Google search

РОБОЧІ НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ  

Курс нормативних дисциплін за спеціальністю аспірантури (360 годин)

У якості дисциплін за вибором аспірант може обрати цикли спеціалізації, тематичного удосконалення, майстер-класи та інші форми інформальної освіти, що проводяться в НУОЗ України імені П. Л. Шупика та відповідають потребам і науковим інтересам аспіранта згідно з його Індивідуальним планом підготовки.

Дисципліни за вибором загальної підготовки:

Дисципліни за вибором спеціальної підготовки (основні):

 • Актуальні питання акушерства та гінекології з позицій доказової медицини (для акушерів-гінекологів, дитячих гінекологів, анестезіологів, сімейних лікарів)
 • Актуальні питання перинатології (для лікарів-акушерів-гінекологів, анестезіологів, сімейних лікарів. неонатологів)
 • Інноваційні підходи до проблем не виношування вагітності з курсом планування сім’ї та гінекологі
 • Ендокринологія в акушерстві та гінекології
 • Актуальні питання репродуктивного здоров’я жінок
 • Репродуктивна ендокринологія: нейроендокринні синдроми
 • Актуальні питання діагностики та лікування захворювань жіночих статевих органів, обумовлених папіломо вірусним інфікуванням
 • Медицина молочної залози 
 • УЗ-ехоскопія в акушерстві і гінекології 
 • Проблеми репродуктології з точки зору медицини плода
 • Анестезіологічне забезпечення в акушерстві та гінекології 
 • Основи гістеро- та лапароскопії в гінекології
 • Актуальны питання діагностики та ІТ гострих отруєнь
 • Діагностика та ІТ невідкладних станів
 • Сучасні проблеми TORCH-інфекцій
 • Послуги тестування на ВІЛ та ВІЛ-асоційовані інфекції із застосування швидких тестів
 • Актуальні питання гастроентерології
 • Патологія системи гемостазу
 • Сучасні міжнародні стандарти діагностики і лікування хронічних лімфопроліфератичних  захворювань
 • Європейські стандарти діагностики і лікування анемій
 • Основи лабораторної  гематології та трансфузійної імунології
 • Дерматоонкологія в практиці лікаря-дерматовенеролога
 • Сучасна діагностика та лікування шкірних та венеричних хвороб
 • Імунопрофілактика інфекційних хвороб. 
 • Сучасні питання імунодефіцитних станів у дітей. 
 • Функціональна діагностика в дитячій кардіології
 • Актуальні питання діагностики патології серцево-судинної системи у дітей
 • Актуальні питання сучасної діабетології. Вибрані питання клінічної ендокринології
 • Актуальні питання патології надниркових залоз
 • Актуальні питання невідкладної абдомінальної хірургії.
 • Психіатрія. Сучасний стан та новітні досягнення.
 • Актуальні питання інфектології
 • Клініко-морфологічні дослідження біологічних рідин людини при патологічних станах
 • Новітні лабораторні технології в нефрології
 • Сучасні питання фармакодинаміки та фармакокінетики лікарських засобів
 • Сучасні питання забезпечення, контролю якості і стандартизації лікарських засобів
 • Актуальні питання фармакоекономіки та оцінки медичних технологій
 • Актуальні проблеми сучасних клітинних технологій у біології та медицині
 • Вірусологія
 • Генетика лабораторна
 • Діагностика спадкових хвороб обміну
 • Діагностика хромосомних хвороб
 • Лізосомні хвороби
 • Система забезпечення якості масового неонатального скринінгу
 • Вибрані питання офтальмології
 • Патологічна анатомія
 • Вибрані питання стоматології
 • Вибрані питання фармакології, клінічної фармакології та клінічної фармації
 • Актуальні аспекти фармацевтичної хімії та фармакогнозії
 • Економічні основи маркетингу послуг у сфері охорони здоров'я
 • Безпека пацієнта як складова якості медичної допомоги
 • Організаційно-правові засади публічного управління сферою охорони здоров’я
 • Методологічні засади експертно-аналітичної діяльності та прийняття управлінських рішень у сфері охорони здоров’я
 • Антикризове управління сферою охорони здоров’я
 • Актуальні питання інтенсивної терапії невідкладних станів
 • Актуальні питання невідкладної абдомінальної хірургії
 • Теорія і практика державного управління охороною здоров’я
 • Європейська та євроатлантична інтеграція України