Google search

Асистент кафедри.

[email protected]

Закінчила Київський Національний Університет імені Тараса Шевченка (біологічний факультет, кафедра мікробіології).Закінчила аспірантуру в НДІ урології і нефрології АМН України.У 2006-2020 роках працювала завідуючою бактеріологічною лабораторією дитячої клінічної лікарні №7 Печерського району м.Києва. Є співавтором 10-ти  наукових робіт, у тому числі 1- у виданні,що індексується SCOPUS.