Google search

Кафедра кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій була створена відповідно листа МОЗ України від 25.04.2016 № 08.01-47/22/352-16/10278 наказом НМАПО імені П. Л. Шупика (зараз НУОЗ України імені П. Л. Шупика) № 1649 від 04.05.2016 року і працює на базі ДУ «Інститут серця МОЗ України». Завідувач кафедри Борис Михайлович Тодуров – член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України. 

Клінічною базою кафедри є ДУ «Інститут Серця МОЗ України».

Особливістю навчання на кафедрі є можливість максимального залучення слухачів у практичну роботу. Кафедра кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій має найбільший в Україні досвід діагностики та лікування набутих та вроджених вад серця, в тому числі критичних, порушень серцевого ритму та патології міокардудорослих та дітей. Викладачі кафедри є практикуючими лікарями з великим досвідом роботи. 

Щорічно співробітники кафедри беруть участь і доповідають про результати своїх наукових досліджень на представницьких міжнародних та всеукраїнських конгресах та конференціях. Ряд працівників кафедри є дійсними членами Асоціацій ангіологів і судинних хірургів, серцево-судинних хірургів, трансплантологів України, International Union of Angiology, European Congenital Heart Surgeons Association, European Society for Vascular Surgery, Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej. Кафедра активно бере участь у міжнародних рандомізованих клінічних дослідженнях (ESPECIAL, TAMARIS, AMPLIFY, AMPLIFY-EXT, PROTECT).