Google search

На кафедрі проводяться такі дослідження:

- визначення можливостей впливу на процеси розвитку ендотеліальної дисфункції, запалення, протеолізу, окидантного стресу при хірургічному лікуванні в ранньому періоді опікової хвороби;

- обгрунтування використання препаратів ендотеліотропної, антипротеолітичної та антиоксидантної дії з проведенням оцінки за характером перебігу опікової хвороби, динамікою репаративних процесів в опікових ранах, підтверджуючи об’єктивними показниками маркерів ендотеліальної дисфункції, запалення, протеолізу, окислювального процесу за допомогою імунологічних, імуноферментних, мікроскопічних, імуногістохімічних методів дослідження;

- з метою визначення впливу ендотеліальної дисфункції проводиться визначення динаміки змін ендотеліну-1, гомоцистеїну, оксиду азому та S-нітрозотіолів;

- для оцінки процесів запалення проводиться визначення динаміки змін проказників цитокінів IL-1, IL-2, IL-6, IL-10 та TNF-α в периферичній крові;

- для оцінки стану протеолітичної-антипротеолітичної системи визначаються показники кальпаїнів, α1-інгібіторів протеаз та α2-макроглобулінів в периферичній крові.

Новітні методи лікування, що застосовується в роботі кафедри:

- обгрунтування та розробка схем трансфузійної терапії для корекції показників ендотеліальної дисфункції, ранового запалення, оксидантного стресу, протеолітичної активності з використанням препаратів левокарнітину та аргініну гідрохлориду, улінататину та етилметилгідроксипіридину сукцинату при ранньому хірургічному лікуванні;

- розробка методів раннього хірургічного лікування поверхневих та глибоких дермальних опіків із використанням сучасних покриттів, мезенхімальних стовбурових клітин та дермального фактору росту;

- розробка методів превентивного хірургічного лікування субфасціальних опіків при термічних та електротермічних ураженнях;

- розробка методів консервативного лікування післяопікових гіпертрофічних та келоїдних рубців;

- розробка методів хірургічної реабілітації хворих з післяопіковими контрактурами та деформаціями суглобів;

- розробка методів ранньої діагностики, профілактики та лікування септичних ускладнень при поширених глибоких опіках;

- закриття набутих дефектів тканин різної локалізації та глибини, заміщення втрачених анатомічних структур (м’язів, суглобів, кісток);

- реплантація кінцівок і їхніх сегментів, ампутованих у результаті травми, лікування гострих травм кінцівок, що включає їх реваскуляризацію й реіннервацію, лікування важких травм кисті, відновлення ушкоджень периферичних судин, нервів, сухожиль кисті й пальців, а також їхніх наслідків, хірургічне лікування безпалих кистей, мікрохірургічне лікування контрактури Дюпюітрена;

- всі види естетичних і операцій, що омолоджують, на молочній залозі, обличчі, кінцівках, урогенітальній сфері, корекція контурів тіла;

- хірургічне реконструктивне лікування ушкоджень і захворювань урогенітальної області — травматичної ампутації геніталій, наслідків травм геніталій, лікування жіночого й чоловічого транссексуалізму;

- лікування аномалій розвитку кінцівок, вушних раковин, алопецій;