Google search

САВОЛЮК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ (01.07.1977 р.н.)

Вінницький державний медичний університет імені М.І. Пирогова -
(1996-2002) (диплом з відзнакою)

Під час навчання в університеті був стипендіатом Верховної Ради України (1998-2000), Президента України (2000-2002)

Інтернатура з хірургії – хірургічне відділення МКЛШМД м. Вінниця, кафедра факультетської хірургії Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова (2002-2004).

Магістратура з хірургії з відзнакою - кафедра факультетської хірургії Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова (2002-2004)

Асистент кафедри факультетської хірургії (2004), доцент кафедри хірургії № 2 (2012) Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

Завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії НУОЗ України імені П.Л. Шупика (з 24.11. 2015 р.)

кандидат медичних наук (2005) - тема кандидатської дисертації: Оптимізація програми комплексного лікування хворих на гострий панкреатит біліарної етіології

доктор медичних наук (2012) – тема докторської дисертації: Обґрунтування лікувальної тактики в хворих на обтураційну жовтяницю непухлинної етіології

професор кафедри хірургії та судинної хірургії (з 2018 р.)

хірург вищої кваліфікаційної категорії (з 2011 р.)

спеціалізація з судинної хірургії (з 2017 р.)

спеціалізація з проктології (2017 р.)

спеціалізація з онкохірургії (з 2018 р.)

член наглядової ради та експертної комісії по летальності КНП КМКЛ №8 (з 2016 р.)

член Спеціалізованої Вченої Ради по захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальністю "Хірургія" (14.01.03) Національного інституту хірургії та трансплантології імені академіка О.О. Шалімова НАМН України (з 2016 р.)

член Вченої Ради НУОЗ України імені П.Л. Шупика та хірургічного факультету НУОЗ України імені П.Л. Шупика (2015)

секретар та член експертних проблемних комісій НМАПО за спеціальністю "Хірургія" (14.01.03) та "Серцево-судинна хірургія" (з 2017 р.)

член комісії Вченої Ради НУОЗ України імені П.Л. Шупика з удосконалення внутрішнього рейтингу (з 2017), з наукової роботи та інноваційної діяльності (з 2019 р.), заступник голови комісії хірургічного факультету НУОЗ України імені П.Л. Шупика з наукової роботи та інноваційної діяльності (з 2019 р.)

член робочої групи по розробці типового навчального плану та програми спеціалізації (інтернатури), для випускників ВМНЗО за спеціальністю "Хірургія" (з 2017 р.), член предметної комісії НУОЗ України імені П.Л. Шупика за спеціальністю "Хірургія" (з 2017 р.)

експерт МОЗ України з питань розвитку служби крові України (2016-2017рр.)

голова ГО "Хірургія. Інновація. Технологія" (з 2019 р.)

член правління ГО "Асоціація хірургія Ураїни" (з 2018 р.), член правління ГО «Асоціація хірургів м. Києва та Київської області» та Наукового товариства хірургів м. Києва та Київської області (з 2016 р.), член правління ГО Українська асоціація хірургів-герніологів (2017), член Асоціації "Біозварювання" (з 2016 р.), ГО Подільська Асоціація малоінвазивних хірургів (з 2016 р.), ГО Українська спілка онкохірургів (USSO) (з 2017 р.), Української асоціації розвитку інформаційних технологій у медицині (УАРІТМ) (2018), консультант-координатор International Register of Open Abdomen (IROA) та International Register of Emergency Surgery (WIRES) (з 2017 р.), асоційований член European Society for Trauma and Emergency Surgery (ESTES) та World Society of Emergency Surgery (WSES) (з 2017 р.), European Association for Endoscopic surgery (EAES, 2017), European Hernia Society (з 2018 р.) та International Hepato-Pancreato-Biliary Association (IHPBA, з 2017 р.), член редакційної колегії 6 фахових науково-практичних журналів ("Пластична, реконструктивна і естетична хірургія" (2016), Вісник Вінницького національного медичного університету (2017), Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія (2017), "Art of medicine" (2017), Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика (2017) та Клінічна Хірургія (2017)).

Автор 2 наукових монографій, 1 навчального посібника, 457 фахових публікацій, 108 патентів на винахід та на корисну модель, 49 галузевих нововведень, 3 методичних рекомендацій, співавтор 1 підручника для лікарів-інтернів за спеціальністю "Хірургія" та 64 навчально-методичних публікацій.

Під його керівництвом вже захищено 7 кандидатських дисертації та 3 кандидатських дисертацій виконуються.

Учень доктора медичних наук, професора, Заслуженого діяча науки та техніки України, завідувача кафедри факультетської хірургії (хірургії № 2) Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова – Годлевського Аркадія Івановича

Контакти:

067-989-42-83

063-806-13-38

[email protected]

сайт: https://clinica-centr.org/

.