Google search

Електронна адреса: [email protected] 

Професор кафедри фармації, доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений працівник освіти України

Освіта. Закінчив з золотою медаллю та дипломом з відзнакою військово-фармацевтичний факультет Томського медичного інституту (1978), Санкт-Петербурзьку військово-медичну академію (1983). 

Кваліфікація. Кандидат фармацевтичних наук (1983). Доктор фармацевтичних наук (2008). Професор (2001). Наукова спеціальність 15.00.01- технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація. 15.00.02- фармацевтична хімія і фармакогнозія.

Професійна діяльність. Впродовж 1978-1980 рр.  працював на фармацевтичних  посадах, з 1980 по 1983 рр. навчався в ад’юнктурі (аспірантурі), з 1983 по 1993 рр. працював на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри. З 1993–1999 р. – доцент, професор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, з 1994–2003 р. – начальник кафедри військової фармації Української військово-медичної академії. З 2003–2013 рр. – завідувач кафедри організації й економіки фармації і декан фармацевтичного факультету Одеського національного медичного університету. З 2013-2022 рр. – професор кафедри організації та економіки фармації, декан медико-профілактичного та фармацевтичного факультету Національного університету охорони здоров’я ім. П. Л.Шупика. 

Наукова діяльність. Засновник і керівник наукової школи з фармації у Національному університеті охорони здоров’я ім..П.Л.Шупика, яка утворена згідно з рішенням вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика від 16 червня 2021 року (протокол №6). Рішення Вченої ради  введене в дію наказом ректора НУОЗ України імені П. Л. Шупика від 18 червня 2021 р № 2948.

Підготував 4 доктори та 16 кандидатів фармацевтичних наук. У 2020-2022 рр. під керівництвом професора Трохимчука В.В.  подані до захисту 1 докторська та 2 кандидатські дисертації. Автор та співавтор понад 460 наукових праць, в тому числі у наукометричних виданнях, h-index за Google Scholar - 7, за Scopus – 2. Спеціальності: 15.00.01- технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація, 15.00.02- фармацевтична хімія і фармакогнозія. 

Головний редактор науково-практичного журналу «Фармацевтичний журнал». Член редакційних колегій і редакційних рад періодичних видань: науково-практичний журнал «Військова медицина України», науковий журнал «Фармацевтичний часопис» , науковий журнал «Одеський медичний журнал», науково-виробничий журнал «Управління, економіка та забезпечення якості в фармації», международный научно-практический журнал для фармацевтов и врачей «Рецепт», науково-практичний спеціалізований журнал «Міжнародний журнал Антибіотики та Пробіотики».

Член Спеціалізованих Вчених рад по захисту дисертацій здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за спеціальністю 15.00.01- технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація: Д 26.613.04 при Національному університеті охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика, Д 64.605.02 при Національному фармацевтичному університеті (м. Харків) з 2007–2018 рр., при Українській військово-медичній академії Українська військово-медична академія(одноразові захисти).

Президент Одеської обласної асоціації фармацевтів (2004–2013 рр.). Член правління ГО «Всеукраїнська фармацевтична палата». Голова атестаційної комісії при Державній службі лікарських засобів в Київській області з 2016 р. Член експертної ради з питань проведення експертизи дисертацій МОН України з теоретичної і профілактичної медицини та фармації з 2018 р. 

Сфера наукових інтересів. Поглиблення існуючих та обґрунтування нових теоретичних положень і концептуальних підходів системи фармацевтичного забезпечення населення пов'язаних  з  експериментальним  і   науково-методичним обґрунтуванням теорії   та  практики  розроблення,  виробництва, зберігання, транспортування, формування асортименту, реалізації та споживання лікарських  засобів.  Більшість вказаних  напрямів укладаються в наукову спеціальність 15.00.01-технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація.

Викладацька діяльність. Працює на посаді професора кафедри фармації як обраний за конкурсом (2023 р.).