Google search

Кафедра заснована 1 вересня 2007 р відповідно до рішення вченої ради та наказу ректора НМАПО імені П.Л. Шупика (НУОЗ України імені П. Л. Шупика), академіка НАМН України, професора Ю.В. Вороненка. До цього періоду функціонував курс «комбустіологія» при кафедрах хірургії (проф. І.І. Кальченко), ортопедії і травматології з курсом опікової хвороби (проф. В.М. Левенець) хірургії і комбустіології (зав. проф. А.П. Радзіховський).

Завідувачем кафедри обрано доктора медичних наук, професора, лауреата Державної премії України, Заслуженого діяча науки і техніки України Г. П. Козинця – президента Асоціації комбустіологів України, голови громадського об’єднання із лікування ран України, члена Асоціації комбустіологів та асоціації лікування ран Європи, члена Центральної атестаційної комісії МОЗ України.