Google search

На кафедрі проходять підготовку та перепідготовку з медичної та лабораторної генетики лікарі-генетики, лікарі-лаборанти генетики, лікарі інших спеціальностей та професіонали з вищою немедичною освітою медико-лабораторної справи у сфері охорони здоров’я. 

На кафедрі проводяться цикли: 

Спеціалізації:

 1. з медичної генетики (тривалість – 3 міс.),
 2. з лабораторної генетики (тривалість - 3 міс.) 

Тематичного удосконалення:

 1. Орфанні захворювання: методологічні та лікувально-діагностичні аспекти (сімейні лікарі, лікарі ЗПСМ, педіатри, терапевти). (тривалість - 0,5 міс.)
 2. Державно програма розширеного масового неонатального скринінгу: задачі, організаційно-методичні засади реалізації, умови успішного виконання (для керівників закладів охорони здоров"я та їх заступників. (тривалість - 0,25 міс.)
 3. Організаційно- методичне забезпечення першого етапу Державної програми розширеного неонатального скринінгу (для неонатологів) (тривалість - 0,25 міс.),
 4. Сучасні алгоритми діагностики, клінічні аспекти та можливості терапії лізосомних хвороб (для лікарів-генетиків, педіатрів, неонатологів, лікарів неврологів дитячих, гематологів). (тривалість - 0,5 міс.),
 5. Актуальні проблеми медичної генетики (для викладачів ВМНЗ(Ф) закладів та закладів післядипломної освіти та наукових співробітників (тривалість - 0,5 міс.)
 6. Діагностика спадкової патології (для лікарів-лаборантів-генетиків, біологів  та спеціалістів з вищою немедичною освітою) (тривалість - 0,5 міс.)
 7. Сучасні аспекти діагностики, лікування та профілактики орфанної  патології (для лікарів-генетиків, лікарів-лаборантів-генетиків, біологів, клінічних лаборатнів, педіатрів, неонатологів, неврологів, гематологів,  терапевтів). (тривалість - 0,5 міс.)
 8. Маршрути пацієнтів зі спадковими метаболічними захворюваннями, діагнози, яким встановлено в межах програми розширеного неонатального скринінгу (для лікарів первинної ланки: сімейні лікарі, лікарі ЗПСМ, педіатри, терапевти) (тривалість - 0,25 міс.)
 9. Актуальні питання мультифакторальної патології (для лікарів-генетиків,, терапевтів, педіатрів, лікарів ЗПСМ, невропатологів, акушерів-гінекологів, онкологів, ендокринологів). (тривалість - 0,5 міс.)
 10. Організаційно-методичне забезпечення завершального єтапу Державної програми розширеного масового неонатального скринінгу з встановленням заключного діагнозу та подальший моніторинг пацієнтів (для лікарів-генетиків, педіатрів, дієтологів, лікарів-дитячих неврологів, лікарів дитячих ендокринологів, лікарів дитячих-імунологів) (тривалість - 0,25 міс.)
 11. Спадкова патологія (для лікарів-генетиків, неонатологів, акушерів-гінекологів, невропатологів, терапевтів, педіатрів) (тривалість - 0,5 міс.)
 12. Сучасні можливості діагностики хромосомної патології (для лікарів-лаборантів-генетиків, біологів, клінічних лаборантів) (тривалість - 0,5 міс.)
 13. Сучасні алгоритми діагностики, клінічні аспекти та можливості терапії лізосомних хвороб (для лікарів-генетиків, педіатрів, неонатологів, лікарів неврологів дитячих, гематологів) (тривалість - 0,5 міс.).
 14. Муковісцидоз:рання діагностика і ведення хворого на етапі первинної медичної допомоги (для лікарів-педіатрів, неонатологів, терапевтів, сімейних лікарів). (тривалість - 0,5 міс.)
 15. Клініка та діагностика невідкладних станів, обумовлених спадковими метаболічними порушеннями (для лікарів-генетиків, неонатологів, дитячих реаніматологів, педіатрів, лікарів-лаборантів, генетиків, біологів, клінічних лаборантів). (тривалість - 0,25 міс.)
 16. «Онкогенетика» (для онкологів та лікарів різного фаху) (тривалість - 0,25 міс.),
 17.  «Лізосомні хвороби» (для педіатрів, невропатологів, гематологів) (тривалість – 0,5 міс.),
 18.  «Хвороби зі спадковою схильністю» (для сімейних лікарів) (тривалість - 0,5 міс.),
 19.  «Діагностика хромосомних хвороб» (для лаборантів-генетиків, лікарів генетиків) (тривалість - 0,5 міс.),
 20. «Муковісцидоз. Клініка, діагностика, лікування та профілактика» (для педіатрів, неонатологів, терапевтів, сімейних лікарів, імунологів, невропатологів, гематологів, онкологів та інш.) (тривалість - 0,5 міс.),
 21. «Генетичні аспекти діагностики, лікування та методи профілактики мультифакторної патології» (для лікарів різного фаху) (тривалість - 1 міс),
 22. «Сучасні аспекти діагностики, лікування та профілактики орфанної патології» (для лікарів-генетиків, лікарів-лаборантів-генетиків, біологів, клінічних лаборантів, педіатрів, неонатологів, неврологів, гематологів, терапевтів) (тривалість - 0,5 міс.),
 23.  «Діагностика спадкової патології» (для лікарів-лаборантів-генетиків, біологів та спеціалістів з вищою немедичною освітою) (тривалість - 0,25 міс.),
 24. «Мультидисциплінарна підготовка лікарів різних фахів з питань надання медико-соціальної допомоги особам з синдромом Дауна та членам їх родин» (для лікарів різних фахів, лікарів-лаборантів генетиків, біологів та викладачів ВМНЗ IV рівня акредитації) (тривалість - 0,5 міс.)
 25.  «Масовий неонатальний скрининг» (для лікарів лаборантів-генетиків, біологів) (тривалість - 0,5 міс.),
 26. «Технологія застосування методу ПЛР в реальному часі» (для лікарів лаборантів-генетиків, лікарів-лаборантів, біологів) (тривалість - 0,5 міс.),
 27. «ДНК діагностика в практиці сучасного лікаря» (для лікарів різного фаху) (тривалість - 0,5 міс.) 

