Google search

Впродовж 2007-2011 років кафедра виконала 2 планові ініціативно-пошукові науково-дослідні роботи: 1) "Диференційований вибір діагностичної та лікувальної тактики у хворих з хірургічними захворюваннями органів черевної порожнини та їх ускладнень"; 2) "Диференційований вибір діагностичної та лікувальної тактики при гострій венозній патології нижніх кінцівок і таза", за підсумками яких співробітниками кафедри було опубліковано 76 фахових робіт (50 статей, 26 тез), 9 деклараційних патентів на винахід, 1 наукову монографію та захищено 1 кандидатську дисертацію (аспірант Вільгаш А.М., 2011).

Протягом 2012-2015 років кафедра виконувала планову ініціативно-пошукову науково-дослідну роботу "Хірургічна тактика при патології органів черевної порожнини, черевної стінки та периферичних судин". За цей період співробітниками кафедри було підготовлено до друку 78 фахових робіт (56 статей, 22 тез), 14 деклараційних патентів на винахід та захищено 2 дисертації – 1 кандидатську (аспірант Мохамед Ахмед Мустафа, Сирія, 2012) та 1 докторську (асистент, к. мед. н. Ходос В.А., 2013).

  1. Саволюк С.І., Гудзь М.А., Вовчук І.М. Стадії імунного дистрес-синдрому при виборі тактики хірургічного лікування розповсюдженого гнійного перитоніту // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2015. - № 2, Т. 19. – С. 402 – 406.
  2. Саволюк С.І. Принципи забезпечення ефективного періопераційного супроводу операцій з приводу непухлинної обтураційної жовтяниці та її ускладнень / Biomedical and biosocial anthropology. – 2015. - № 24. – С. 242 – 246.
  3. Саволюк С.І., Ходос В.А. Найближчі та віддалені результати ехосклерооблітерації неспроможних перфорантних вен при варикозній хворобі функціонального класу С6 // Хірургія України. – 2015. - № 4. – С. 91 – 95.
  4. Саволюк С.І., Щеглов Д.В., Нікишін О.Л., Альтман І. В., Музь М.І., Верещагін С. В., Гаврецький А.І. Ангіопластика та стентування у хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок за наявності ураження артерій клубово-стегнового сегменту // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія. – 2015. - № 4 (14). – С. 68 – 75.
  5. Годлевський А.І., Саволюк С.І., Томашевський Я.В., Томашевський А.В. Гострий панкреатит біліарної етіології у хворих на цукровий діабет: особливості лікувально-діагностичної програми // Хірургія України. – 2016. - № 1 (57). – С. 12 – 19.