Google search

На кафедрі дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології проводяться наступні навчальні цикли

 • Спеціалізація з дитячої імунології (2 міс.)
 • Спеціалізація з дитячих інфекційних хвороб (3 міс.)

Цикли удосконалення:

 • Імунопрофілактика інфекційних хвороб (1 міс., 0,5 міс., 0,25 міс.)
 • Сучасні питання імунодефіцитних станів у дітей (1 міс., 0,5 міс.)
 • Питання сучасної інфектолології в педіатрії (1 міс., 0,5 міс.)
 • Інфекційні захворювання у дітей в практиці лікаря-педіатра (0,5 міс)
 • Імунонопрофілактика інфекційних хвороб: очно-заочний з елементами дистанційного навчання (0,5 міс.)
 • Герпетичні інфекції у дітей: очно-заочний з елементами дистанційного навчання (0,5 міс.)
 • Нейроінфекції у дітей: (1 міс., 0,5 міс., 0,25 міс.)
 • TORCH-інфекції у дітей (0,25 міс)
 • Імунітет у дітей: від норми до патології (0,5 міс)

Підручники:

 1. Педіатрія: національний підручник: у 2 т. Том 1. 1040 с. За редакцією професора В.В. Бережного. 2013, К. (Рекомендовано Комісією з медицини науково-методичної ради з питань освіти МОН України. Протокол № 4 від 27.12.2012).
 2. Педіатрія: національний підручник: у 2 т. Том 2. 1024 с. За редакцією професора В.В. Бережного. 2013, К. (Рекомендовано Комісією з медицини науково-методичної ради з питань освіти МОН України. Протокол № 4 від 27.12.2012).

Навчально-методичні посібники:

 1. Бережний В. В., Марушко Т. В., Марушко Ю. В. Клінічна ревматологія дитячого віку: Навчальний посібник.- Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. – 2009. – 192 с.
 2. Бережний В.В., Єршова І.Б., Марушко Ю.В., Кунєгіна О.М. Гострі респіраторні вірусні інфекції в практиці лікаря-педіатра (діагностика, лікування, профілактика): Навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти. – К.-Луганськ. – 2009. – 152 с.
 3. Розділ 3. Охорона здоров’я дітей (С. 182 – 225) в кн.: Еталони практичних навиків для лікарів загальної практики – сімейної медицини (навчально-методичний посібник) / Під ред.. члена-кореспондента НАМН України, проф.. Вороненка Ю. В., проф. Лисенка Г.І. – К., 2011. – 344 с. – 4.Том 1. (Рекомендовано МОН   України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Протокол  № 1/11-6368 від 13.07.2010).
 4. Лімфаденопатії у дітей та підлітків:  диференційна діагностика і лікарська тактика (навчально-методичний посібник для педіатрів та лікарів загальної практики- сімейної медицини) / За ред. доц.  Н.К.Уніч та проф.. В. В.Бережного. – К.: 2012. – 322с. (Рекомендовано МОН, молоді та спорту України як навчально-методичний посібник для лікарів-інтернів та лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти, протокол №1/11456 від 06.12.2011р.).
 5. Додаток до розділу «Педіатрія» (С. 222 – 248) в кн.: Еталони практичних навиків для лікарів загальної практики – сімейної медицини (навчально-методичний посібник) / За ред. Академіка НАМН України, проф. Вороненка Ю. В., проф. Лисенка Г. І. – К., 2012. – 256 с. – Том 2. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Протокол № 1/11-6368 від 13.07.2010).
 6. Бережний В. В., Марушко Т. В., Марушко Ю. В. Клінічна ревматологія дитячого віку (клінічні рекомендації) - 2013, К.-Хмельницький. (Рекомендовано ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України. Протокол №1 від 27.12.2011р. засідання Комісії з медицини науково-метод.ради з питань освіти  МОН, молоді та спорту України).
 7. Розділ 3. Охорона здоров’я дітей (С. 62 – 125). В кн.: Еталони практичних навиків для лікарів загальної практики – сімейної медицини (навчально-методичний посібник) / За ред.. академіка НАМН України, проф.. Вороненка Ю.В.– К., 2014. – 288 с. (Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лікарів-інтернів, лікарів «ЗПСМ»).
 8. Актуальні питання педіатрії у практиці сімейного лікаря: Навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів – слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти/ Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Бережний В.В. та інш.; За ред Вороненка Ю.В., Шекери О.Г., Бережного В.В. – К.: Видавець Заславський О.Ю., 2015. – 342 с. (Рекомендовано МОЗ України як навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів – слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти (протокол засідання Комісії для організації підготовки навчальної та навчально-методичної літератури для осіб, які навчаються  у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах та закладах післядипломної освіти МОЗ України, від 16.09.2015 №2).
 9. Синдром закрепів у дітей: Навчально-методичний посібник/ В.Ф.Рибальченко, В.В.Бережний, П.С.Русак та ін.; За ред. В.Ф.Рибальченко, В.В.Бережного, П.С.Русака, В.М. Грони. – К.: ТОВ «ВІТ-А-ПОЛ», 2015. – 234 с.; іл. (Рекомендовано до видання вченою радою НМАПО імені П.Л.Шупика МОЗ України, протокол №3 від 12.03.2014 р.).
 10. Збірник питань та тестових завдань для комп’ютерного контролю за спеціальністю «Педіатрія» (для вищої, першої, другої категорії та лікаря-спеціаліста)// Бережний В.В., Бекетова Г.В., Охотнікова О.М., Марушко Т.В., та ін. –К.: «Поліграф-Юей», 2015.– С. 284.
 11. Антибактеріальна та протигрибкова терапія в педіатрії: Навчально-практичний посібник для педіатрів та лікарів загальної практики – сімейної медицини/За ред. Бережного В.В.- К.: ФО-П О.В. Сторожук, 2016. – С. 188-199.
 12. Гострі бронхіти у дітей: Навчальний посібник /Л.С. Овчеренко, В.В. Бережний, В.Ф. Лапшин, А.О. Вертегел, Т.Г. Андрієнко, І.В. Самохін, Н.В. Жихарева, О.В. Кряжев. - Запоріжжя: Просвіта, 2016. – 132 с. (Рекомендовано МОЗ України як навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти (протокол засідання Комісії для організації підготовки навчальної та навчально-методичної літератури для осіб, що навчаються у ВМНЗ та закладах післядипломної освіти МОЗ України від 28.10.2015 №3, лист №23-01-9/537 від 03.11.2015))
 13. Екстрена медична допомога (догоспітальні протоколи): посібник/Богомолець О.В., Рощін Г.Г., Синельник С.В.,та ін. - Київ: Юстон, 2016.- 212 с. (Рекомендовано до видання вченою радою НМАПО імені П.Л. Шупика МОЗ України (протокол № 6 від 17.06.2015).
 14. Синдром зригувань і блювання в дітей: Навчально-практичний посібник/За ред. В.В.Бережного, В.Ф. Рибальченко.- К.-Хмельницький: ФО-П О.В. Сторожук, 2017.
 15. Вибрані питання дитячої пульмонології (для сімейних лікарів). Клінічні рекомендації / Марушко Ю.В., Крамарьов С.О., Марушко Т.В.- Київ. - Хмельницький: ФО-П О.В. Сторожук. – 2017. – 148 с.
 16. Порушення випорожнення у дітей: закрепи та енкопрес. Навчальний посібник/В.Ф. Рибальченко, В.В. Бережний,В.С. Коноплицький, П.С. Русака. – К.:ПП «ІНПОЛ ЛТМ», ТОВ «Друкарня «Рута»», 2018.-548с.
 17. Кардіологія дитячого віку: Навчальний посібник/ За редакцією Ю.В.Марушко, Т.В.Марушко. – Київ. - Хмельницький: ФО-П О.В. Сторожук. – 2018. – 528с.

