Google search

На даний час на кафедрі виконується: науково-дослідна робота (НДР):

Нова НДР: «Технологічні та фармакологічні аспекти розробки і апробації лікарських засобів з антистресорною активністю». Термін: 2021 – 2025 рр.

                                                                 Патенти

Спосіб одержання засобу із гастропротекторною активністю.  О.В.Кузнєцова, В.Є.Буцька,

Т.В.Джан, .С.В.Клименко. Патент 98112 U Україна, МПК (2015.01) А61К 36/00  заявник і патентовласник НМАПО імені П. Л.Шупика. – № u201413949, заявл. 25.12.2014, опубл.10.04.2015; Бюл. № 7 

Фітогель для корекції функціонального стану шлунково-кишкового тракту під умовною назвою «Айвастевин» Буцька В.Є., Кузнєцова О.В.,Джан Т.В., Тимченко О. Г.;