Google search

У минулому році кафедра відмітила сторіччя від дня свого заснування(1921-2021рр.)Продовжуючи славну традицію своїх попередників, вона впевнено рухається вперед у міжнародний науковий простір. Кафедра активно співпрапцює з міжнародними організаціями –Європейським товариством мікробіології та інфекційних хвороб(ESCMID),Федерацією європейських мікробіологічних товариств(FEMS) та Американським мікробіологічним товариством(AMS),на платформі FACEBOOK успішно працює школа клінічного мікробіолога(School of clinical microbiologist),яка об’єднує фахівців більше ніж із двадцяти країн світу.У школі вони обмінюються своїм практичним досвідом та науковими здобутками,організують вебінари,розміщують інформацію про наукові конференції.Завідувач кафедрою професор Кирик Д.Л.співпрацює з журналом «International Journal of Microbiology and Biotechlology» у складі редакційної ради та з журналом «International Journal of Medicine in Developing Countries»,як рецензент. За останні два роки співробітники кафедри підготували сім статей у журналах ,що індексуються у SCOPUS(ELSEVIER) та WEB of SCIENCE: Computational Biology and Chemistry; Current Bioactive Compounds; Medicinal Chemistry Research; Current Drug Discovery Technologies; Environmental Science and Pollution Research;Zaporozhye medical journal.Публікація статті «Single center study of ESBL – related strains of Enterobacteriaceae collected from clinical specimens of infants with the congenital heart disease using multiplex PCR amplification»(Biopolymers and Cell.-2017.-Vol.33.,N2.-P.92-101.),у якій вперше на теренах бувшого Радянського Союзу,подано результати молекулярно-генетичного дослідження детермінант бета-лактамаз розширеного спектру дії(БЛРС) у нозокоміальних штамів ентеробактерій.Це дослідження викликало інтерес у китайських фахівців із науково-дослідного центру Shandong Zhanhua Haohan Pharmaceutical Co.,Ltd та започаткувало співпробітництво у дослідженні механізмів лікарської резистентності. Нещодавно,організаційний комітет 12-го Світового конгресу товариства дитячих інфекційних хвороб виділив грант професору Кирику Д.Л. для презентації на цьому форумі роботи «Detection of  ESBL in Enterobacteriaceae collected from clinical specimens of infants with the congenital heart disease using multiplex PCR amplification». Щорічно презентації співробітників представлені на різних авторитетних міжнародних форумах. Сьогодні співробітники кафедри продовжують славні традиції своїх попередників.

Науково-педагогічні працівники кафедри систематично публікують наукові праці у зарубіжних фахових виданнях та здійснюють постійний пошук можливостей налагодження наукової співпраці з міжнародними організаціями, зарубіжними закладами вищої освіти та науковими установами. Науково-педагогічний склад кафедри, поєднуючи професійну, наукову та громадську діяльність, постійно зустрічається з вченими та фахівцями-вірусологами інших країн, бере участь в обговоренні актуальних питань  етіологічної діагностики, вакцинопрофілактики та фармакотерапії вірусних захворювань. За участі кафедри вірусології Академією підписані Меморандуми про співпрацю з Американським Товариством мікробіологів та Медичним центром Еразмус Роттердамського Університету