Google search

Протягом всього часу існування кафедри медичної та лабораторної генетики її співробітники  активно займались науковою роботою, виконуючи цілий ряд наукових тем. Основними науковими напрямками в діяльності кафедри є генетика мультифакторних захворювань, фармакогенетика, генетика вроджених вад серця, діагностика і лікування хвороб обміну речовин, муковісцидозу, молекулярна діагностика, класична та молекулярна цитогенетика.

Захищені дисертації під керівництвом член-кореспондента НАМН України, професора Горовенко Н. Г. 

  1. Вірус проти хазяїна: війна світів. Горовенко Н.Г.// «Здоров’я України 21 сторіччя». – 2022. – №1. – С. 22
  2. Синдром гепатомегалії при мукополісахаридозі І типу у дітей україни: особливості клінічної характеристики. Самоненко Н.В., Охотнікова О.М., Горовенко Н.Г.// Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2021. – 8. – С.79-88.
  3. Зв’язок алельних поліморфізмів T(–786)C та G894T гена ендотеліальної NO-синтази зі станом вазодилататорної функції ендотелію та довготерміновим клінічним прогнозом у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю і зниженою фракцією викиду лівого шлуночка. LG Voronkov, ID Mazur, NG Gorovenko. // Український кардіологічний журнал. – 2022. – 1-2. – С.40-49.