Google search

Кафедра фармації утворена  згідно з Рішенням Вченої Ради НУОЗУ імені П.Л. Шупика 01 грудня 2022 року.

У 2019 році була підготовлена Концепція та освітньо-професійна програма підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я», освітньої кваліфікації «Магістр фармації». В розробці освітньо-професійної програми брала участь проєктна група кафедри фармації, яка створена наказом НУОЗ України імені П.Л. Шупика від 28 грудня 2019 р. № 6688, до складу якої увійшли досвідчені науково-педагогічні працівники за фахом.

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

  1. Наказ МОЗ України від 22 червня 2021 р. № 1254 «Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію».
  2. Наказ Міністерства охорони здоров'я України 22 лютого 2019 року № 446 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 18 серпня 2021 року№1753).
  3. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 25.11.2022 № 2136 «Про затвердження Переліку циклів спеціалізації та тематичного удосконалення за лікарськими та фармацевтичними (провізорськими) спеціальностями».
  4. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім АФІ), затверджені постановою КМУ від 30.11.2016 № 929, в редакції від 29.11.2022.