Google search

1) Визначення тактики лікування опіків у постраждалих похилого віку / Г.П. Козинець, В.П. Циганков, О.М. Коваленко, Ю.А. Солодкий // Клінічна хірургія. – 2015. Збірник наукових робіт XXIII з'їзду хірургів України, Київ. – С. 241 – 242.

2) Гостра опікова токсемія. Патогенез, лікування / Циганков В.П., Сорокіна О.Ю. // Матеріали науково-симпозіуму з міжнародною участю «Актуальні питання медицини невідкладних станів», 1 – 2 квітня 2014 рік, Київ. – 2014, С. 66 – 68.

3) Г.П. Козинець, Ю.М. Васильчук, В.Д. Пінчук та ін. Методи консервативної та хірургічної реабілітації у постраждалих з наслідками опіків: Навчальний посібник – Київ, СП «Інтертехнодрук Поліграфсервіс», 2010. – 100 с.

4) Діагностика ДВС синдрому у обпечених / Коваленко О.М., Козинець Г.П., Циганков В.П., Коваленко А.О.// Хірургія України – 2018 – №1 – С. 40 – 44.

5) Діагностика і надання екстреної допомоги хворим з електроураженнями / Г. П. Козинець, О.М.Коваленко, В.П.Циганков, А.О. Коваленко, В.М. Назаренко// Матеріали наукового симпозіуму «Проблемні питання медицини невідкладних станів присвяченого 25 річчю Київської МКЛШМД» 20 – 21 травня 2010 р. Київ – с. 99 – 101.

6) До питання класифікації вікового птозу брів / Г. П. Козинець, Пінчук В.Д., Ткач О.С. // Пластична реконструктивна і естетична хірургія. – 2014. – № 2 – с. Матеріали IV зїзду ВАПРЕХ. 10 – 11 жовтня 2014р. Київ. С. 55 – 56.

7) Диагностика и лечение термоингаляционной травмы / Г.П. Козинець, В.П. Цыганков, Е.М. Гомонай // Матеріали науково-практичній конференції «Актуальні питання медицини невідкладних станів», 11 – 12 квітня 2013 рік, Київ. – 2013, С. 67 – 70.

8) Ефективність застосування препаратів на гелевій основі у дітей з опіками / Г.П. Козинець, О.І. Осадча, О.М. Коваленко [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2014. – № 11.3 (867). – С. 50 – 51.

9) Застосування розтягнутих комбінованих перфорантних клаптів при реконструкції після опікової контрактури шиї / О.А. Жернов, А.О. Жернов, М. Кітрі, С.В. Стаскевич // Клінічна хірургія – 2017. – №4. С. 49 – 51.

10) Клінічна ефективність препаратів на гелевій основі у хворих з дермальними опіками / Г.П. Козинець, В.П. Циганков, О.І. Осадча, О.М. Коваленко, Г.М. Боярська // V Ювілейний міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки у практику охорони здоров'я України», Київ, 19 – 21 квітня 2016 року. – С. 36 – 37.

11) «Клінічні протоколи надання медичної допомоги хворим з опіками та їх наслідками»: затверджені Наказом МОЗ України від 07.11.2007 р. №691.

12) Козинець Г.П. Вплив хірургічного лікування на перебіг ранового процесу у хворих з поширеними опіками / Г.П. Козинець, О.М. Коваленко, А.О. Коваленко [та ін.] // ТОВ «Ліга-Інформ». Клінічна хірургія. – 2012. – № 11. – С. 17.

13) Козинець Г.П. Хірургічне лікування хворих з глибокими опіками. Досягнення та перспективи / Г.П. Козинець, О. І. Осадчая, Г. М. Боярська, В.П. Циганков // Київ. Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – 2007. – С. 55 – 65.

14) Компенсація еритроцитарного та білкового обсягів у хворих з поширеною та глибокою опіковою травмою при виконанні хірургічного лікування / Г.П. Козинець, В.П. Циганков // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. Вип. №28, Київ 2017. С. 521 – 526.

15) Коррекция метаболической гипоксии у больных с термической травмой в стадии ожоговой септикотоксемии / Г. П. Козинець, О.И. Осадчая, В.П. Цыганков, Н.П. Исаенко, А.М. Боярская // Pub Med (база данных медицинских и биологических публикаций) РМУД 2013 р.: 23610818, 16 с.

16) Методи комбустіології в лікуванні дітей з важкими формами медикаментозної алерготоксидермії / Г.П. Козинець, О.М. Коваленко, В.П. Циганков, С.В. Смирний, Ю.М. Чадаєв // Клінічна хірургія. – 2015. – № 11.2. – С. 59.