Методичні рекомендації:

 1. Ювенільний ревматоїдний артрит у практиці лікаря загальної практики-сімейної медицини». Київ. - 2015. – 48с. Автори: Бережний В.В., Марушко Т.В., Глядєлова Н.П., Герман О.Б., Тараненко Т.В., Марушко Є.Ю.
 2. Невідкладна допомога дітям у практиці роботи лікаря загальної практики – сімейної медицини (методичні рекомендації).  К.,2016. – 184с. Автори: Марушко Т.В., Марушко Ю.В., Шеф Г.Г.
 3. Діагностика та удосконалення лікування вторинної кардіоміопатії у дітей (методичні рекомендації) К.,2016.–32 с. Автори: Марушко Т.В., Марушко Ю.В., Гищак Т.В.

Лекції:

 1. Марушко Т.В. Ювенільний ідіопатичний артрит//Здоров'я України.–2018.-№1 (44).-С.39-41
 2. Марушко Т. В. Синдром Рейно у дітей//Дитячий лікар.–2018.- № 1 (58).– С.1-8
 3. Марушко Т. В. Синкопальні стани у дітей//Дитячий лікар.–2017.-№5-6 (56-57).– С.11-18
 4. Марушко Т.В., Мітченко О.І., Голубовська Ю.Є. Атеросклероз у дітей та роль дисліпідемій у його розвитку (Частина І)//Здоров'я суспільства.–2018.-№1.-С.40-45
 5. Марушко Т.В., Мітченко О.І., Голубовська Ю.Є. Атеросклероз у дітей та роль дисліпідемій у його розвитку (Частина ІІ)//Здоров'я суспільства.-2018.-№2.-С.43-50
 6. Марушко Т.В. Системний червоний вовчак у дітей//Здоров'я України.-2018.-№3 (46).-С.44-47
 7. Марушко Т.В. Неонатальний червоний вовчак//Здоров'я України.-2018.-№3 (46).-С.48
 8. Бережной В. В. Бронхиальная астма у детей (лекция)//Современная педиатрия.-2018.-№5(93).-С.128-132

ПІДРУЧНИКИ

 

ДИТЯЧА ІМУНОЛОГІЯ: підручник / Л.І.Чернишова, А.П.Волоха, Л.В. Костюченко та ін.; за ред. проф. Л.І.Чернишової, А.П. Волохи.- К., ВСВ «Медицина», 2013.- 720с.

