Search

Доктор медичних наук, професор

Працює на кафедрі з 1993 р.

В рамках НДР кафедри працює над обгрунтуванням, розробкою та впровадженням в клінічну практику реабілітаційних аспектів вертеброневрології

Доктор медичних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Працює на кафедрі з 2011 р.

В рамках НДР кафедри виконує роботу з обгрунтування та впровадження в практику новітніх технологій ранньої курортної реабілітації вагітних жінок з акушерською та екстрагенітальною патологією

Кандидат медичних наук, доцент.

Працює на кафедрі з 1996 р.

В рамках НДР кафедри виконує роботу «Застосування магнітолазерної та світлоколірної терапії в медичній реабілітації хворих старших вікових груп з хронічним порушенням мозкового кровообігу на фоні артеріальної гіпертензії та церебрального атеросклерозу»

Кандидат медичних наук, доцент.

Працює на кафедрі з 2002 р.

В рамках НДР працює над обгрунтуванням, розробкою та  впровадженням в клінічну практику сучасних методів медичної реабілітації хворих з дегенеративно-дистрофічними захворюваннями суглобів і хребта

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент.

Працює на кафедрі з 2007 р.

В рамках НДР виконує роботу  «Система медицинского обеспечения кинезиотерапии детей с пороками развития»

Контакти:

Київська клінічна лікарня №8,

вул. Кондратюка, 1, м. Київ

E-mail:  [email protected]

Кандидат медичних наук, доцент.

Працює на кафедрі з 1993 р.

В рамках НДР працює над розробкою, науковим обгрунтуванням і впровадженням в клінічну практику антигомотоксичної терапії, як однієї з сучасних технологій збереження здоров’я