Google search

 Адреса проведення: м. Київ, вул. Стрітенська 7/9, 6 поверх, кафедра медичної статистики, кімната 632.

Контактні дані: кафедра медичної статистики тел./факс (044) 278-77-79; e-mail: [email protected]

Сторінка кафедри на сайті НМАПО імені П.Л. Шупика.

Загальна мета вивчення курсу

Удосконалення теоретичних знань та практичної підготовки, формування, оновлення, поглиблення ключових професійних компетентностей, а також отримання нових актуальних знань з питань моніторингу стану здоров’я населення, формування необхідних навичок з обліку та кодування захворювань і причин смерті у відповідності до сучасних вимог.

Опис курсу, його структура.

Тривалість навчання – 0,5 місяця (11 робочих днів, 78 годин).

Навчання проходить в три етапи: перший – очний (5 робочих днів), другий – заочний з елементами дистанційного навчання (5 робочих днів), третій – очний (1 день – підсумковий залік).

На заочному етапі кожен слухач за попередньо отриманим логіном і паролем отримує доступ до системи дистанційного навчання НМАПО імені П.Л.Шупика ILIAS, яка знаходиться за посиланням: http://lms.inmeds.com.ua .

 

Контингент слухачів: лікарі різних лікувально-діагностичних відділень закладів охорони здоров’я, лікарі-статистики, лікарі-методисти, завідувачі відділень, керівники закладів охорони здоров’я.

Кількість балів відповідно до критеріїв нарахування балів безперервного професійного розвитку (наказ МОЗ України від 22.02.2019  № 446): 50.

Основні розділи навчальної програми:

 1. Проблеми та напрямки реформування системи охорони здоров’я України та удосконалення її інформаційного забезпечення.
 2. Сучасні підходи до моніторингу та оцінки, а також сучасні тенденції у стані здоров’я населення України.
 3. Практика та перспективи використання сучасних інформаційних технологій у роботі практичного лікаря та у забезпеченні моніторингу стану здоров’я населення.
 4. Міжнародна класифікація хвороб (МКХ) та технологія її використання для кодування захворювань і причин смерті населення.
 5. Порядок реєстрації випадків народження, смерті та захворювань згідно діючих в Україні нормативно-правових документів.

Заплановані види активності.

Навчання із використанням електронної системи управління навчанням ILIAS, проблемне навчання у малих групах (вирішення тестових та ситуаційних завдань), підготовка та презентація курсового проекту.

Види навчальної діяльності:

 • Лекції (30%)
 • Практичні заняття (40%)
 • Семінарські заняття (20%)
 • Самостійна робота (10%)

Після завершення навчання на циклі слухач:

- отримає чітке розуміння важливості інформації про стан здоров’я населення для управління системою охорони здоров’я, а також використання Міжнародної класифікації хвороб для забезпечення ідентичних підходів для реєстрації захворювань та причин смерті;

- одержить відповідний обсяг знань щодо сучасних підходів до моніторингу та методів оцінки стану здоров’я населення;

- зможе здійснити комплексну оцінку стану здоров’я населення за медико-статистичними даними;

- удосконалить практичні навички щодо обліку різних видів захворювань і причин смерті, а також кодування їх у відповідності до Міжнародної класифікації хвороб.

Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси:

 1. Міжнародна статистична класифікація хвороб МКХ –10.- К.:  МОЗ  України,  1998.- 307c.
 2. Кодування захворюваності та смертності у відповідності до Міжнародної статистичної класифікації хвороб 10-го перегляду. - Методичні рекомендації МОЗ України.-К., 2008 . – 89с.
 3. Шлях до результатів: планування та проведення ефективних оцінювань розвитку / Морра Імас Л.Дж., Ріст Р.К. – Київ : МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні», 2015. – 580с.
 4. Правове забезпечення процесу оформлення лікарем основної обліково-звітної документації медичного закладу. Навчальний посібник до практичних занять. / За ред. Рудень В.В. - Львів. Видавничий дім Наутілус. - 2010.– 629с.
 5. Європейська база медико-статистичної інформації «Здоров’я для всіх» (HFA-DB).
 6. Українська База медико-статистичної інформацiї «Здоров’я для всіх».
 7. Матеріали для дистанційного навчання доступні після реєстрації в електронній системі управління навчанням ILIAS.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу