Google search

Наказ про затвердження розкладу на 2023-2024 навчальний рік

Графік вивчення дисциплін для галузі знань "ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я", "БІОЛОГІЯ"

2021 рік набору
5 семестр

2022 рік набору

Наказ про затвердження академічних груп здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня
3 семестр

4 семестр

2023 рік набору

Наказ про затвердження академічних груп здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня
1 семестр

2 семестр

Галузь знань "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"
2022 рік набору
3 семестр
ЗАОЧНА ФОРМА
ДЕННА ФОРМА

4 семестр
ЗАОЧНА ФОРМА
ДЕННА ФОРМА

2023 рік набору
1 семестр
ЗАОЧНА ФОРМА
ДЕННА ФОРМА

2 семестр
ЗАОЧНА ФОРМА
ДЕННА ФОРМА