17) Модулювання ранового процесу з поширеними та глибокими опіками / Г. П. Козинець, В.П. Циганков, О.Н. Коваленко [та ін.] // Вісник Української стоматологічної академії, Полтава. – 2014, № 1. – С.28 – 34.

18) Наказ МОЗ України від 30.09.2013 р. № 838 «Про систему комбустіологічної допомоги в Україні».

19) Опікова травма / Г.П. Козинець, В.М. Денисенко, В.П. Циганков, О.М. Коваленко // Вказівки з воєнно-польової хірургії. – К.: СПД Чалчинська Н.В., 2014. – 396 с. (104 – 118).

20) Опікова травма та її наслідки. Керівництво для практичних лікарів/ Г.П. Козинець, С.В. Слесаренко, О.Ю. Сорокіна [та ін.] – Дніпропетровськ, «Преса України» 2008 – 224 с.

21) Особливості надання спеціалізованої медичної допомоги постраждалим з термічною травмою та ураженням м'яких тканин під час масових акцій та АТО / Г. П. Козинець, А.В. Воронін, В.П. Циганков [та ін.] // Збірник науцкових робіт XXIII з'їзду хірургів України, Київ, 2015, Клінічна хірургія Клінічна хірургія. – 2015. Збірник наукових робіт XXIII з'їзду хірургів України, Київ. – С. 243 – 245.

22) Оцінка клінічної ефективності препарату "Тирозур" – порошок для місцевого застосування у хворих з ускладненими опіками / Г.П. Козинець, О.І. Осадча, В.П. Циганков [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2015. – № 11.2. – С. 44 – 47.

23) Оцінка клінічної ефективності препарату "Тирозур" у дітей з поверхневими і глибокими опіками / Г.П. Козинець, О.І. Осадча, О.М. Коваленко [та ін.] // Шпитальна  хірургія, – 2014, – № 4, С. 33 – 38.

24) Післяопіковий синдром: діагностика та лікування / Г.П. Козинець, В.П. Циганков, О.Ю. Сорокіна // Матеріали науково-симпозіуму з міжнародною участю «Актуальні питання медицини невідкладних станів», 1 – 2 квітня 2014 рік, Київ. – 2014, С. 68 – 70.

25) Пожежні у білих халатах / Г.П. Козинець// З турботою про дитину. Науково-практичний журнал для педіатрів. – 2013. – № 9 (45), декабрь – С. 4 – 5.

26) Порівняльний аналіз методів ендоскопічного ліфтингу при хірургічному лікуванні естетичних деформацій верхньої частини обличчя / Г.П. Козинець, С.П. Пінчук, О.С. Ткач // Хірургія України. – 2014. – № 2 (50). – С. 59 – 62.

27) Порівняльний аналіз різних методів ендоскопічного ліфтингу при хірургічному лікуванні естетичних деформацій верхньої частини обличчя / Г.П. Козинець, В.Д. Пінчук, О.С. Ткач // Матеріали IV зїзду ВАПРЕХ. 10 – 11 жовтня 2014р. Київ. С. 52 – 54.

28) Превентивное и оперативное лечение отморожений верхних конечностей / Г.П. Козинець, В.П. Цыганков, А.А. Жернов, А.С. Садовой // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання хірургії верхньої кінцівки» 20 – 21 травня 2010 р. – Київ, 2010. – с. 141 – 142.

29) Применение «кожного эквивалента» при лечении послеожоговых сгибательных контрактур трехфаланговых пальцев кисти. / А. Ю. Фурманов // Клінічна хірургія. – 2014. – №11/3. – С.32 – 33.

30) Принципы антибактериальной терапии при лечении ожоговых ран (опыт клинического применения цефепима) / Г.П. Козинець, О.Н. Коваленко, О.И. Осадчая [та ін.] // Хірургія України – 2010. – №2 (34). – С. 33 – 39.

31) Сепсис та розвиток септичного шоку при тяжких опіках. Причини розвитку, критерії діагностики та методи інтенсивної терапії / Г.П. Козинець, О.Ю. Сорокіна // Клінічна хірургія. – 2015. – № 11.2. – С. 48 – 49.

32) Стан надання комбустіологічної допомоги населенню України за 2013 – 2014 роки та впровадження інноваційних технологій в практику лікування ран / Г.П. Козинець, М.П. Комаров // Клінічна хірургія. – 2015. – № 11.2. – С. 42 – 43.

33) Сучасний стан надання комбустіологічної допомоги хворим з опіками в України і впровадження інноваційних технологій лікування / Г.П. Козинець// VI Міжнародний Медичний Форум «Інновації в медицині – здоров'я нації», ІV Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров'я України», Київ, 15 – 17 квітня 2015 року. – С. 98.

