Google search

На кафедрі промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології проводяться цикли тематичного удосконалення за напрямками: «Промислова фармація», «Актуальні питання клінічної фармакології у внутрішній медицині». Тривалість циклів ТУ складає 2 тижні.

На кафедрі проходять цикли спеціалізації зі спеціальності «Клінічна фармація» тривалістю 6 місяців ( для фармацевтів загального профіля, які закінчили інтернатуру за спеціальністю «Фармація» за дипломом «Фармація»)  та 2 місяці (для клінічних фармацевтів, які закінчили інтернатуру за спеціальністю «Фармація» за дипломом «Клінічна фармація»).

Контроль за навчальним процесом здійснює завідувач кафедри. Викладачі проводять взаємовідвідування занять. Методики проведення семінарських та практичних занять та лекцій періодично обговорюються на методичних нарадах кафедри і протоколюються.

Огляд інтернет-ресурсу.

1. Оксфордський Центр доказової  медицини (ДМ)

http://www.cebm.net/

На сайті в числі інших корисних ресурсів є посилання Learnіng EBM (Вивчення ДМ), що містить ряд вказівок на навчальні матеріали, розбиті по темах: введення; п'ять основних принципів ДМ (постановка клінічного питання, пошук доказових відповідей, критична оцінка доказів, застосування отриманих доказів у лікарській практиці, оцінка ефектів). По кожному із зазначених пунктів є "внутрішні" джерела інформації Оксфордского Центра, а також "зовнішні" - посилання на навчальні матеріали в базах даних сторонніх постачальників інформації. Одно із самих удалих і інформативних джерел інформації для вивчення ДМ. 

Промислова фармація

Обов’язкова

  1. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» – 2-е вид. – Харків: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2015. – Т. 1. – 1128 с.
  2. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» – 2-е вид. – Харків: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2014. – Т. 2. – 724 с.
  3. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів» – 2-е вид. – Харків: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2015. – Т. 3. – 732 с.