Search

Основними навчальними напрямками  кафедри є курс комбустіології для післядипломного удосконалення лікарів-комбустіологів на циклах спеціалізації, стажування за фахом «Комбустіологія», а також лікарів-хірургів, комбустіологів, травматологів, дитячих хірургів, анестезіологів на циклах тематичного удосконалення з актуальних проблем опіків, відморожень, травматичних та інфекційних уражень шкіри для здобуття необхідної кваліфікації та практичних навичок, оволодіння сучасними методиками діагностики та лікування.

Важливим напрямом роботи кафедри є педагогічна робота з удосконалення лікарів хірургічного профілю з актуальних питань превентивної, реконструктивно-відновної та естетичної хірургії різних ділянок тіла людини за рахунок здобуття необхідних практичних навичок та оволодіння сучасними методами оперативних втручань.

Навчально-методична література, видана кафедрою за 2013 – 2021 роки:

  1. Козинець Г.П. Холодова травма / Г.П. Козинець: Навчальний посібник – К.: Логос, 2013. – 156 с.
  2. Галич С.П., Пинчук В.Д., Белянский Л.С. Реконструктивная и эстетическая хирургия передней брюшной стенки: Руководство для врачей. – К.: Издательство «КНИГА-ПЛЮС», 2013. – 248 с.
  3. Вказівки з воєнно-польової хірургії / за ред. Я.Л. Заруцького, А.А. Шудрака. – К. : СПД Чалчинська Н.В., 2014. – 396 с.
  4. Галич С.П., Пинчук В.Д., Фурманов А.Ю. Реконструктивная и эстетическая хирургия верхней конечности: Руководство для врачей. – К.: ТОВ «ВПК «Експрес-поліграф», 2015. – 272 с.

1) Белоусов А.Е. Пластическая хирургия рубцов: возможности и проблемы // Эстетическая медицина. 2005. №4. С.145 – 152.

2) Белоусов А.Е. Рубцы и их коррекция. Санкт-Петербург, Командор-SPB, 2005. 123 с.

3) Богосьян Р.А. Экспандерная дерматензия – новый метод хирургического замещения дефектов кожных покровов // Современные технологии в медицине. 2011. №2. С.31 – 34. URL.: http://elibrary.ru/item.asp?id=16530981

4) Григорьева Т.Г. Новые технологии хирургического лечения обширных глубоких ожогов и их последствий // Международный медицинский журнал. 2002. №1 – 2. С.161 – 171.

1) Визначення тактики лікування опіків у постраждалих похилого віку / Г.П. Козинець, В.П. Циганков, О.М. Коваленко, Ю.А. Солодкий // Клінічна хірургія. – 2015. Збірник наукових робіт XXIII з'їзду хірургів України, Київ. – С. 241 – 242.

2) Гостра опікова токсемія. Патогенез, лікування / Циганков В.П., Сорокіна О.Ю. // Матеріали науково-симпозіуму з міжнародною участю «Актуальні питання медицини невідкладних станів», 1 – 2 квітня 2014 рік, Київ. – 2014, С. 66 – 68.

3) Г.П. Козинець, Ю.М. Васильчук, В.Д. Пінчук та ін. Методи консервативної та хірургічної реабілітації у постраждалих з наслідками опіків: Навчальний посібник – Київ, СП «Інтертехнодрук Поліграфсервіс», 2010. – 100 с.

4) Діагностика ДВС синдрому у обпечених / Коваленко О.М., Козинець Г.П., Циганков В.П., Коваленко А.О.// Хірургія України – 2018 – №1 – С. 40 – 44.

Кафедра проводить виховну роботу під час навчального процесу та поза межами робочого часу.

Редактори наукового журналу «Реконструктивна та пластична хірургія»: гол. редактор проф. Пінчук В.Д., заступник гол. редактору Кебуладзе І.М., члени редакційних колегій – Козинець Г.П. (журнал «Клінічна хірургія», «Хірургія України», «Дитяча хірургія», «Реконструктивна та пластична хірургія»), Галич С.П. («Клінічна хірургія», «Реконструктивна та пластична хірургія»).

Інформаційні ресурси співробітників кафедри:

- Пластична і реконструктивна хірургія –  http://91.214.17.144/index.html

- Національний інститут хірургії і трансплантології імені О.О. Шалімова – http://www.microsurgery.com.ua