34) Сучасні тактико-технологічні підходи до хірургічного лікування хворих з опіковою травмою / Г.П. Козинець, А.О. Ковальчук // VI Міжнародний Медичний Форум «Інновації в медицині – здоров'я нації», ІV Міжнародний медичний конгрес «Впровадження сучасних досягнень медичної науки в практику охорони здоров'я України», Київ, 15 – 17 квітня 2015 року. – С. 100.

35) Тактика лікування опіків у постраждалих похилого віку / Г.П. Козинець, В.П. Циганков, О.М. Коваленко, Ю.А. Солодкий // Клінічна хірургія. – 2015. Збірник наукових робіт XXIII з'їзду хірургів України, Київ. – С. 241 – 242.

36) Термічні та електротермічні ураження верхніх кінцівок у дітей / Г.П. Козинець, О.М. Коваленко, О.І. Осадча, Г.М. Боярська, А.О. Коваленко // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання хірургії верхньої кінцівки» 20 – 21 травня 2010 р. – Київ, 2010. – С. 142 – 144.

37) Хірургічне лікування після опікових тотальних та субтотальних рубцевих уражень верхньої кінцівки з використанням розтягнутих васкулярізованих комплексів тканин / Г.П. Козинець, А.О. Жернов, О.А. Жернов // Пластична реконструктивна і естетична хірургія. – 2014. – № 2. Матеріали IV зїзду ВАПРЕХ. 10 – 11 жовтня 2014р. Київ. С. 36 – 38.

38) Хірургія (базовий підручник) / Г.П. Кознець, Я.С. Березницький, М.П. Захараш, В.Г. Мішалов // РВА «Дніпро» 2011 р.

39) Хирургическое лечение пролежней у больных после спиномозговой травмы с использованием васкуляризированых комплексов ткани / Г.П. Козинець, А.А. Жернов, Н.А. Жернов, С.В. Стаскевич // Пластична реконструктивна і естетична хірургія. – 2014. – № 2. Матеріали IV зїзду ВАПРЕХ. 10 – 11 жовтня 2014р. Київ. С. 38 – 40.

40) Холодова травма / Г.П. Козинець, В.М. Денисенко, А.В. Сотников // – Вказівки з воєнно-польової хірургії. – К.: СПД Чалчинська Н.В., 2014. – 396 с. (118 – 125).

41) Холодова травма / Г.П. Козинець: Навчальний посібник – К.: Логос, 2013. – 156 с.

42) Холодовая травма и отморожения / Г.П. Козинець, С.В. Слесаренко // Острые и неотложные состояния в практике врача – 2010, – №1. – С. 9 – 13.

43) Эфективность специализированной медицинской помощи пострадавшим с термической травмой и ранениями мягких тканей во время массовых акций и АТО / Г.П. Козинець, А.В. Воронин, В.П. Циганков [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2014. – № 11.3 (867). – С. 24 – 26.

44) Эффективность препарата сульфаргин в местном лечении пострадавших с ожогами / Г.П. Козинець, В.П. Циганков, Н. Назаренко, А.М. Боярская // Клінічна хірургія. – 2010. – № 6, стор. 54 – 57.

45) Assessment clinical efficiency tyrothripcin powder / G.P. Kozinec, O. Kovalenko, V. Tsygankov [et al.] // 25th Conferense of the European Wound Management Association EWMA, 11 – 13 May, Bremen, Germany. – 2016. – P. 232.

46) Efficicucy of Negative wound therapy (NPW) in burn in the late period / G.P. Kozinec, O.M. Kovalenko, S. Tatsyuk [et al.] // 24th Conferense of the European wound Management Association EWMA 2013, 14 – 16 May, Madrid. Spain. – 2014. – P. 636.

47) Efficicucy of Negative wound therapy (NPW) in burn in the early period / G.P. Kozinec, A.V. Voronin, S. Tatsyuk [et al.] // 24th Conferense of the European wound Management Association EWMA 2013, 14 – 16 May, Madrid. Spain. – 2014. – P. 637.

48) Fuzaylov G., Anderson R., Lee G. at al / G. Fuzaylov // Blood transfusion trigger in burns: a four-year retrospective analysis of blood transfusion in eleven burn centers in Ukrain: Cuvals of burns and fire Dssasters. – vol. XXVIII. – № 3. – September, 2015. – P. 178 – 182.

49) Kozynetc G. P., Kovalenko O. M., Kovalenko A. O. / G. P. Kozynetc // Correction gemostasis at surgical treatments with deep burns: 14 – th Europian Burns Assosiation Congress. – 14 – 17 september, 2011. – P. 113.

50) Use pH to assess the depth of the burn wounds / G.P. Kozinec, O. Kovalenko, A. Kovalenko // 25th Conferense of the European Wound Management Association EWMA, 11 – 13 May, Bremen, Germany. – 2016. – P. 230.