Google search

Євсеєнкова Олена Геннадіївна – доцент (2019), кандидат біологічних наук (2008).

Працює на кафедрі з 1995 року.

Співвиконавець ініціативно-пошукової науково-дослідної роботи кафедри: «Роль генетичних та епігенетичних факторів у розвитку та перебігу спадкових та мультифакторних захворювань», 2019 – 2023 р.р.

У 1995 році закінчила біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. З 1995 р. працювала молодшим науковим співробітником групи Центральної науково-дослідної лабораторії при кафедрі медичної генетики НМАПО імені П.Л.Шупика.

З 2007 року працювала асистентом, а з 2019 року по теперішній час працює доцентом на кафедрі медичної та лабораторної генетики НМАПО імені П.Л. Шупика (у 2021 році перейменована на Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика).

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Молекулярно-цитогенетична характеристика синдромів сегментних анеусомій» за спеціальністю «генетика», науковий керівник – член-кор. НАМН України, д.м.н., професор  Горовенко Н.Г.

У 2007-2009 рр. приймала участь у міжнародній програмі з дистанційного навчання „Methods in medical diagnostics”. В рамках даної програми у 2009 р. захистила магістерську роботу  ”The role of genetic investigation and genetic counseling in prevention of chromosomal pathology” в університеті м.Оребро (Швеція) та отримала диплом “Master of Medicine” 

Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом «Генетика лабораторна». 

Автор понад 32 наукових публікацій, серед яких 2 навчальних посібника.

Наукові інтереси: цитогенетичні та молекулярно-цитогенетичні методи діагностики хромосомної патології у осіб із підозрою на хромосомну патологію та осіб з порушенням репродуктивної системи.