Google search

Впродовж 2007-2011 років кафедра виконала 2 планові ініціативно-пошукові науково-дослідні роботи: 1) "Диференційований вибір діагностичної та лікувальної тактики у хворих з хірургічними захворюваннями органів черевної порожнини та їх ускладнень"; 2) "Диференційований вибір діагностичної та лікувальної тактики при гострій венозній патології нижніх кінцівок і таза", за підсумками яких співробітниками кафедри було опубліковано 76 фахових робіт (50 статей, 26 тез), 9 деклараційних патентів на винахід, 1 наукову монографію та захищено 1 кандидатську дисертацію (аспірант Вільгаш А.М., 2011).

Протягом 2012-2015 років кафедра виконувала планову ініціативно-пошукову науково-дослідну роботу "Хірургічна тактика при патології органів черевної порожнини, черевної стінки та периферичних судин". За цей період співробітниками кафедри було підготовлено до друку 78 фахових робіт (56 статей, 22 тез), 14 деклараційних патентів на винахід та захищено 2 дисертації – 1 кандидатську (аспірант Мохамед Ахмед Мустафа, Сирія, 2012) та 1 докторську (асистент, к. мед. н. Ходос В.А., 2013).

В 2016 році планова ініціативно-пошукова науково-дослідна робота кафедри "Хірургічна тактика при патології органів черевної порожнини, черевної стінки та периферичних судин" була завершена під керівництвом завідувача кафедри, д. мед. н., професора Саволюка С.І. Лише за 2016 рік співробітниками кафедри надруковано 99 фахових робіт (51 статтю, 48 тез), 9 деклараційних патентів, 3 галузевих нововведення, 1 наукову монографію, захищено 3 кандидатські дисертації (аспірант Однорог С.І., 2016; здобувач Музь М.І., 2016; аспірант Бондаренко Ю.І., 2016).

Загалом, науковий доробок цієї НДР впродовж 2012-2016 pp. становить 91 стаття, 54 тез доповідей на закордонних та вітчизняних конференціях, оформлено 14 галузевих нововведення. Видано 1 монографію. Отримано 20 патентів. Захищено 4-ри кандидатських та 1 докторську дисертації.

Новою темою ініціативно-пошукової науково-дослідної роботи кафедри на період 2017-2021 років є "Інноваційні технології в хірургічному лікуванні захворювань органів черевної порожнини та судин".

В рамках нової НДР кафедри під керівництвом завідувача кафедри, д. мед. н., професора Саволюка С.І. захищено 7 кандидатських дисертацій:

Гудзь Максим Анатолійович - Динаміка імуно-цитокінового профілю в прогнозуванні перебігу та виборі лікувальної тактики гнійного перитоніту (2017)

Шепетько-Домбровський Олексій Георгійович - Малоінвазивні технології в лікуванні хворих з перфоративною виразкою дванадцятипалої кишки (2017)

Зубаль Володимир Іванович - Профілактика та лікування ускладнень лапароскопічної холецистектомії при хронічному калькульозному холециститі (2018)

Горбовець Владислав Сергійович - Зварювальна технологія в лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок (2018)

Крестянов Микола Юхимович - Трансабдомінальна преперитонеальна безшовна герніопластика пахвинних гриж з використанням методу електрозварювання (2018)

Свиридюк Борис Володимирович - Малоінвазивні втручання в хірургії гострого калькульозного холециститу в поєднанні з холедохолітіазом у хворих похилого та старечого віку (2018)

Рибчинський Гордій Олегович - Обгрунтування тактики лікування післяопераційних рубцевих деформацій молочної залози (2020)

За результатами НДР опубліковано 116 статей, 157 тез доповідей на закордонних та вітчизняних конференціях, оформлено 39 галузевих нововведень. Видано 1 монографію. Отримано 26 патентів на винахід та корисну модель. В рамках навчально-методичної роботи написано 7 статей та 14 тез.

Сферою наукових пріоритетів колективу кафедри та хірургічної клініки, яку очолює завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор Саволюк С.І. є:

весь спектр ургентної та планової хірургічної патології органів черевної порожнини та заочеревинного простору з пріоритетним використанням лапароскопічного та ендоскопічного малоінвазивного доступу, протоколів хірургії швидкого відновлення (Fast Track Surgery та ERAS) та технології електрозварювання живих тканин, сучасна алопластику черевних гриж та складних дефектів черевної стінки, малоінвазивна хірургія варикозної хвороби вен нижніх кінцівок, малотравматична колопроктологія, радикальна та паліативна онкохірургія, баріатрична та метаболічна хірургія, пластична хірургія, гібридна малоінвазивна хірургія, ендоваскулярна хірургія, хірургія синдрому діабетичної стопи та трофічних виразкових дефектів, використання технології VAC-терапії (лікування негативним тиском), весь арсенал сучасної хірургічної електрохірургії, інтервенційна навігаційна хірургія (ехо-контрольовані пункційні втручання).

Наразі, на кафедрі виконуються 4 кандидатських дисертації:

Геращенко Роман Анатолійович (2017 рік вступу в аспірантуру) - Eндовeнознe eлeктрозварювання у лікуванні гострого висхідного тромбофлeбіту вeликої підшкірної вeни (науковий керівник – д. мед. н., доцент Ходос В.А.)

Завертиленко Дмитро Сергійович (2018 рік вступу в аспірантуру) - Лапароскопічна гастроплікація в хірургічному лікуванні метаболічного синдрому (науковий керівник – зав. каф., д. мед. н., професор Саволюк С.І.)

Глаголєва Анастасія Юріївна (2018 рік вступу в аспірантуру) - Удосконалення автоматичного режиму біоелектрозварювання у лікуванні варикозної хвороби нижніх кінцівок (науковий керівник – зав. каф., д. мед. н., професор Саволюк С.І.)

Дембіцький Андрій Русланович (2019 рік вступу в аспірантуру) - Тактика комплексного хірургічного лікування хронічної венозної недостатності С5-С6 клінічних класів (науковий керівник – зав. каф., д. мед. н., професор Саволюк С.І.)