Google search

Доктор медичних наук (1998), вчене звання доцента (2011), професор (2018). Працює на посаді завідувача кафедри з грудня 2019 року.

Закінчив з відзнакою Київський медичний інститут (нині — Національний медичний університет імені О. О. Богомольця) у 1984 році (санітарно-гігієнічний факультет). Працював лікарем - епідеміологом у санітарно-епідеміологічних закладах районного, обласного і республіканського рівнів (1984-1991). У 1988 році захистив кандидатську дисертацію «Організація системи епідеміологічного нагляду у зоні дії ветеринарно-санітарного утилізаційного заводу» за спеціальністю «епідеміологія». У 1991-2000  роках працював старшим і провідним науковим співробітником лабораторії зоонозних інфекцій Київського НДІ епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського. У 1998 році захистив докторську дисертацію «Біологічні властивості збудників кампілобактеріозу, особливості епідеміологічного процесу та удосконалення методів лабораторної діагностики» за спеціальностями «мікробіологія» та «епідеміологія». З 2001 року працював на посаді професора кафедри. З грудня 2019 року-завідувач кафедри.Лікар - бактеріолог вищої категорії.

Автор понад 150 друкованих наукових праць, в тому числі 19 включено у наукометричні бази SCOPUS і WEB of SCIENCE, співавтор 1 підручника,5 навчальних посібників та 1 монографії, автор 6-ти патентів на винахід,3-х патентів на корисну модель. Підготував двох кандидатів наук.Є науковим консультантом докторської дисертації,що виконується.

Науковий напрямок: клінічна мікробіологія, молекулярні методи в клінічній та експериментальній мікробіології, молекулярна епідеміологія,біобезпека.

Член вченої ради НУОЗ України імені П.Л. Шупика і медико-профілактичного та фармацевтичного  факультету НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Член Європейського товариства клінічної мікробіології та інфекційних хвороб (ESMID) і Федерації Європейських мікробіологічних товариств(FEMS),експерт Європейської Ради з питань біотехнології, сертифікований фахівець з біобезпеки у біомедичних лабораторіях (Kansas State University, BRI. USA, 2016),член редакційної колегії та рецензент міжнародного наукового журналу “International  Journal of Microbiology and Biotechnology”(USA). Академік Української академії наук.

Нагороджений медаллю «Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС» (1986).