)
Категорiя: Б

Перинатологія та репродуктологія: від наукових досліджень до практики (електронне науково-практичне видання)

Міжнародний онлайновий науково-практичний журнал «Перинатологія та репродуктологія: від наукових досліджень до практики» висвітлює питання профілактики, діагностики та лікування захворювань в перинатології, репродуктології, акушерстві, гінекології, неонатології, мамології.

Цільова аудиторія - науковці, дослідники, аспіранти, лікарі-акушери, гінекологи, андрологи, неонатологи, мамологи, сексопатологи, лікарі суміжних спеціальностей. 

ISSN: електронне - 2788-6190

Галузь науки: медичні (29.06.2021)
Спецiальнiсть: 222 (29.06.2021)
Категорiя: Б 

Судово-медична експертиза

У журналі передбачено публікацію та обговорення питань організації та перспектив розвитку судової медицини, результатів наукових досліджень, випадків з практики, друк лекцій, оглядових статей та клінічних рекомендацій, створених на засадах доказової медицини, публікуються історичні матеріали, анонси та матеріали конференцій, рецензії на монографії та навчальні матеріали.

Основна мета журналу - висвітлення сучасних аспектів розвитку і організаційних принципів судово-медичної експертизи в Україні та країнах зарубіжжя, обговорення актуальних проблем і передових технологій в даній галузі; формування наукового і клінічного світогляду лікарів судово-медичних експертів в режимі міждисциплінарної інтеграції.

ISSN: друковане - 2218-838X електронне - 2707-8728

Галузь науки: медичні (29.06.2021)
Спецiальнiсть: 222 (29.06.2021)
Категорiя: Б

Сучасна стоматологія 

«Сучасна стоматологія» - провідний український науково-практичний стоматологічний журнал  що видається з 1998 року, з відкритим доступом, та  є єдиним, офіційним друкованим органом Асоціації стоматологів України. Журнал публікує оригінальні дослідження, наукові та оглядові статті, клінічні спостереження, а також спеціальні статті, які стосуються проблем стоматології, для стоматологів різної спеціалізації. а також публікує матеріали та повідомлення про з’їзди та конференції. 

ISSN: друковане - 1992-576X

Галузь науки: медичні (26.11.2020)
Спецiальнiсть: 221 (26.11.2020)
Категорiя: Б

Українська Інтервенційна Нейрорадіологія та Хірургія

Даний журнал є першим друкованим виданням на території України та на території СНД, який повноцінно розкриває питання ендоваскулярного лікування судинної патології центральної нервової системи. В журналі представлені різноманітні статті, що стосуються абсолютно всіх актуальних тем ендоваскулярної нейрорентгенохірургії та суміжних наук.  До публікації приймаються матеріали з проблем клінічної та експериментальної ендоваскулярної нейрохірургії, нейрорадіології, загальної інтервенційної радіології, ендоваскулярної кардіології, загальної нейрохірургії, неврології, анестезіології, рентгенології, радіології,  офтальмології та інших галузей медицини, пов’язаних із фізіологією та патологією нервової системи.

Програмні цілі журналу «Українська Інтервенційна Нейрорадіологія та Хірургія» - публікація проблемних статей, оригінальних досліджень, оглядів літератури, лекції, випадків із практики (клінічних випадків), дискусійних статей, наукових хронік, коротких повідомлень, рецензій за основними проблемами судинної нейрорадіології та сумісних з нею наук. 

ISSN: друковане - 2786-4855 електронне - 2786-4863

Галузь науки: медичні (17.03.2020)
Спецiальнiсть: 222 (17.03.2020)
Категорiя: Б 

Український медичний часопис

Український медичний часопис — науково-практичний медичний часопис, який охоплює широке коло медичних дисциплін, включаючи терапію, загальну практику, кардіологію, неврологію, хірургію, акушерство та гінекологію, педіатрію, фармакологію та ін. Крім друкованої версії є й інтернет версія. Виходить 6 раз на рік. 

ISSN: друковане - 1562-1146 електронне - 1680-3051

Галузь науки: медичні (17.03.2020)
Спецiальнiсть: 222 (17.03.2020)
Категорiя: Б 

Шпитальна хірургія. Журнал імені Л.Я. Ковальчука

Шпитальна  хірургія - український науково-практичний журнал, видається щоквартально. Журнал публікує статті, що охоплюють різні галузі хірургії та мають наукове й практичне значення для хірургів усіх спеціальностей. Журнал публікує оригінальні статті, огляди, дискусії на допомогу лікарям-практикам і дослідникам, діяльність яких пов’язана з хірургією. Статті відображають передовий досвід і результати наукових досліджень стосовно хірургічних захворювань та їх лікування. Важливою частиною редакційної політики є публікація лекцій провідних фахівців. Крім цього, журнал публікує матеріали з історії медицини, короткі обговорення клінічних випадків, повідомлення про з’їзди та конференції, рецензії. 

ISSN: друковане - 1681-2778 електронне - 2414-4533

Галузь науки: медичні (07.05.2019)
Спецiальнiсть: 222 (07.05.2019)
Категорiя: Б

Видання, що виходять за наукової підтримки Університету 

  • Діагностика і лікування оральної та щелепно-лицевої патології
  • Ліки України
  • Мистецтво Лікування
  • Реабілітація та паліативна медицина 

Відділ наукових електронних ресурсів та інноваційних технологій Наукової бібліотеки НУОЗ України імені П.Л. Шупика

Контакти для інформації та консультацій:  [email protected]