Google search

Сіліна Тетяна Миколаївна - доктор медичних наук, професор. Професор кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

У 1979 р. закінчила з відзнакою Запорізький державний медичний інститут зі спеціальності «лікувальна справа», в 1980р. - інтернатуру з акушерства та гінекології. З 1980 р. працювала лікарем акушер-гінекологом у жіночій консультації пологового будинку №4 м. Запоріжжя.

З 1982 р. – асистент кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії Запорізького державного медичного інституту. З 1984 р. по 1989 р. - аспірант цієї кафедри. Кандидат медичних наук з 1991 р. З 1987 р. по 1993 р. - ст. викладач кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії Запорізького інституту удосконалення лікарів. З 1993 р. по 1997 р. – ст. викладач кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії Запорізького державного медичного університету. З 1997 р. по 2006 р. - доцент кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії ЗДМУ.

В 2005г. захистила докторську дисертацію: «Вікові морфо- функціональні особливості яєчників, матки і маткових труб в нормі та під впливом естрогенів в експерименті». Доктор медичних наук з 2005р. З 2006р. по 2010р.- зав. кафедрою мікробіології, вірусології, імунології

Запорізького державного медичного університету. З 2010 р. по 2012 р. - професор кафедри імунології та біохімії Запорізького національного університету. З 2013р. - професор кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги нашого університету. Лікар акушер-гінеколог вищої категорії.

Автор 230 наукових та навчально-методичних робот, 3 авторських свідоцтв, 1 патенту, 3 інформаційних листів.

Приймала участь у роботі міжнародних конгресів у Німеччині, Угорщині, Чехії, Польщі, Франції, Ізраїлю.

Підвищує свій професійний рівень на курсах удосконалення, науково-практичних конференціях та семінарах, в тому числі, міжнародних з питань репродуктивного здоровя та планування сімї.

Напрям наукової роботи — вивчення структурно-функціональної організація жіночих репродуктивних органів у віковому аспекті та під впливом ендо- і екзофакторів в асоціації з імуногенезом. Розробка  профілактичних, діагностично-лікувальних та реабілітаційних напрямів надання акушерсько-гінекологічної  допомоги на первинному рівні.