Крім того, проводяться заняття з медичної генетики з слухачами та інтернами суміжних кафедр (акушерства та гінекології, хірургії, терапії, педіатрії, неонатології, неврології, отоларингології, сімейної медицини, анестезіології, лабораторної діагностики, онкології, ендокринології, пульмонології, кардіології, дитячої хірургії та ін.). 

Співробітниками кафедри підготовлено 2 комп’ютеризовані навчально-контролюючі програми  українською мовою за фахом „Генетика медична”, „Генетика лабораторна”, які затверджені МОЗ України й широко використовуються в педагогічному процесі. 

Також співробітниками кафедри видано 2 учбових посібника, затверджених МОН молоді і спорту України: питання та тестові завдання за фахом «Генетика медична», питання та тестові завдання за фахом «Лабораторна генетика» 

Кафедра є опорною в системі післядипломної освіти за спеціальностями «Генетика медична» та «Генетика лабораторна». 

Підготовлені й затверджені програми для циклів тематичного удосконалення лікарів різних фахів, спеціалізації лікарів та лаборантів з медичної та лабораторної генетики за фахом «Генетика медична», «Генетика лабораторна». 

На кафедрі проходять підготовку та оволодівають сучасними методиками (молекулярними та цитогенетичними) тимчасово відряджені на робочі місця співробітники медико-генетичних центрів та лабораторій з різних областей України. 

На кафедрі можливо навчання на госпрозрахунковій основі за індивідуальними графіками на будь-яких перерахованих вище циклах. 

На кафедрі проводиться підготовка аспірантів, докторантів, магістрів за спеціальностями генетика медична та генетика лабораторна. 

Кафедра постійно піклується про професійний та науковий ріст співробітників, які постійно підвищують свою кваліфікацію з медичної генетики та педагогічної майстерності, проходять стажування в провідних клініках та лабораторіях Європи та світу.