Google search

Захищені дисертації під керівництвом член-кореспондента НАМН України, професора Горовенко Н. Г. 

 1. Пічкур Н.О. «Орфанні спадкові метаболічні захворювання: система ранньої діагностики та модифікація лікування» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 03.00.15 – “Генетика” (2021).
 2. Бровко А.О. «Оптимізація процесу ідентифікації хромосомного матеріалу невизначеного походження та складних хромосомних перебудов у каріотипі людини» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.15 – “Генетика” (2017).
 3. Мицик Н.Й. «Молекулярно-генетична характеристика спадкових орфанних хвороб обміну, що супроводжуються дефіцитом β-галактозидази» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.15 – “Генетика” (2017).
 4. Трофімова Н.С. «Аналіз біохімічних та молекулярно-генетичних змін в родинах високого ризику мукополісахаридозу з України» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.15 – “Генетика” (2017).
 5. Євтушок Б.А. «Клініко-генетична та епідеміологічна характеристика вроджених вад нервової трубки (на моделі Рівненської області)» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00.15 – “Генетика” (2017).
 6. Ольхович Н.В. «молекулярно-генетичні основи формування біохімічного фенотипу лізосомних хвороб накопичення» на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.15 – “Генетика” (2017).
 7. Ступницька Г.Я. «Хронічне обструктивне захворювання легень та ожиріння: молекулярно-генетичні та клініко-патогенетичні особливості поєднаного перебігу, оптимізація діагностики та лікування» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.02 – «Внутрішні хвороби» (2016).
 8. Смульська Н.О. «Клінічні особливості молекулярно-генетичні та інші фактори ризику розвитку і перебігу інсультів у дітей» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.15 – «Нервові хвороби» (2015).
 9. Малярчук І.В. «Значення фармакогенетичних маркерів в дозуванні непрямих антикоагулянтів» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00.15 – “Генетика” (2015).
 10. Фіщук Л.Є. «Визначення ролі поліморфних варіантів генів eNOS, PON1, AT1R, ACE, AGT у формуванні серцево-судиної і онкологічної патології» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.15 – “Генетика” (2015).
 11. Гончарова Ю.О. «Клініко-генетичне обґрунтування комплексу профілактичних заходів у передчасно народжених дітей з бронхо-легеневою дисплазією» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 – «Педіатрія» (2015).
 12. Чередник Ю.О. «Ефективність використання різних геномних маркерів Mycobacterium tuberculosis для удосконалення діагностики туберкульозу» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.15 – “Генетика” (2014).
 13. Костюкова Н.І. «Особливості формування медикаментозної резистентності у хворих на множинну мієлому з урахуванням їх молекулярно-генетичних характеристик» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.31 – «Гематологія та трансфузіологія» (2014).
 14. Левкович Н.М. «Аналіз частоти поліморфних варіантів генів CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 та MDR1 у населення України» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.15 – “Генетика” (2014).
 15. Захаренко Н.Ф. «Генітальний та екстрагенітальний ендометріоз у жінок репродуктивного віку (аспекти патогенезу, діагностика, лікування та прогнозування)» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – “Акушерство і гінекологія”.
 16. Мазур І.Д. «Клініко-прогностичне значення поліморфізмів генів ендотеліальної NO-синтази та ангіотензинперетворюючого ферменту у хворих із хронічною серцевою недостатністю» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.11 – “Кардіологія” (2013).
 17. Кир’яченко С.П. «Молекулярно-генетичні маркери ризику розвитку важкої перинатальної патології у новонароджених» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.15 – “Генетика” (2012).
 18. Журахівська Н.В. «Генетичні маркери схильності до розвитку пневмоконіозу у шахтарів вугільних шахт» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.15 – “Генетика” (2009).
 19. Євсеєнкова О.Г. «Молекулярно-цитогенетична характеристика синдромів сегментних анеусомій» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.15 – “Генетика” (2008).
 20. Рассі Х. «Молекулярно-генетичні маркери раку молочної залози у осіб різних вікових груп» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.15 – “Генетика” (2008).
 21. Недобой А. М. «Особливості біохімічних змін та молекулярно-генетичний аналіз в сім’ях з високим ризиком хвороби Гоше» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.15 – “Генетика” (2007).
 22. Россоха З.І. «Роль генетичних та середовищних факторів у розвитку патологічних станів на ранніх етапах онтогенезу» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00.15 – “Генетика” (2007).
 23. Ебрахімі М. «Роль генетичних маркерів спадкової схильності та факторів середовища у виникненні та перебігу бронхіальної астми» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 03.00.15 – “Генетика” (2006).
 24. Ольхович Н.В. «Аналіз мутацій в гені арилсульфатази А та особливості біохімічної діагностики метахроматичної лейкодистрофії» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.22 – “Молекулярна генетика” (2003).