Google search

З 2016 року в Національному університеті охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика (далі – НУОЗ України імені П. Л. Шупика) розпочала свою роботу «Школа молодого вченого» (далі – Школа). 

Випускники аспірантури та докторантури НУОЗ України імені П. Л. Шупика сьогодні займають провідні посади в Україні та за її межами. Все це дає право вважати НУОЗ України імені П. Л. Шупика лідером з нарощування наукового потенціалу в сфері медичної та фармацевтичної освіти, орієнтований на формування спеціаліста, відповідно до вимог кращої світової практики для забезпечення здоров'я нації. 

Пріоритетом в підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів НУОЗ України імені П. Л. Шупика було і залишається залучення та підтримка талановитої молоді, постійне впровадження в навчальний процес інноваційних форм та методів роботи з молодими вченими. 

У 2016 році радою молодих вчених та проректором з наукової роботи, професором Савичук Н. О., був реалізований проєкт «Школа молодого вченого». Це постійно діюче об’єднання докторантів, аспірантів, здобувачів, інтернів та тих науко-педагогічних працівників, які потенційно зацікавлені здійснювати науково–дослідну роботу, спрямовану на розвиток наукових досліджень на основі реалізації спільних проєктів з іншими вищими навчальними закладами та науково-дослідними установами в єдиному науково-освітньому просторі на базі вдосконаленої інфраструктури НУОЗ України імені П. Л. Шупика. 

Головною метою діяльності Школи є створення додаткових умов надання науково-методичної допомоги молодим вченим, які спрямовані на підвищення якості дисертаційних досліджень, професійне зростання, забезпечення ефективної підготовки конкурентоспроможного сучасного вченого спрямовувати свої дослідження на вивчення об’єктивних і суб’єктивних передумов, які формують майбутнє. 

У Школі передбачена тематика навчально-методичних заходів яких зорієнтована на потребу поглиблення знань та умінь молодих вчених, виходячи з етапів їх навчання. 

Школа включає цикл семінарів, які допомагають правильно організувати свою роботу над дисертаційною роботою, тезами, статтями чи іншими видами наукових робіт. Мотивація та виклики наукового пошуку, організація наукової діяльності, методи відбору літератури, мова і стиль дослідження тощо – про все це і не тільки Ви зможете дізнатись, ставши учасниками Школи.

Сподіваємося, що набуті знання та навички в Школі стануть для молодих науковців надійним фундаментом в нових вагомих досягненнях. 

Керівник Школи – проректор з наукової роботи, професор Савичук Н. О.

Співкерівники – голова ради молодих вчених НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Відповідальний за координаційні та організаційні заходи – голова наукової комісії студентської ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Наукове товариство молодих вчених

Матеріали для затвердження індивідуального плану наукової роботи дисертанта

Володимир Чайка

Голова ради молодих вчених

НУОЗ України імені П. Л. Шупика

тел.: +38 (050) 366 08 60

E-mail: [email protected]

Адреса: м. Київ, вул. Дорогожицька 9, учбово-лабораторний корпус НУОЗ

України імені П. Л. Шупика, 5 поверх, кімната № 505.

 

Олена Цісарж

Заступник голови ради молодих вчених

НУОЗ України імені П. Л. Шупика

тел.: +38 (097) 844 15 99

Е-mail: [email protected]