Google search

Фізіотерапія : підручник / за ред. проф., д. мед. н. О. А. Владимирова, проф., д. мед. н. В. В. Єжова, з. д. н. РФ, проф., д. мед. н. Г. М. Пономаренко. – К.: Формат, 2013. – 432 с.

 

50 лет лазерной медицины: горизонты лазеропунктуры – современной технологии  рефлексотерапии: Монография / Самосюк И.З., Самосюк Н.И., Федоров С.Н., Залесский В.Н. / Под ред. И.З. Самосюка, В.П. Лысенюка. – К.: «Випол», 2012. – 496 с.

 

Апанасенко Г. Санология. Основы управления здоровьем / Апанасенко Г., Попова Л., Маглеваный А. — Saabruchen: Lambert Academy Publisher, 2012. — 405 c.

 

Лайко А.А., Самосюк І.З., Ткаліна А.В. та ін. Фізіотерапія в дитячій оториноларингології. – К.: Логос, 2012. – 500 с.

 

ВладимировО.А., Самосюк І.З., Ткаліна А.В., Губенко В.П., Зачатко Т.М.

Федоров С.М. Фізіотерапевтичні методи в кн. «Еталони практичних навиків для лікарів загальної практики – сімейної медицини (навч.-метод. посібн.)» / Під ред. Вороненка Ю.В., Лисенка Г.І.-К., 2012.- с.184-205

 

Метод Козявкіна - система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації. Посібник реабілітолога. / За редакцією проф. Козявкіна В.І. – Львів: В-во "Дизайн-студія "Папуга", 2011.- 240с. ІSBN: 978-966-8041-64-8

 

Апанасенко Г. Л. Санологія. Медичні аспекти валеології. Підручник для лікарів, слухачів / Апанасенко Г. Л., Попова Л. О., Магльований А. В. — Київ - Львів, 2011. — 302 с.

 

 

Чудна Р. В.  Адаптивне фізичне виховання дітей з вадами розвитку: [навч.-метод. посіб.] / Р. В. Чудна. - Київ ; Донецьк : Норд-Прес, 2011. – 312 с.

 

Чудна  Р.В. Оздоровчо-фізкультурні заняття у будинку дитини : навч.-метод. посібник. – К.: Видавець О.Т. Ростунов. – 2011. – 120 с.

 

Владимиров О.А., Владимирова Н.І., Гончарова А.В. Фізична реабілітація в гінекології /Навч. посібник. – К., 2010. – 80 с.

 

Медицинская реабилитация постинсультных больных/ Под ред. проф. Самосюка И.З., проф. Козявкина В.И., чл.-кор. АМН Украины, проф. Лободы М.В. – К., «Здоров’я», 2010.- 423 с.

 

Владимиров О.А., Владимирова Н.І., Марченко О.К. та ін. Фізична реабілітація в акушерстві /Навч. посібник.- К., 2009. – 100 с.

 

Чудная Р.В. Методы повышения оптимальности принятия решений в медицинской реабилитации. – К.: Логос, 2014. – 248 с.

Чудна Р.В. Батькам про ранній розвиток дитини. - К.: Ростунов, 2014. – 116 с.

 

Губенко В. П.. Мануальная терапия в вертеброневрологии. — К.: Здоровя, 2008. — 456 с.

 

 

Пшетаковский И.Л., Владимиров А.А. Остеохондроз позвоночника.-К., 2008.- 223 с.

 

Апанасенко Г. Л. ЧЕЛОВЕК: эволюция, здоровье, бессмертие / Г. Л. Апанасенко, В. А. Гаврилюк. – Вінниця : Вінницька газета, 2014. – 320 с.

 

Апанасенко Г. Биологическая деградация Homo sapiens: пути противодействия : Основы. Концепции. Методы / Г. Апанасенко, В. Гаврилюк. - Saarbrücken : Palmarium Academic Publishing, 2014. – 100 с.

 

Апанасенко Г. Эпидемия хронических неинфекционных заболеваний: стратегия выживания / Г. Апанасенко. - Saarbrücken : Palmarium Academic Publishing, 2014. – 240 с. 

