Google search

1969 р.н., кандидат медичних наук, асистент кафедри.

В 1991р. закінчила Полтавський державний медичний стоматологічний інститут з відзнакою.

З 1991 по 1993р. проходила підготовку в клінічній ординатурі, з 1993 по 1996р. навчалася в аспірантурі на кафедрі ортопедичної стоматології з курсом ортодонтії ФУЛ ПДМСІ. 

В 1998р. захистила кандидатську дисертаційну роботу на тему «Застосування міогімнастики з проблемами біологічного зворотного зв’язку в комплексному лікуванні прогнатичного дистального прикусу». 

З 1998 по 2001р. працювала асистентом кафедри пропедевтики ортопедичної стоматології та ортодонтії УМСА (м. Полтава). 

З 2001 по 2008р. працювала асистентом кафедри ортопедичної стоматології.

З 2008р. переведена на кафедру ортодонтії ІС.

Виконує обов’язки куратора циклу стажування за фахом “Ортодонтія” та клінічних ординаторів-іноземців, а також є секретарем кафедральних нарад.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії за фахом «Ортодонтія».