Google search

На кафедрі проводиться післядипломна підготовка та навчання вітчизняних та іноземних лікарів:

1) інтернатура за спеціальністю "Хірургія" (термін навчання 3 роки);

2) клінічна ординатура за спеціальністю "Хірургія" (для іноземних громадян);

3) аспірантура за спеціальністю "Хірургія" (термін навчання 4 роки);

4) докторантура за спеціальністю "Хірургія";

Список INTERNET посилань
для лікарів-інтернів за спеціальністю "ХІРУРГІЯ"

 1. http://erassociety.org/
 2. http://www.espen.org/
 3. http://onlinelibrary.wiley.com/
 4. www.elsevier.com/books-and-journals
 5. http://link.springer.com/search?facet-discipline=%22Medicine%22
 6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
 7. http://www.clinicalnutritionjournal.com/
 1. Хірургія: підручник / за ред. проф. П.Г. Кондратенко. – К.: Медицина, 2009. – 968 с.
 2. Хірургія: Підручник, том ІІІ (базовий підручник для первинної спеціалізації з хірургії), книга 1 / За ред. Березницького Я.С., Захараша М.П., Мішалова В.Г. - Дніпропетровськ: РВА"Дніпро-VAL", 2011. - 779 с.
 3. Хірургія: Підручник, том ІІІ (базовий підручник для первинної спеціалізації з хірургії), книга 2 (клінічна хірургія) / За ред. Березницького Я.С., Захараша М.П., Мішалова В.Г. – Дніпропетровськ: РВА "Дніпро-VAL", 2011. – 782 с.
 4. Хірургія: Підручник, том ІІІ (базовий підручник для первинної спеціалізації з хірургії), книга 3 (суміжні спеціальності для хірурга-інтерна) / За ред. Дзяка Г.В. – Дніпропетровськ: РВА "Дніпро-VAL", 2011. – 827с.
 5. Госпитальная хирургия. Синдромология: учебное пособие / под ред. Н.О. Миланова, Ю.В. Бирюкова, Г.В. Синявина. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 440 с.
 6. Ильченко А.А. Болезни желчного пузыря и желчных путей. – М.: МИА, 2011. – 880 с.
 7. Неотложная хирургия органов брюшной полости / под ред. П.Г. Кондратенко, В.И. Русина. – Д.: Заславский, 2013. – 720 с.

Бобров О. Є., Паламарчук В. І.. Тураєв П. І., Гвоздяк М. М., Мендель М. А. Еталони практичних навичок зі спеціальності «Хірургія»: навчальний посібник // Київ, видавничий дім «Асканія», 2011 – 157с