 

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ У ДІТЕЙ: національний підручник / Л.І.Чернишова, А.П.Волоха, А.В.Бондаренко, Ф.І.Лапій / Під ред. Чернишової Л.І. - К., ВСВ «Медицина», 2016.- 1024с.

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ У ДІТЕЙ: національний підручник / Л.І. Чернишова, А.П. Волоха, А.В. Бондаренко, Ф.І. Лапій / Під ред. Чернишової Л.І. - К., ВСВ «Медицина», 2016.- 1024с.

ПЕДІАТРІЯ: національний підручник: у 2т., Т.1 (За ред. проф. В.В. Бережного), Розділ по імунізації. К., 2013 р. (Л. І. Чернишова, Ф. І. Лапій)

ПЕДІАТРІЯ: національний підручник:  у 2 т., Т. 2 / За ред. професора В.В. Бережного. Розділ 16. Клінічна імунологія; Розділ 24. Інфекційні захворювання у дітей: К., 2013. (Л. І. Чернишова, А. П. Волоха, Бондаренко А.В., Лапій Ф.І.)

НЕОНАТОЛОГІЯ: національний підручник у 2 т. Т.1 / За ред. проф. Шунько Є.Є. 2015 р. (Чернишова Л.І., розділ)

ПОСІБНИКИ

 

 - Сміян І.В., Волянська Л.А., Чернишова Л.І., Костюк О.П., Лапій Ф.І. Актуальні питання вакцинопрофілактики інфекційних хвороб у дітей. 2001 р.

 - Чернишова Л.І., Самарін Д.В. Первинні комбіновані імунодефіцити у дітей (діагностика і лікування):навчальний посібник. 2004 р.

 - За ред. Чернишової Л.І., Лапія Ф.І, Волохи А.П. Імунопрофілактика інфекційних хвороб.

 - А. Волоха, О. Єршов, К. Сояк, А. Александрін, М. Долинська, І. Кацитадзе. Зраки стандартних операційних процедур з організації інфекційної безпеки в лікувальних закладах. Навчальний посібник 2020.


 - О.Є.Абатуров, А.П. Волоха, О.О.Агафонова, А.Е.Ликова. Первинні імунодефіцити в дітей раннього віку (важкі комбіновані імунодефіцити). 2018. 192 с.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

 1. Лікування гострих кишкових інфекцій у дітей. 2000 р. 30 с.
 2. Сучасна діагностика та лікування токсоплазмозу у дітей 2001 р. 18 с.
 3. Імунопрофілактика інфекційних хвороб у дітей з порушеннями у стані здоров'я та запобігання поствакцинальних ускладнень. Київ-2005.
 4. Волоха А.П., Чернишова Л.І., Раус І.В. Вакцинація дітей з ВІЛ-інфекцією 2015 рік, 28 с.
 5. Волоха А.П., Бондапенко А.В., Боярчук О.Р. Вакцинація дітей з первинними імунодефіцитами. 2020 рік

ЛЕКЦІЇ:

 1. Вірусні енцефаліти у дітей (Лекція) Современная педиатрия, 2013, №8(52). 139-144
 2. Інфекції, що передаються людині від домашніх тварин (лекція) //Сімейна медицина. – 2014. - №1 (51). – С. 51-58.(Бондаренко А.В)
 3. Імунологічні основи вакцинації. Лекція для проведення симпозіума в рамках програми післядипломної дистанційної освіти (Л.І.Чернишова, А.П.Волоха, Ф.І.Лапій) // Здоровье ребенка, 2014.-№1(52).-С.188-193
 4. Несприятливі події після імунізації, симпозіум, післядипломна освіта. Лекція для проведення симпозіуму в рамках програми післядипломної дистанційної освіти // Здоровье ребенка, 2014.-№2(53).-С.145-149 (Л.І.Чернишова)
 5. Сучасні технології виготовлення вакцин. Лекція для проведення симпозіуму в рамках програми післядипломної дистанційної освіти // Здоровье ребенка, 2014.-№4(55).-С.167-172 (Чернишова Л.І., Лапій Ф.І.)
 6. Вакцинація групи ризику. Лекція для проведення симпозіуму в рамках програми післядипломної дистанційної освіти // Здоровье ребенка, 2014.-№3(54).-С.160-166 (А.П.Волоха)

Кафедра проводить виховну роботу під час навчального процесу та поза межами робочого часу.

Виховна робота на кафедрі здійснюється повсякденно з слухачами, клінічними ординаторами та інтернами суміжних кафедр, через обговорення аспектів лікарської етики та деонтології. У спілкуванні з клінічними ординаторами та слухачами  обговорюються питання волонтерської діяльності, театральних вистав, відвідування мистецьких заходів, музеїв, перегляди кінофільмів, творів художньої літератури.

Співробітники кафедри відвідують гуртожитки НУОЗУ ім. П.Л. Шупика, де проживають слухачі.

Означені питання є предметом регулярного обговорення на щотижневих та щомісячних зібраннях співробітників кафедри.