Google search

Науково-педагогічні працівники кафедри систематично публікують наукові праці у зарубіжних фахових виданнях та здійснюють постійний пошук можливостей налагодження наукової співпраці з міжнародними організаціями, зарубіжними закладами вищої освіти та науковими установами: Європейським товариством мікробіології та інфекційних хвороб (ESCMID), Федерацією європейських мікробіологічних товариств (FEMS).

Поєднуючи професійну, наукову та громадську діяльність науково-педагогічний склад кафедри, поєднуючи професійну постійно зустрічається з вченими та фахівцями-вірусологами інших країн, бере участь в обговоренні актуальних питань  етіологічної діагностики, вакцинопрофілактики та фармакотерапії вірусних захворювань. За участі кафедри підписані Меморандуми про співпрацю з Американським Товариством мікробіологів та Медичним центром Еразмус Роттердамського Університету.