Google search

Адреса проведення: м. Київ, вул. Стрітенська 7/9, 6 поверх, кафедра медичної статистики, кімната 632.

Контактні дані: кафедра медичної статистики тел./факс (044) 278-77-79; e-mail: [email protected]

Сторінка кафедри на сайті НМАПО імені П.Л. Шупика.

Мета вивчення курсу.

Удосконалення теоретичних знань та практичної підготовки, формування, оновлення, поглиблення ключових професійних компетентностей, а також отримання нових актуальних знань з питань моніторингу та оцінки діяльності амбулаторно-поліклінічних закладів на підставі матеріалів статистичного обліку та звітності.

Опис курсу, його структура.

Тривалість навчання – 0,5 місяця (11 робочих днів, 78 годин).

Навчання проходить в три етапи: перший – очний (5 робочих днів), другий – заочний з елементами дистанційного навчання (5 робочих днів), третій – очний (1 день – підсумковий залік).

На заочному етапі кожен слухач за попередньо отриманим логіном і паролем отримує доступ до системи дистанційного навчання НМАПО імені П.Л.Шупика ILIAS, яка знаходиться за посиланням: http://lms.inmeds.com.ua .

Контингент слухачів: керівники закладів охорони здоров’я, їх заступники, керівники територіальних інформаційно-аналітичних центрів медичної статистики та їх підрозділів, завідувачі інформаційно-аналітичних відділів медичної статистики закладів охорони здоров’я,  лікарі-статистики, лікарі амбулаторно-поліклінічних та інших закладів.

Кількість балів відповідно до критеріїв нарахування балів безперервного професійного розвитку (наказ МОЗ України від 22.02.2019  № 446): 50.

Основні розділи навчальної програми:

 1. Проблеми та напрямки реформування амбулаторно-поліклінічної ланки системи охорони здоров’я та удосконалення інформаційного забезпечення управління медико-статистичною інформацією.
 2. Загальні підходи та особливості моніторингу і оцінки діяльності амбулаторно-поліклінічних закладів за матеріалами їх статистичного обліку та звітності.
 3. Облік та реєстрація захворювань і причин смерті населення у амбулаторно-поліклінічних закладів згідно до Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду.
 4. Методика аналізу діяльності амбулаторно-поліклінічних закладів за результатами моніторингу медико-статистичних даних.
 5. Практика та перспективи використання сучасних інформаційних технологій у забезпеченні моніторингу та оцінки діяльності амбулаторно-поліклінічних закладів за медико-статистичними даними.

Заплановані види активності.

Навчання із використанням електронної системи управління навчанням ILIAS, проблемне навчання у малих групах (вирішення тестових та ситуаційних завдань), підготовка та презентація курсового проекту.

Види навчальної діяльності:

 • Лекції (30%)
 • Практичні заняття (40%)
 • Семінарські заняття (20%)
 • Самостійна робота (10%) 

Після завершення навчання на циклі слухач:

- отримає чітке розуміння підходів до моніторингу та оцінки діяльності закладів охорони здоров’я та особливості їх проведення у амбулаторно-поліклінічних закладах;

- одержить відповідний обсяг знань щодо сучасних вимог до порядку ведення обліково-звітної статистичної документації у амбулаторно-поліклінічних закладах;

- зможе здійснити аналіз діяльності закладу охорони здоров’я за результатами моніторингу медико-статистичних даних;

- удосконалить практичні навички щодо використання Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду для реєстрації захворювань і причин  смерті населення.

Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси:

 1. Шлях до результатів: планування та проведення ефективних оцінювань розвитку / Морра Імас Л.Дж., Ріст Р.К. – Київ : МБФ «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні», 2015. – 580с.
 2. Голубчиков М.В. Методика аналізу стану здоров'я населення та діяльності лікувально-профілактичних закладів адміністративних територій: методичні рекомендації/ М.В.Голубчиков, Н.М.Орлова. - К.: МОЗ, 2011. – 45с.
 3. Кодування захворюваності та смертності у відповідності до Міжнародної статистичної класифікації хвороб 10-го перегляду. - Методичні рекомендації МОЗ України.-К., 2008 . – 89с.
 4. Правове забезпечення процесу оформлення лікарем основної обліково-звітної документації медичного закладу. Навчальний посібник до практичних занять. / За ред . Рудень В.В. - Львів. Видавничий дім Наутілус. - 2010.– 629с.
 5. Європейська база медико-статистичної інформації «Здоров’я для всіх» (HFA-DB).
 6. Українська База медико-статистичної інформацiї «Здоров’я для всіх».
 7. Матеріали для дистанційного навчання доступні після реєстрації в електронній системі управління навчанням ILIAS.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 60% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу