Search

Новітні методи лікування, що застосовується в роботі кафедри:

- розробка методів раннього хірургічного лікування поверхневих та глибоких дермальних опіків із використанням сучасних покриттів, мезенхімальних стовбурових клітин та дермального фактору росту;

- розробка методів превентивного хірургічного лікування субфасціальних опіків при термічних та електротермічних ураженнях;

- розробка методів консервативного лікування післяопікових гіпертрофічних та келоїдних рубців;

- розробка методів хірургічної реабілітації хворих з післяопіковими контрактурами та деформаціями суглобів;

- розробка методів ранньої діагностики, профілактики та лікування септичних ускладнень при поширених глибоких опіках;

- закриття набутих дефектів тканин різної локалізації та глибини, заміщення втрачених анатомічних структур (м’язів, суглобів, кісток);

- реплантація кінцівок і їхніх сегментів, ампутованих у результаті травми, лікування гострих травм кінцівок, що включає їх реваскуляризацію й реіннервацію, лікування важких травм кисті, відновлення ушкоджень периферичних судин, нервів, сухожиль кисті й пальців, а також їхніх наслідків, хірургічне лікування безпалих кистей, мікрохірургічне лікування контрактури Дюпюітрена;

- всі види естетичних і операцій, що омолоджують, на молочній залозі, лиці, кінцівках, урогенітальній сфері, корекція контурів тіла;

- хірургічне реконструктивне лікування ушкоджень і захворювань урогенітальної області — травматичної ампутації геніталій, наслідків травм геніталій, лікування жіночого й чоловічого транссексуалізму;

- лікування аномалій розвитку кінцівок, вушних раковин, алопецій.