Google search

Перелік установ, з яким укладено договори про співпрацю
Зразок клопотання про навчання

Графік освітнього процесу
Вартість освітніх послуг
Зразок договору та акту
Зразок довідки про результати навчання
Контакти

 Перелік установ з якими заключено договір про співпрацю з підготовки докторів філософії  на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти

 • ДУ «Інститут нефрології НАМН України»
 • ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренко НАМН України»
 • ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського НАМН України»
 • ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України»
 • ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології - ім. О. О. Шалимова НАМН України»
 • ДУ «Національний науковий центр “Інститут кардіології імені академіка М. Д. Стражеско НАМН України»
 • ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»
 • ДУ «Український науково-дослідний інститут соціальної і судової психіатрії та наркології  МОЗ України»
 • ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О. С. Коломійченко НАМН України»
 • ДУ «Національний інститут раку»
 • ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України»
 • ДУ «Інститут урології НАМН України» 
 • ДУ «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»
 • ДУ «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України»
 • ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України».
 • ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»
 • ДЗ «Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України»
 • ДУ «Інститут серцево-судинної хірургії ім. М. М. Амосова НАМН України»
 • ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України»
 • ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гинекології НАМН України».
 • ТОВ «Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини»
 • «Інститут Ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України» 
 • ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України

Контакти

РОГАЧ Тетяна Олексіївна

тел. 066 588 69 31

[email protected]

Адреса: Дорогожицька 9, 403 каб.