Google search

Посада: асистент кафедри

Вчений ступінь: кандидат медичних наук

В 1991р. закінчила Полтавський державний медичний стоматологічний інститут з відзнакою.

З 1991 по 1993р. проходила підготовку в клінічній ординатурі, з 1993 по 1996р. навчалася в аспірантурі на кафедрі ортопедичної стоматології з курсом ортодонтії ФУЛ ПДМСІ. 

В 1998р. захистила кандидатську дисертаційну роботу на тему «Застосування міогімнастики з проблемами біологічного зворотного зв’язку в комплексному лікуванні прогнатичного дистального прикусу». 

З 1998 по 2001р. працювала асистентом кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології та ортодонтії УМСА (м. Полтава). 

З 2001 по 2008р. працювала асистентом кафедри ортопедичної стоматології.

З 2008р. переведена на кафедру ортодонтії Інституту стоматології НМАПО імені П.Л. Шупика (теперішня назва Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика)

Виконує обов’язки куратора циклу тематичного удосконалення та клінічних ординаторів-іноземців, а також є секретарем кафедральних нарад.