Google search

 В.о. завідувача кафедри

ШЕВЧЕНКО Людмила Григорівна 
кандидат філологічних наук, доцент

Контактні дані:
Тел.: (044) 205-49-36
е-mail: 
[email protected]