Google search

Наукова бібліотека НУОЗ України імені П.Л.Шупика

https://www.nuozu.edu.ua/s/u/pidrozdily/biblioteka/bibl-zag

https://www.nuozu.edu.ua/d/nd/mizhnarodna-spivpratsia/partnery

Основне призначення - підтримка науково-дослідної діяльності Університету шляхом створення необхідних умов для доступу до інформації, бібліотечних послуг та ресурсів.

Бібліотека традиційно виконує функції збирання, систематизації та зберігання наукових знань, до яких в сучасних умовах додається структурування інформації.

Партнерами НУОЗ України імені П. Л. Шупика є закордонні лікувальні заклади, вищої, післядипломної освіти та науки

Міністерство охорони здоров’я України

https://moz.gov.ua/

Міністерство освіти і науки України

https://mon.gov.ua/ua

Електронна бібліотека за спеціальністю

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID%20=

 

Видавництва професійної літератури в Україні

Фармацевтичний журнал (Farmatsevtychnyi zhurnal)- https://pharmj.org.ua/index.php/journal

рецензований науково-практичний журнал, який було засновано у 1928 році. Журнал публікує оригінальні статті та огляди,події і факт, які відображають передовий досвід і результати наукових досліджень, обмін досвідом у медичній і фармацевтичній галузі, а саме: синтез та аналіз біологічно активних сполук; фармакогностичні, фітохімічні дослідження; гомеопатична фармація; фармацевтична технологія; виробництво, контроль якості, стандартизація ліків; організація і управляння фармацією; фармакологія; клінічна фармакологія; біологія; фармакоекономіка; судова фармація; фармацевтична освіта, тощо.

ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ

Міністерства охорони здоров’я України

 1. Закон України «Про лікарські засоби» від 04.04.1996 № 123/96ВР (зі змінами) [Електронний ресурс].
 2. Закон України від 08.09.2011 № 3718-VI «Зміни до деяких законодавчих актів України щодо запобігання фальсифікації лікарських засобів» [Електронний ресурс].
 3. Лікарські засоби. Належна виробнича практика: Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016. – К.: МОЗ України, 2016. – 335 с. – (Стандарт МОЗ України). [Електронний ресурс].
 4. Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції: Настанова СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014. – К.: МОЗ України, 2014. – 67 с. – (Стандарт МОЗ України). [Електронний ресурс].
 5. Лікарські засоби. Належна практика зберігання: Настанова СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011. – К.: МОЗ України, 2011. – 19 с. – (Стандарт МОЗ України). [Електронний ресурс].
 6. Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9): Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011. – К.: МОЗ України, 2011. – 26 с. – (Стандарт МОЗ України). [Електронний ресурс].
 7. Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8): Настанова СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011. – К.: МОЗ України, 2011. – 13 с. – (Стандарт МОЗ України). [Електронний ресурс].
 8. Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10): Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011. – К.: МОЗ України, 2011. – 22 с. – (Стандарт МОЗ України).Електронний ресурс].
 9. Про затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти [Електронний ресурс] : постанова КМУ від 30.12.2015 № 1187. Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 постанова КМУ від від 24 березня 2021 р. № 365
 10. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім АФІ), затверджені постановою КМУ від 30.11.2016 № 929, в редакції від 29.11.2022.
 11. Порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі. – Наказ МОЗ України від 29.09.2014 № 677.
 12. Порядок проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що подаються на державну реєстрацію (перереєстрацію), а також експертизи матеріалів про внесення змін до реєстраційних матеріалів протягом дії реєстраційного посвідчення. – Наказ МОЗ України від 26.08.2005 № 426 (зі змінами Наказ МОЗУ № 1948 від 21.08.2020).
 13. Порядок сертифікації якості лікарських засобів для міжнародної торгівлі та підтвердження для активних фармацевтичних інгредієнтів, що експортуються. – Наказ МОЗ України від 07.12.2012 № 1008.
 14. Порядок проведення підтвердження відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики. – Наказ МОЗ України від 27.12.2012 № 1130.
 15. Порядок проведення перевірки виробництва лікарських засобів, що подаються на державну реєстрацію. – Наказ МОЗ України від 17.03.2010 № 236.
 16. Порядок проведення сертифікації підприємств, які здійснюють оптову реалізацію (дистрибуцію) лікарських засобів. – Наказ МОЗ України від 23.08.2005 № 421 (Редакція станом на 09.09.2022).
 17. Порядок проведення експертизи реєстраційних матеріалів на лікарські засоби, що виробляються згідно із затвердженими прописами. – Наказ МОЗ України від 17.12.2008 № 754 в редакції від 16.04.2013.
 18. Правила виробництва (виготовлення) та контролю якості лікарських засобів в аптеках. – Наказ МОЗ України від 17.10.2012 № 812 (зі змінами).
 19. Правила зберігання та проведення контролю якості лікарських засобів у лікувально-профілактичних закладах, затверджені наказом МОЗ України від 16.12.2003 № 584 (із змінами).
 20. Правила проведення утилізації та знищення лікарських засобів. – Наказ МОЗ України від 27.04.2015 № 242.
 21. Державний класифікатор професій ДК 003:2010 [Електронний ресурс]
 22. Державний реєстр лікарських засобів України [Електронний ресурс].
 23. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78. Охорона здоров'я : наказ МОЗ України від 29.03.2002 № 117 Про внесення зміни до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я" Наказ МОЗУ 28.11.2022  № 2154 [Електронний ресурс].