Google search

Загорій Володимир Антонович – доктор фармацевтичних наук, професор

Електронна адреса : promklinfarmkaf@ukr.net

Освіта та професійна діяльність

1974 р. – закінчив  Ленінградський хіміко-фармацевтичний інститут фармацевтичний факультет;

1988 р. – закінчив Академію народного господарства при Раді Міністрів СРСР;

1976-1978 рр. -  завідувач Волгоградським аптечним складом;

1979-1983 рр. - начальник цеху Лубенського хіміко-фармацевтичного заводу;

1984-1985 рр. – головний інженер Лубенського хіміко-фармацевтичного заводу;

1986-1988 рр. - слухач академії народного господарства при Раді Міністрів;

1989-1993 рр. - головний інженер Київського виробничого хіміко – фармацевтичного об’єднання „Дарниця”,  ;

1993 – 2003 рр. - генеральний директор ЗАТ „Фармацевтична фірма „Дарниця”;

2003 р. по теперішній час – Голова Правління ПрАТ „Фармацевтична фірма „Дарниця”;

Педагогічна робота:

1996–1997 рр. - ст. викладач кафедри організації і економіки фармації Київської медичної академії післядипломної освіти (по сумісництву);

1997-2008 рр. - завідувач кафедри промислової фармації КМАПО імені П.Л. Шупика;

2008 р. по теперішній час – завідувач  кафедри промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології  НУОЗ України  імені П. Л. Шупика. 

Напрямки наукових досліджень: Теоретичні і практичні обгрунтування промислової технології лікарських засобів різних лікарських форм; впровадження новітніх і вдосконалення традиційних технологій у фармацевтичну промисловість; реконструкція устаткування й дизайну промислових підприємств фармацевтичної індустрії; підбір і всебічне навчання кваліфікованого персоналу для втілення сучасної технології і контролю якості ліків згідно вимог міжнародних стандартів GMP, GLP, GDP, GCP, GPP тощо.

Наукові здобутки: провідний фахівець в галузі промислової фармації, автор понад 260 наукових та науково-методичних праць, 20-ти патентів та авторських свідоцтв, 8 монографій, 13 інструктивно-методичних рекомендацій та положень. Під його керівництвом розроблені навчальні плани та програми різних циклів перепідготовки кадрів фармацевтичної промисловості.

Підготував: 2-х кандидатів фармацевтичних наук та 1 доктора фармацевтичних наук.

Основна навчально-методична діяльність: удосконалення знань фахівців фармацевтичної промисловості, провізорів-інтернів, магістрів за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація».

Відзнаки:

1998 р. – Почесна відзнака Президента України ІІІ ступеня «За заслуги»;

1998 р. – Орден Української православної церкви «За церковні заслуги»;

1998 р. – Орден Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української православної церкви Блаженнішого Володимира – орден «Нестора Літописця»;

2001 р. – Орден імені Михайла Грушевського ІV ступеня “За розбудову України»;

2001 р. – по теперішній час Президент Ліги українських Меценатів;

2018 р.  – Почесна грамота від Кабінету Міністрів України. 

Основні праці:

Організаційні основи і форми вдосконалення управління фармацевтичним виробничим підприємством в умовах ринкових відносин (канд. дис.), Київ, 1996;

Комплексне програмно-цільове управління виробництвом лікарських засобів в умовах впровадження правил GMP на фармацевтичному підприємстві (док. дис.), Київ, 2002;

Лицензирование в Европейском Союзе: фармацевтический сектор. (Навч. пос.), Київ, 1998 (співавт.); Надлежащая производственная практика лекарственных средств.- (Навч. пос.), Київ, 1999 (співавт.); Фармацевтичні та медико-біологічні аспекти ліків. – (Навч. пос.), Харків, 1999, 1 – 2 т. (співавт.); Організація і економіка фармації. (Навч. пос.) Київ, 2001 (співавт.); Надлежащая производственная практика лекарственных средств. Активные фармацевтические ингредиенты. Готовые лекарственные средства. Руководство по качеству. Рекомендации PIC/S. – Київ, 2001 (співавт.); Проект Закону України “Про фармацевтичну діяльність.” 2002,  № 1, 2 (співавт.); Основні питання стратегії розвитку фармацевтичного виробництва. Київ, 2002 (співавт.); Створення єдиної системи пільгового забезпечення населення лікарськими засобами на основі смарт-карток- Авторське свідоцтво. Україна № 5279, 2002 (співавт.); Багатоваріантність підходу до виробництва і реалізації лікарських засобів як до продуктів ринкової категорії. Київ, 2003 (співавт.); Аналіз продуктів розкладу таблетованих лікарських препаратів, упакованих у папір з поліетиленовим покриттям, при дослідженні на стабільність в умовах прискореного зберігання. Фарм.журн. 2004, №1 (співавт.); Організаційне проектування структури управління персоналом фармацевтичного підприємства .Фарм.журн 2005 № 2 (співавт.); Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників: Розділ 2. (Квал.характер) Киів, 2007 (співавт.); Абетковий довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників: Розділ 2. (Квал. Характер) Київ, 2007. (співавт.); Кафедра промислової фармації НМАПО імені П.Л. Шупика та фармацевтична фірма „Дарниця” як спеціалізований навчальний комплекс для післядипломного удосконалення знань персоналу з виробництва лікарських засобів. Київ, 2008. (співавт.); Перспективи створення нового лікарського препарату з мерказолілом у вигляді трансдермальної терапевтичної системи. Київ, 2010. (співавт.); Науково-практичне обгрунтування типових інструкцій, положень, стандартних робочих методик у фармації. Типовий проект посадової інструкції провізора-консультанта сімейної фармації. Ноофармація.  Київ, 2011. (співавт.); Виробництво якісних, безпечних та ефективних лікарських засобів – вже не перевага в конкурентній роботі, а наш першочерговий обов’язок. Київ, 2012. (співавт.); Перспективність використання екстрактів листя айви та шроту винограду для створення лікарського засобу у формі гелю на основі поліметилсилоксану. Київ, 2014. (співавт.); Прийом лікарських засобів в залежності від біоритмів. Київ, 2017. (співавт.);  Методологические подходы к управлению рисками для качества в аптечных учреждениях. Рецепт. Международный научно-практический журнал для фармацевтов и врачей. 2018.(зарубіжне видання, співавт.); Process model of the pharmaceutical integrated management systems. Wiadomości Lekarskie. 2019. (співавт., зарубіжне видання, Scopus); Підходи до документування, оцінки та поліпшення процесів інтегрованої системи управління аптечного закладу та фармацевтичної служби лікувально-профілактичного закладу. Київ, 2019. (співавт.);