Google search

1982 р.н., кандидат медичних наук, доцент кафедри

у 2004 рік закінчив Національний медичний університет імені О.О. Богомольця.

З 2004 по 2008 роки працював у лікарем-стоматологом у дитячій поліклініці №2 Дарницького району міста Києва.

З 2007 по 2015 працював асистентом кафедри дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань Київського медичного університету УАНМ.

У 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Професійна гігієна порожнини рота у дітей» та отримав вчений ступінь кандидата медичних наук.

З 2016 року працює асистентом, а з 2021 року - доцентом кафедри ортодонтії.

Куратор циклу спеціалізації за фахом «Ортодонтія».

Відповідальний за лікувально-діагностичну роботу на кафедрі.