Google search

Кафедра заснована 1 вересня 2007 р відповідно до рішення вченої ради та наказу ректора НМАПО імені П.Л. Шупика (НУОЗ України імені П. Л. Шупика), академіка НАМН України, професора Ю.В. Вороненка. До цього періоду функціонував курс «комбустіологія» при кафедрах хірургії (проф. І.І. Кальченко), ортопедії і травматології з курсом опікової хвороби (проф. В.М. Левенець) хірургії і комбустіології (зав. проф. А.П. Радзіховський).

Завідувачем кафедри обрано доктора медичних наук, професора, лауреата Державної премії України, Заслуженого діяча науки і техніки України Г. П. Козинця – президента Асоціації комбустіологів України, голови громадського об’єднання із лікування ран України, члена Асоціації комбустіологів та асоціації лікування ран Європи, члена Центральної атестаційної комісії МОЗ України.

На кафедрі працювали проф. Галич С.П., доц. Кебуладзе І.М., д.мед.н., доц. Фурманов О.Ю., к.мед.н., доц. Старцева М.С. Були задіяні лікувальні бази лікарні №8, 3, ДУ «Інститут хірургії імені Шалімова. З 2010 р. по 2020 рр. працювали Пінчук – президент асоціації пластичних хірургів, Галич – віце-президент асоціації пластичних хірургів, Козинець та Кебуладзе члени президії. Було проведено 2 міжнародні форуми з пластичної хірургії, щорічно проводились конференції з лікування ран, де кафедра була організатором, а Козинець був співголовуючим. Всі співробітники кафедра приймала активну участь в наданні невідкладної медичної допомоги з початку військових дії в Україні, приймали участь в створенні наказу з пластичної хірургії та створенні клінічної настанови і стандартів надання медичної допомоги за темою «Опіки», які були затверджені МОЗ України.