Google search

Кандидат медичних наук, доцент

[email protected]

Сфера наукових інтересів: бактеріологічна діагностика інфекційних захворювань, дослідження мікробіоценозів органів і систем людини, корекція мікробіоценотичних порушень.

Освіта. Закінчила Київський медичний інститут імені акад. О.О. Богомольця (нині НМУ імені О.О. Богомольця) у 1991 році за спеціальністю «Гігієна, санітарія, епідеміологія». 

Кваліфікація: Лікар - бактеріолог вищої категорії. Кандидат медичних наук (1999), доцент (2007). 

Професійна діяльність: З 1991 до 1994 працювала лікарем-бактеріологом у бактеріологічних лабораторіях  лікувально-профілактичних закладів МОЗ України. У 1999 р. закінчила цільову аспірантуру за спеціальністю мікробіологія при кафедрі мікробіології Київського інституту удосконалення лікарів. З 1999 року працювала асистентом, старшим викладачем кафедри, з 2004 року і по теперішній час – доцент кафедри.

Наукова діяльність  У 1999 році на базі Харківського науково-дослідного інституту мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова захистила кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення методичних підходів щодо оцінки мікробіоценозу кишечника та його корекції» за спеціальністю  03.00.07 –мікробіологія

Автор 44 наукових робіт, в т. ч., співавтор навчального посібника