 

Клініко-патогенетична характеристика вегетативних дисфункцій та їх лікування у дітей : навчальний посібник / В. Г. Майданник, О. І. Сміян, Т. П. Бинда, Н. О. Савельєва-Кулик ; за ред. проф. В. Г. Майданника. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 173 с. - http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32995

 

Савельєва-Кулик Н. О. Музична терапія в інтегративній медицині : навчальний посібник. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 138 с

 

Вегетативні дисфункції у дітей : навчальний посібник / В. Г. Майданник, О. І. Сміян, Т. П. Бинда, Н. О. Савельєва-Кулик. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – 186 с. - http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37461

  1. Фізіотерапія : підручник / за ред. проф., д. мед. н. О. А. Владимирова, проф., д. мед. н. В. В. Єжова, з. д. н. РФ, проф., д. мед. н. Г. М. Пономаренко. – К.: Формат, 2013. – 432 с.
  2. Джужа Т. В. Больові м’язово-скелетні синдроми у людей старших вікових груп: патогенез, клініка, терапевтичні засоби : Монографія / Т. В. Джужа, С. М. Федоров, В. П. Губенко [та ін.] — Тернопіль : «Підручники і посібники», 2017. — 256 с.
  3. Апанасенко Г. Л. ЧЕЛОВЕК: эволюция, здоровье, бессмертие / Г. Л. Апанасенко, В. А. Гаврилюк. – Вінниця : Вінницька газета, 2014. – 320 с.
  4. Апанасенко Г. Биологическая деградация Homo sapiens: пути противодействия : Основы. Концепции. Методы / Г. Апанасенко, В. Гаврилюк. - Saarbrücken : Palmarium Academic Publishing, 2014. – 100 с.
  5. Апанасенко Г. Эпидемия хронических неинфекционных заболеваний: стратегия выживания / Г. Апанасенко. - Saarbrücken : Palmarium Academic Publishing, 2014. – 240 с. 
  6. Савельєва-Кулик Н. О. Музична терапія в інтегративній медицині : навчальний посібник. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 138 с
  7. Вегетативні дисфункції у дітей : навчальний посібник / В. Г. Майданник, О. І. Сміян, Т. П. Бинда, Н. О. Савельєва-Кулик. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – 186 с. - http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/37461
  8. Клініко-патогенетична характеристика вегетативних дисфункцій та їх лікування у дітей : навчальний посібник / В. Г. Майданник, О. І. Сміян, Т. П. Бинда, Н. О. Савельєва-Кулик ; за ред. проф. В. Г. Майданника. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 173 с. - http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32995
  9. Самосюк И.З. 50 лет лазерной медицины: горизонты лазеропунктуры – современной технологии  рефлексотерапии: Монография / И.З. Самосюк, Н.И. Самосюк, С.Н. Федоров, В.Н. Залесский / Под ред. И.З. Самосюка, В.П. Лысенюка. – К.: «Випол», 2012. – 496 с.

10. Лайко А.А., Самосюк І.З., Ткаліна А.В. та ін. Фізіотерапія в дитячій оториноларингології. – К.: Логос, 2012. – 500 с.

11. ВладимировО.А., Самосюк І.З., Ткаліна А.В., Губенко В.П., Зачатко Т.М., Федоров С.М. Фізіотерапевтичні методи в кн. «Еталони практичних навиків для лікарів загальної практики – сімейної медицини (навч.-метод. посібн.)» / Під ред. Вороненка Ю.В., Лисенка Г.І.-К., 2012.- с.184-205.

12. Апанасенко Г. Санология. Основы управления здоровьем / Апанасенко Г., Попова Л., Маглеваный А. — Saabruchen: Lambert Academy Publisher, 2012. — 405 c.

13. Метод Козявкіна - система інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації. Посібник реабілітолога. / За редакцією проф. Козявкіна В.І. – Львів: В-во "Дизайн-студія "Папуга", 2011.- 240с.

14. Апанасенко Г. Л. Санологія. Медичні аспекти валеології. Підручник для лікарів, слухачів / Апанасенко Г. Л., Попова Л. О., Магльований А. В. — Київ - Львів, 2011. — 302 с.

15. Чудна Р. В.  Адаптивне фізичне виховання дітей з вадами розвитку: [навч.-метод. посіб.] / Р. В. Чудна. - Київ ; Донецьк : Норд-Прес, 2011. – 312 с.

16. Чудна  Р.В. Оздоровчо-фізкультурні заняття у будинку дитини : навч.-метод. посібник. – К.: Видавець О.Т. Ростунов. – 2011. – 120 с.

17. Владимиров О.А., Владимирова Н.І., Гончарова А.В. Фізична реабілітація в гінекології /Навч. посібник. – К., 2010. – 80 с.

18. Медицинская реабилитация постинсультных больных/ Под ред. проф. Самосюка И.З., проф. Козявкина В.И., чл.-кор. АМН Украины, проф. Лободы М.В. – К., «Здоров’я», 2010.- 423 с.

19. Владимиров О.А., Владимирова Н.І., Марченко О.К. та ін. Фізична реабілітація в акушерстві /Навч. посібник.- К., 2009. – 100 с.

20. Губенко В. П.. Мануальная терапия в вертеброневрологии. — К.: Здоровя, 2008. — 456 с.

21. Пшетаковский И.Л., Владимиров А.А. Остеохондроз позвоночника.-К., 2008.- 223 с.