Google search

Впродовж багатьох років розділ ортодонтії викладався на кафедрах дитячої та ортопедичної стоматології. Сучасна концепція ортодонтичного лікування як дітей, так і дорослих, в значній мірі змінила нашу уяву про ортодонтію як спеціальність і зумовила необхідність створення самостійної кафедри ортодонтії. Згідно з рішенням Вченої Ради та наказом ректора Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика № 3365 від 14 грудня 2007 року було засновано кафедру ортодонтії, яку очолила проф. Мирослава Дрогомирецька. Зі створенням кафедри розпочався якісно новий етап викладання та розвитку цієї спеціальності у галузі післядипломної освіти.