Search

Графік освітнього процесу для здобувачів вищої освіти (заочна форма навчання) на 2022_2023

Наказ про затвердження розкладу на 2022-2023 навчальний рік

Графік вивчення дисциплін для галузі знань "ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я", "БІОЛОГІЯ"
Графік І курс
Графік ІІ курс

Галузь знань "ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я", "БІОЛОГІЯ"
2020 рік набору

2021 рік набору
3 семестр


4 семестр

2022 рік набору

Наказ про затвердження академічних груп здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня №4541 від 15.11.2022 р
1 семестр

2 семестр

Галузь знань "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ"
2021 рік набору
3 семестр
ЗАОЧНА ФОРМА

4 семестр
ЗАОЧНА ФОРМА

2022 рік набору
1 семестр
ЗАОЧНА ФОРМА

2 семестр
ЗАОЧНА ФОРМА