Google search

Фелештинський Ярослав Петрович доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії та проктології НУОЗ України імені П.Л.Шупика

Автор 3 монографій, 2 підручників «Хірургія», 3 навчальних посібників з хірургії, 290 наукових статей, 38 патентів на винахід. Президент Української асоціації хірургів-герніологів, член Європейської асоціації, хірургів-герніологів, Європейської асоціації ендоскопічних та лапароскопічних хірургів, член редакційних колегій журналів: «Клінічна Хірургія», «Хірургія України», «Хирургия Восточной Европи», «Здоров’я суспільства».

Ватаманюк Володимир Федорович, к.мед.н., доцент кафедри хірургії і проктології НУОЗ України імені П.Л.Шупика

В червні 1996 року закінчив Чернівецький медичний інститут. В 1996 та 1997 рр. проходив інтернатуру за спеціальністю лікар-хірург на базі Київської обласної клінічної лікарні. Заочний цикл проходив на базі

З листопада 2010 р. асистент кафедри хірургії та проктології.

2014 р. – захистив кандидатську дисертацію: «Ускладнення алопластики післяопераційних гриж живота, лікування та профілактика»

Йосипенко Михайло Олексійович, к.мед.н., доцент кафедри хірургії і проктології НУОЗ України імені П.Л. Шупика

Преподобний Вячеслав Володимирович к.мед.н., асистент кафедри хірургії і проктології НУОЗ України імені П.Л.Шупика

З 1993 по 1999 рік навчався в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця. Отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа».

З 1999 по 2001 рік навчався в  інтернатурі при Київській медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика  за спеціальністю «Хірургія».  Після закінчення працював лікарем-хірургом в Ірпінській центральній міській лікарні.

З 2001 по 2003 рік навчався в клінічній ординатурі при Київській медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України. Після закінчення клінічної ординатури поступив до аспірантури за спеціальністю «Хірургія» при Київській медичній академії післядипломної освіти ім.П.Л. Шупика МОЗ України.

Після закінчення аспірантури у 2009 році з успіхом захистив дисертацію та здобув наукове звання кандидата медичних наук. Тема дисертації: «Малоінвазивні технології в діагностиці та лікуванні кіст підшлункової залози».

З 2006 року по теперішній час працює лікарем-хірургом, асистентом кафедри хірургії та проктології нашого університету

Має другу вищу освіту. У 2011 році закінчив з відзнакою Міжрегіональну Академію управління персоналом за спеціальністю: Управління персоналом і економіка праці.

Демкович Олександр Павлович к.мед.н., асистент кафедри хірургії і проктології НУОЗ України імені П.Л.Шупика