Google search

В Національному університеті охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика запроваджена система забезпечення принципів академічної доброчесності як складова внутрішньої системи забезпечення якості. 

НОРМАТИВНА БАЗА

СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ТА УПОВНОВАЖЕНІ КОМІСІЇ

ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ 

Нормативні документи, інструктивні листи, методичні рекомендації:

Інформаційні матеріали щодо основ академічного письма

Корисні матеріали та посилання:

АНКЕТУВАННЯ щодо дотримання академічної доброчесності

Інформаційний бюлетень «Академічна доброчесність»: