Google search

Буцька Вікторія  Євгенівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент 

Електронна адреса : promklinfarmkaf@ukr.net 

Освіта та професійна діяльність

1987 р. - закінчила Вітебський державний медичний інститут фармацевтичний факультет;

1987 р. - лаборант кафедри організації та економіки фармації Київського інституту  удосконалення лікарів (нині НМАПО імені П.Л.Шупика);

1987–1991 рр. – ст.лаборант кафедри фармакогнозії і фармакології Київського інституту  удосконалення лікарів (нині НМАПО імені П.Л.Шупика);

1992–1995 рр. – очна аспірантура при кафедрі технології ліків Київської медичної академії післядипломної освіти (нині НМАПО імені П.Л.Шупика);

1992–1995 рр. – одночасно працювала на посаді асистента кафедри фітотерапії з курсом фармакогнозії Медичного інституту УАНМ;

1996–1997 рр. - заступник зав.відділу дрібного опту аптеки № 160;

1998–2000 рр. заступник директора “Філії-аптеки Київський вітаміний завод”;

2000 р.-  асистент кафедри промислової фармації НМАПО імені П.Л.Шупика, кандидат фармацевтичних наук;

2004 р. до тепер – доцент кафедри промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології НМАПО(НУОЗ України) імені П.Л.Шупика 

Напрямки наукових досліджень: теоретичні основи технології ліків, оптимізація виробничих процесів лікарських засобів промислового виробництва, розробка технології та складу інноваційних лікарських засобів.

Наукові здобутки: автор та співавтор  183 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі в закордонних виданнях (Scopus – 1стаття), 2-х методичних розробок,   7 патентів – з них: 2 – на винахід (зокрема 1 патен має статус – міжнародного «Свідоцтво про винахід»).                  

Підготовила 2-х  кандидатів фармацевтичних наук.

Основна навчально-методична діяльність: удосконалення знань фахівців фармацевтичної промисловості та провізорів-інтернів, магістрів. У співавторстві розроблені навчальні програми. 

Основні праці:

Технологія та фізико-хімічні властивості лікарських гелів на основі поліметилсилоксану (канд. дис.) Київ, 2000 р;

Міжнародне «Свідоцтво про винахід»  - № 68527 «Розробка і виготовлення системи “Polymer Microinjection” з виробництва наномірних частинок “Eudragit RS 100” в межах 50 нанометрів» (співавтор.) – 2011 р.

Structural and mechanical analysis of polymer structural composition of matrix transdermic therapeutic system with thiamazole. //World journal of pharmacy and pharmaceutical sciences. –2013. (співавтор.);

Склад трансдермальної терапевтичної системи з мерказолілом – патент на винахід (2014 р.) (співавтор.);

Оцінка однорідності гелю з екстрактів листя айви й шроту винограду на основі поліметилсилоксану з метою оптиммізації та удосконалення технології. //Scientific Journal «ScienceRise: Pharmaceutical Science». -  2016 - №3(3) (співавтор.);

Фітогель для корекції функціонального стану шлунково-кишкового тракту під умовною назвою «Айвастевин» патент на корисну модель (2017 р.) (співавтор.);

 Гастропротекторна активність та безпечність гелю «Айвастевин» в експерименті.// Зб. наук.  праць співробіт. НМАПО імені П.Л.Шупика, 2019 р.(ювілейний, до 100-річчя НМАПО).

Healthcare associated deep pelvic tissue infection and other infections of the female reproductive tract in Ukraine /Aidyn G. Salmanov, Lidiya V. Suslikova, Svitlana A. Pandei, Victor O. Rud, Igor V. Kokhanov, Victoria Ye. Butska, Alexander G. Tymchenko  /Wiadomosci Lekarskie, Volume LXXIV,- ISSUE 3 PART 1,  MARCH  2021, р.406 – 412. ( Наукова стаття в Scopus). 

Кузнєцова О. В., Буцька В. Є., Лавренчук Г. Й., Тимченко О. Г., Джан Т. В. Експериментальна оцінка впливу біофармацевтичних факторів гелю «Айвастевин» на його фармакобіологічні властивості  in vitro / Interaction of society and science: prospects and problems. Abstracts of  XXII International Scientific and Practical Conference. London, England. April 20-23, 2021. С. 403-407. 

Громадська діяльність:

Учений секретар медико-профілактичного і фармацевтичного факультету НУОЗ України імені П.Л.Шупика.