Google search

Кафедра хірургії і проктології співпрацює з кафедрою хірургії Медичного університету Гданська, Польща відповідно до угоди про співпрацю із 2017 року. Професор кафедри хірургії Гданського Медичного університету Сметанський Мацей у 2018 обраний почесним професором Національного університету охорони здоров’я імені П.Л. Шупика.

У 2018 році завідувач кафедри хірургії і проктології Фелештинський Я.П. та доцент кафедри Ватаманюк В.Ф. проходили стажування в університетській клініці Гданська (Польща).

В рамках угоди про співпрацю, проф. Фелештинським Я.П.та проф. Сметанським М. були проведені численні майстер-класи у містах Києві, Львові, Ужгороді, Гданську(Польща), Пуцьк( Польща), виконано понад 30 відкритих та лапароскопічних хірургічних операцій.

Співробітники кафедри є дійсними членами Європейських наукових товариств: проф.Фелештинський Я.П.- член Європейської асоціації хірургів, хірургів-герніологів, ендоскопічних та лапароскопічних хірургів, проф. Мамчич В.І. – член Європейської асоціації хірургів, проф. Кебкало А.Б.- член Європейської асоціації ендоскопічних та лапароскопічних хірургів.

Кафедра хірургії і проктології НУОЗ імені П.Л. Шупика співорганізатор Європейського конгресу герніологів Monothematic conference on the state of art in hernia repaire under the auspies of Eurohean Hernia Society 9-11 September 2018. Lviv.

ДОПОВІДІ співробітників кафедри на Європейських конгресах та конференціях за останні роки.

 1. Feleshtyskyi, V. Smishchuk, O. Lerchuk Choice of component separation technique in case of giant ventral hernias. (Ukraine). Monothematic conference on the state of art in hernia repaire under the auspies of Eurohean Hernia Society 9-11 September. Lviv.
 2. Feleshtynskyi, A. Kochanevich, V. Vatamanyuk. TAPP WITH GLUTINOUS FIXATION OF A MESH IMPLANT IN PATIENTS WITH INGUINAL HERNIA. Monothematic conference on the state of art in hernia repaire under the auspies of Eurohean Hernia Society 9-11 September.
 3. Feleshtynskyi, A. Shtayer, A. Kokhanevych, V. Smishchuk. FEATURES OF USING LAPAROSCOPIC TRANSABDOMINAL PREPERITONEAL ALOPLASTY IN RECURRENT INGUINAL HERNIA. Monothematic conference on the state of art in hernia repaire under the auspies of Eurohean Hernia Society 9-11 September.
 4. Feleshtynskyi, A. Shtayer, A. Kokhanevych, V. Smishchuk. IMPROVED LAPAROSCOPIC TECHNIQUE “SUBLAY” IN CASE OF INCISIONAL VENTRAL HERNIAS. Monothematic conference on the state of art in hernia repaire under the auspies of Eurohean Hernia Society 9-11 September.
 5. Feleshtynskyi, A. Shtayer, A. Kokhanevych, V. Smishchuk SURGICAL TREATMENT OF INCISIONAL VENTRAL HERNIA USING NANOMODIFIED POLYPROPYLENE MESH IMPLANT. Monothematic conference on the state of art in hernia repaire under the auspies of Eurohean Hernia Society 9-11 September.
 6. Feleshtynskyi, A. Shtayer, A. Kokhanevych, V. Smishchuk. SIMULTANEOUS LAPAROSCOPIC OPERATIONS WITH HERNIA OF THE APERTURE OF THE DIAPHRAGM. Monothematic conference on the state of art in hernia repaire under the auspies of Eurohean Hernia Society 9-11 September.
 7. Feleshtynskyi, A. Shtayer, A. Kokhanevych, V. Smishchuk EFFECTIVENESS OF DECASAN USE IN THE PREVENTION OF INFECTIONS COMPLICATIONS IN HERNIOPLASTY. Monothematic conference on the state of art in hernia repaire under the auspies of Eurohean Hernia Society 9-11 September.
 8. Tyselskiy, A. Kebkalo, B. Bondarchuk, S. Plemyanic, A. Reiti

USE OF ARGON-PLASMA COAGULATION AND SURGICAL TREATMENT OF ESOPHAGUS METAPLASIA COMBINED WITH GASTROESOPHAGEAL HERNIA. Monothematic conference on the state of art in hernia repaire under the auspies of Eurohean Hernia Society 9-11 September. Lviv.

28th International EAES Congress. Eposter # 476 Features of surgical treatment of acute cholecystits in patients with obesity. 24-27.06.2020. (Віртуальний конгрес, Краків, Польща)

28th International EAES Congress. These # 476 Features of surgical treatment of acute cholecystits in patients with obesity. 24-27.06.2020.

 1. Фелештинський Я.П. Доповідь: «Методики component separation у поєднанні з алопластикою при післяопераційних вентральних грижах гігантських розмірів». - Сумісна україно-польська конференція та майстер-клас «Expert hernia meeting» - Львів, 10.09.2021 р.
 2. Фелештинський Я.П., Марштупа О.С., Сміщук В.В., Ватаманюк В.Ф. Доповідь: Хірургічне лікування післяопераційних вентральних гриж гігантських розмірів з використанням комбінованої задньої методики роз’єднання анатомічних компонентів черевної стінки / Науково-практична конференція з міжнародною участю «Перспективи розвитку сімейної медицини в Україні». – Київ, 22-23.10.2021 р.
 3. Фелештинський Я.П., Коваль О.М., Ватаманюк В.Ф., Сміщук В.В. Доповідь: Особливості лапароскопічної алопластики пупкових гриж поєднаних з діастазом прямих м’язів живота / Науково-практична конференція з міжнародною участю «Перспективи розвитку сімейної медицини в Україні». – Київ, 22-23.10.2021 р.
 4. Фелештинський Я.П., Деркач К.Д., Сміщук В.В. Доповідь: Особливості лікування інфікованої рани черевної стінки після алопластики післяопераційних вентральних гриж / Науково-практична конференція з міжнародною участю «Перспективи розвитку сімейної медицини в Україні». – Київ, 22-23.10.2021 р.
 5. Фелештинський Я.П., Балан І.Г., Сміщук В.В. Доповідь: Хірургічне лікування пілонідальних кіст крижово-куприкової ділянки з використанням клейової композиції / Науково-практична конференція з міжнародною участю «Перспективи розвитку сімейної медицини в Україні». – Київ, 22-23.10.2021 р.