Google search

На кафедрі промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології проводяться цикли тематичного удосконалення за напрямками: «Промислова фармація», «Клінічна фармакологія при захворюваннях внутрішніх органів», «Фітотерапія при захворюваннях внутрішніх органів», «Клінічна фармакологія та фітотерапія при захворюваннях внутрішніх органів». Тривалість циклів ТУ складає: 2 тижні та 1 місяць.

На кафедрі проходять цикли інтернатури (спеціалізації) та стажування зі спеціальності «Клінічна фармація» тривалістю відповідно 6 та 1 місяць.

Контроль за навчальним процесом здійснює завідувач кафедри. Викладачі проводять взаємовідвідування занять. Методики проведення семінарських та практичних занять та лекцій періодично обговорюються на методичних нарадах кафедри і протоколюються.

Практичні заняття  циклів з промислової фармації безпосередньо проходять на технологічних дільницях, у лабораторіях базового виробничого підприємства ПрАТ “Фармацевтична фірма “Дарниця”, яке  одне з перших в Україні було сертифіковано у відповідності до GMP.

Кожному слухачеві видається технологічний одяг та взуття, що є невід’ємною частиною правил GMP. Така форма навчання дуже сприятливо впливає як на слухачів, так і на фахівців-кураторів – це було доведено багаторічним досвідом існування кафедри. Після таких занять проводиться семінар-дискусія, на якому слухачі та фахівці-куратори обмінюються досвідом. Практичні заняття з фаху «Клінічна фармація» та «Клінічна фармакологія» проходять безпосередньо у клінічних відділеннях (амбулаторіях) та аудиторіях клінічних баз.

Викладачі кафедри, які мають лікарські категорії, здійснюють лікувально-діагностичну роботу за різними спеціальностями. Співробітники кафедри приймають участь в наукових клінічних дослідженнях з дотриманням вимог біоетики, проводять експертну оцінку ефективності та безпеки фармако- і фітотерапії для профілактики, лікування і реабілітації хворих; перевіряють якість наданої медичної допомоги та відповідність фармакотерапії клінічним протоколам та формулярам; апробують і впроваджують в практику сучасні лікарські засоби у межах чинного законодавства і нормативних актів; здійснюють допомогу відповідальним особам у ЛПЗ по веденню документації та складанню річних звітів з фармаконагляду (аналіз випадків побічних реакцій/неефективності) ліків.