Google search

Професор кафедри, доктор медичних наук, Лауреат Державної премії України, Завідувач відділу ендоваскулярної хірургії та інтервенційної радіології

Місце навчання: Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця

Стаж: 37 років

E-mail: [email protected]

Робочий телефон: +380444082734

Фуркало Сергій Миколайович закінчив Київський медичний інститут, лікувальний факультет. Трудовий шлях почав з 1984 року на посаді лікаря Інституту серцево-судинної хірургії НАМН України.

В 1988 році захистив дисертацію на здобуття звання кандидата медичних наук за спеціальністю "Кардіологія", а в 1995 році захистив дисертацію на здобуття звання доктора медичних наук за спеціальністю "Кардіологія та кардіохірургія".

З травня 1997 року до лютого 2001 року Сергій Миколайович обіймав посаду професора кафедри серцево-судинної хірургії Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.  

У 2001 році за конкурсом обраний на посаду керівника відділу ендоваскулярної хірургії та інтервенційної радіології Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМНУ. Має вищу атестаційну категорію.

Проходив стажування в Італії (2018 рік), Японії (2008, 2010 роки), Чехії (2003 рік), Люксембурзі (1992 рік).

Перелік ендоваскулярних втручання, що виконуються у відділенні, включає операції при розповсюдженому атеросклерозі, ендопротезування аорти, складних та високотехнологічних втручаннях на вінцевих артеріях, втручаннях при портальной гіпертензії, урогенітальні втручання, забезпечення трансплантації життєво важливих органів.

Сергій Миколайович є автором більш ніж 300 фундаментальних та клінічних друкованих робіт. Публікації Фуркало С.М. присвячені питанням інтервенційного та хірургічного лікування хворих на ІХС, вторинній профілактиці ІХС у хворих, що перенесли втручання на серці, складним інтервенційним втручанням на вінцевих артеріях, питанням ендоваскулярного лікування атеросклерозу периферічного артеріального русла, брахіоцефальних артерій, портальної гіпертензії, високотехнологічним методикам ендопротезування грудного та черевного відділів аорти, сучасним комбінованим та гібридним втручанням.

Професор є Почесним членом Европейського товариства кардіологів (ESC), членом Асоціації серцево-судинних хірургів України, членом Асоціації Ангіологів та судинних хірургів України, членом Асоціації інтервенційних кардіологів України та ін.

Лауреат державної премії Украіни в галузі науки і техніки у 2017 році.