Google search

Бобров О. Є., Паламарчук В. І.. Тураєв П. І., Гвоздяк М. М., Мендель М. А. Еталони практичних навичок зі спеціальності «Хірургія»: навчальний посібник // Київ, видавничий дім «Асканія», 2011 – 157с

  

Руководство по амбулаторной хирургии: учеб. пособие / под ред. В. В. Скибы; Министерство здравоохранения Украины, Киев. мед. ун-т УАНМ. – К.: Агенство «Україна», 2012 – 382с.

 

Діагностика та моніторинг ендотоксикозу у хірургічних хворих: монографія /Годлевський А.І., Саволюк С.І. – Вінниця: Нова Книга, 2015. – 232 с.

Інноваційні малоінвазивні технології в хірургічному лікуванні хронічних захворювань вен нижніх кінцівок: монографія / С.І. Саволюк, В.А. Ходос, В.С. Горбовець, М.І. Музь, Р.А. Геращенко. – Київ – Вінниця: ПП Балюк І.Б. – 2020. – 146 с.