Google search

  1. «Визначити основні закономірності розвитку сепсису при термічній травмі»
  2. «Вивчення зв’язку структурних особливостей низькомолекулярних регуляторів дії гідролаз з їх біологічною активністю». 

            Керівники: директор ІБОНХ НАН України (Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України) академік В. П. Кухар, д. м. н. професор Гавура В. В.  Державний реєстраційний № 0111V002530.
3.Мікробіологічний моніторинг біологічних властивостей збудників гнійно-запальних інфекцій у закладах охорони здоров'я. Науковий керівник, д.мед.н. професор Кирик Д.Л.№ державної реєстрації 0120U104258.